2024-02-09 12:00Pressmeddelande

Stor uppslutning kring spännande forskning på Framtidens Elsystem

Publikbild från Framtidens Elsystem, en konferens där akademi, näringsliv och samhälle möts. Framtidens Elsystem

Den 6 februari arrangerade Power Circle tillsammans med Energimyndigheten konferensen Framtidens Elsystem i Stockholm. Med utgångspunkt i forsknings- och innovationsprogrammet Framtidens elsystem presenterades flera projekt, varvat med spännande samtal med bransch, akademi och myndigheter. Idag publicerar vi på Power Circle en spellista där alla sessioner kan ses i efterhand på vår YouTube-kanal!

– Det pågår otroligt mycket intressant forskning om hur elsystemet kan utvecklas. Samtidigt upplevde jag ett stort tryck ifrån alla de aktörer som deltog kring att omställningen inte bara är något för framtiden utan något som pågår här och nu, säger Johanna Lakso, vd på Power Circle och en av dagens två moderatorer.

Den fjärde upplagan av konferensen Framtidens Elsystem blev mycket uppskattad av de knappt 150 deltagare som befann sig i Bryggarsalen i tisdags, samt av de över 600 deltagare som följde sändningen digitalt antingen live eller i efterhand.  

Dagen inleddes av Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén, som lyfte vikten av att prata om samhällsomställning och inte bara klimat- eller energiomställning, samt behovet av kompetens och jämställdhet. Sedan fick vi höra om två spännande forskningsprojekt och hur snabbt marknader för vätgas och solel utvecklas just nu.

Hur ska vi kommunicera för att skapa engagemang?

Förmiddagen bjöd även på uppskattade paneldiskussioner om hur vi ska kunna skapa engagemang för klimat- och energiomställningen, samt om forskarnas roll i media. Bland annat diskuterades att fokus i debatten ofta hamnar på ytterligheterna – de som är mest och minst engagerade. När det kommer till att skapa förändring är det dock viktigare att fokusera på den stora massan i mitten – den är mer flexibel och påverkas av vad som händer i omvärlden. Ett medskick var att den majoriteten är mer positiv till omställning nu än för några år sedan.  För att skapa engagemang behöver vi bli bättre på att kommunicera att alla kan bli vinnare – och att alla faktiskt kan bli förlorare om vi inte ställer om.

Det lyftes också att det behövs mer kunskap och information om nya möjligheter till allmänheten så det inte är en förenklad bild som förmedlas. En utmaning är ett allt hårdare debattklimat med som gör att fler forskare och branschaktörer drar sig för att kommunicera. Vi behöver gemensamt bli bättre på - och ärligare med - att skilja på värderingar och fakta i debatten!  Men det är samtidigt viktigare än någonsin att forskare kan och vill fortsätta ta på sig experttröjan och ta plats i debatten för att sprida fakta istället för tyckande.  Även här gäller det att komma ihåg att alla inte håller med dem som är aggressiva i media, och det poängterades att åtta av tio svenskar vill att forskare ska kommunicera mer.

Sektorsintegration kan ge mer flexibilitet

Under dagen fick vi även höra om spännande projekt om flexibilitet från värmesektorn, men också vätgas och till och med från sågverk. Det presenterades också intressant forskning om energigemenskaper och smart styrning av lokala energisystem. I diskussionerna lyftes att delar av elsystemet har varit mer flexibelt historiskt, men i och med vårt system med kärnkraft och vattenkraft har vi glömt bort lite av de flexibiliteten. Med mer variabel produktion i framtiden kommer den behövas igen. Värmesektorn glöms ofta bort i debatten, men är en viktig spelare som även den ska bli fossilfri och energieffektiv. Mer kunskap och incitament behövs för att främja flexibilitet genom sektorskoppling och en tanke som diskuterades är att integrera sektorskoppling i energiplanering. Andra idéer som framfördes var en flexibilitetskoordinator, samt mer praktiska former för samverkan lokalt och regionalt.

