2024-04-10 08:49Nyheter

Anmälan har öppnat till Arena Framtidens distributionsnät

En AI-bild som beskriver en framtida stad med solceller, elnät och vindkraftverk.Välkommen på webinarium om framtidens distributionsnät!

Power Circle och Energimyndigheten bjuder in till Arena Framtidens distributionät den 8 maj. Detta webinarium är en del av serien Arena Framtidens elsystem, och erbjuder en inblick i den senaste forskningen kring distributionsnät, tillsammans med en dialog om vilka forskningsbehov som finns för att hantera de utmaningar och möjligheter som tillkommer med omställningen! 

Elsystemet befinner sig i en stor omställning som ändrar förutsättningarna för många aktörer i dagens distributionsnät. Distribuerad kraftproduktion, ny kraftelektronik, energilager, elbilsladdning, likström, digitalisering, lokala energigemenskaper och annan ny utveckling skapar både nya utmaningar och möjligheter för drift av elnäten på lokal och regional nivå. 

För att ge en överblick över det aktuella forskningsläget har Power Circle, på uppdrag av Energimyndigheten, tagit fram en syntesrapport om utmaningar och möjligheter för framtidens distributionsnät. Rapporten sammanfattar den pågående forskningen i Sverige, identifierar forskningsbehov inom området och ger exempel på hur forskningsresultaten tillämpas i praktiken. Dessa resultat kommer att presenteras översiktligt under seminariet. 

Seminariet inkluderar även panelsamtal där vi kommer få ta del av insikter från utvalda projekt från forsknings- och innovationsprogrammet Framtidens elsystem, tillsammans med reflektioner från akademi, behovsägare och myndighet. Modererar gör Johanna Lakso, vd på Power Circle och Årets Kraftkvinna, och på scen kommer vi bland annat få se Linda-Maria Wadman från Plexigrid, Thorsten Handler från Jämtkraft Elnät, Therese Lundblad från Chalmers, Stefan Stanković från RISE, Robert Eriksson från Uppsala universitet, Lena Max från Högskolan i Väst och Anna Wolf från Power Circle.  

Anmäl dig redan idag för att vara en del av denna mötesplats där vi diskuterar behoven och möjligheterna framåt! Om Power Circle

Power Circle samlar energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med våra cirka 100 partnerföretag verkar Power Circle för att accelerera den hållbara utvecklingen genom elektrifiering. Verksamheten inriktas på att bygga nätverk och kunskap inom framtidsfrågor som smarta elnät, flexibilitet, energilager och elektrifierade transporter.


Kontaktpersoner

Anna Wolf
Vice VD & Expert Elsystem
Anna Wolf
Arbetar främst med frågor om energilager, elektrifiering, systemintegration, förnybar energi och flexibilitet mellan energisystem