2019-07-03 08:51Blogg

Almedalen 2019: Flexibilitet är det nya svarta – så vad händer härnäst?

null

Kapacitetsbrist. Effektbrist. Effektproblem. Ord som är tagna ur rubriker från årets energiseminarier i Almedalen och som beskriver tydligt vad som är årets hetaste tema. Diskussionerna på scen och utanför vittnar om en ”sense of urgency”, som visserligen kan kännas frustrerande nu men som också skulle kunna uppfattas som hoppfull. Det finns en bred konsensus i branschen om att problematiken måste adresseras – för att kunna elektrifiera transport och industri för att nå klimatmålen, och för att skapa rum för ny industri och samhällsbygge.

Om orden som används för att beskriva problemet är många, så har svaret varit desto tydligare och det stavas F L E X I B I L I T E T. I måndagens seminarium ”Nya roller i ett flexibelt elsystem” hade både Henrik Wingfors från Energiföretagen och Björn Berg från Ngenic med sig samma budskap oberoende av varandra: ”Flexibilitet är det nya svarta”. Henrik på en hemmagjord t-shirt och Björn i en Power Point. Björn visserligen med en ytterligare tolkning att flexibilitet måste leda till svarta siffror på sista raden. En panel i samma seminarium bestående av GD från Energimyndigheten, Svenska Kraftnät och Energimarknadsinspektionen, höll med om budskapet.

På ett av tisdagens frukostseminarier stod en panel med deltagare från Ellevio, Fortum, Svensk Vindenergi och Alelion. Representanter för både nät och produktion, såväl central som decentraliserad sådan, planerbar och variabel – och var rörande överens om att vi i Sverige går mot ett förnybart system som till stor del baseras på vindkraft. Slutsatsen var enhälligt att ett konkurrenskraftigt elsystem med dessa förutsättningar bygger på att vi har stora flexibilitetsresurser.

Men vad ska till för att frigöra flexibiliteten?

Existerande marknader måste utvecklas och nya måste skapas – det är tydligt efterfrågat från både bransch och politiker. Men en marknad kräver att varan som handlas får ett tydligt värde, och här riktar elnätsbolagen blickarna mot Energimarknadsinspektionen med önskemål om en ökad tydlighet i intäktsregleringen, som idag styr mot att bygga nät och investera i väl beprövad teknik. Även elnätbolagens kunder, såsom exempelvis laddoperatörena, som ser att de idag sitter på värdefulla flexibilitetsresurser önskar mer tydlighet. Ett av budskapen från EI under dagarna har å andra sidan varit att elnätsbolagen redan idag har möjlighet upphandla resurser och att utveckla och experimentera med nättariffer för att få ett effektivt utnyttjande av nätet. Det finns oavsett ett behov av tydlighet och samverkan är viktigt för att komma framåt.

Dynamisk prissättning har varit ett annat tema. Själva elhandeln utgör för liten del av det totala priset på el mot kund för att vara en effektiv prissignal och det har diskuterats hur vi kan skapa tydligare incitament att vara effekteffektiv genom att jobba med nättariffen och skatten. Idéen om en ”Bonus-Malus på energiskatten” fick snabb spridning.

Idéerna är många och engagemanget är enormt. Idag skiner solen igen och vi är vid halvtid i Almedalsveckan, men jag märker att jag redan är nyfiken på vad vi kommer att diskutera nästa år. För ett år sedan pratade vi knappt om kapacitetsbrist. Vad kommer vi som bransch ha åstadkommit vid Almedalen 2020? 

//Johanna Barr, sakkunnig Framtidens Elnät, Power CircleOm Power Circle

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med de cirka 60 partnerföretagen verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Bland partnerföretagen finns energiföretag, teknikleverantörer, tjänsteföretag, lärosäten och andra organisationer. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning, demonstration och påverkan inom framtidsfrågor såsom framtidens elnät och energilager, elektrifiering av transporter samt förnybar energi.


Kontaktpersoner

Johanna Barr
Tidigare anställd
Johanna Barr
Arbetar främst med frågor om elektrifiering av transportsektorn, laddinfrastruktur, stödtjänster, flexibilitet i elsystemet och digitalisering