Elbilarna har stor potential att bidra med nytta till elsystemet

Sessionen om elbilarnas roll i elsystemet bjöd även den på en blandning av pågående forskningsprojekt och diskussioner med en branschpanel. Där poängterades att mycket av tekniken för smart laddning och V2G finns idag, och nu är det affärsmodeller som behöver komma på plats för att den ska kunna realiseras. Det lyftes även att volymerna måste öka för att affären ska bli intressant, och här behöver en fungerande andrahandsmarknad komma till. Enligt panelen är potentialen för elbilarna att bidra till elsystemet enorm, men hur betalningen och ersättningen ska ske är oklart. Blir elen för laddning gratis om man bidrar med tjänster till elsystemet i framtiden? Och skulle man kunna få batteristöd även för en elbil, om den är uppkopplad med V2G? Det var några av de frågor som diskuterades under panelen.

Vad kan vi lära av andra sektorer?

Dagen avslutades med en utblick mot framtiden, och en historisk tillbakablick och jämförelse med en annan sektor, nämligen telecomsektorn. Hur blev Sverige så bra på telefoni, varför ville telefonbolagen förbjuda internet, hur la ett experiment i en studentkorridor grunden Bredbandsbolaget – och vilka slutsatser kan energisektorn dra av allt detta? En spännande avslutning på dagen med många utmanande frågor som bransch och akademi kan ta med sig nu när energisystemet står inför en så stor omställning och utbyggnad!

Vi på Power Circle vill tacka alla som deltagit och bidragit till en lyckad konferens - både paneldeltagare och presentatörer, men även alla ni deltagare som varit med och ställt frågor, diskuterat, nätverkat och bidragit till workshopen!

– Det är fantastiskt roligt att Framtidens Elsystem fått så mycket positiv respons och så bred spridning. Öppet nätverkande och informationsdelning mellan akademi, bransch och myndigheter är något vi på Power Cirlce brinner för, och vi hoppas på lika bra uppslutning nästa år, säger Anna Wolf, vice vd på Power Cirlce och projektledare för konferensen.

Ta del av konferensen i efterhand
Om du missade konferensen eller vill se innehåll från den igen, kan du besöka spellistan på YouTube,.Där kan du hitta separata klipp från alla sessioner. Dela gärna det inspelade materialet i ditt nätverk!

eventsidan hittar du program och talare för alla sessioner under dagen. På framtidenselsystem.se kan du också hitta alla projekt som presenterade under dagen.

Under dagen genomfördes även parallella digitala och fysiska workshops om utmaningar, möjligheter och nya tekniker i distributionsnäten, samt om flexibilitet i elsystemet. De digitala workshops som genomfördes är fortfarande öppna några dagar till för den som vill delta i efterhand, och det går även fortfarande att vara med och påverka framtida innehåll genom att gå in på menti.com, ange kod 7519 3811 och svara på en sista fråga!

Workshop om utmaningar, möjligheter och nya tekniker i distributionsnäten: menti.com, kod 2122 8814

Worshop om flexibilitet i elsystemet: menti.com, kod6222 6314Om Power Circle

Power Circle samlar energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med våra cirka 100 partnerföretag verkar Power Circle för att accelerera den hållbara utvecklingen genom elektrifiering. Verksamheten inriktas på att bygga nätverk och kunskap inom framtidsfrågor som smarta elnät, flexibilitet, energilager och elektrifierade transporter.


Kontaktpersoner

Johanna Lakso
Verkställande Direktör
Johanna Lakso
Arbetar övergripande med framtidens elsystem, elektrifierade transporter och energilösningar med systemnytta
Anna Wolf
Vice VD & Expert Elsystem
Anna Wolf
Arbetar främst med frågor om energilager, elektrifiering, systemintegration, förnybar energi och flexibilitet mellan energisystem