2021-08-18 08:05Nyheter

Frukostseminarium: Hur bygger vi ut laddinfrastruktur för elektrifierade lastbilstransporter?

Hur kan transportsektorn och elnätsbolagen samarbeta för att planera laddinfrastruktur utifrån transportbolagens behov och elnätets förutsättningar? Den 1 september klockan 9-10 presenterar Power Circle ett nytt faktablad om elektrifierade transporter och Volvo lastvagnar ger en introduktion till behovet av samverkan mellan logistik- och elnätsbolag vid utbyggnaden av laddinfrastruktur.

Tunga transporter ska elektrifieras och om tio år förväntas mer än hälften av nybilsförsäljningen av lastbilar vara eldrivna. För att transportsektorn ska kunna ställa om krävs dock att laddinfrastrukturen finns på plats, där och när lastbilarna behöver ladda. Att det finns tillräcklig kapacitet i elnätet på dessa platser är en grundförutsättning. Genom att kartlägga det framtida behovet av laddinfrastruktur redan idag kan övergången från fossilberoende transporter ske snabbt och effektivt.

I Power Circles senaste faktablad om elektrifiering och laddning av tunga transporter beskrivs hur det är de lokala och regionala transporterna som elektrifieras först. Dessa kommer framförallt ladda vid privata och semipublika laddstationer vid lastbilsdepåer och godsterminaler  och det är alltså här fokus för utbyggnad bör ligga de närmsta åren. Med längre transporter behöver också den publika laddinfrastrukturen byggas ut. Faktabladet tar också upp hur analyser av körmönster, optimering av ruttplanering och laddstrategier blir viktiga komponenter för att underlätta transportörernas omställning.

Idag är majoriteten av lastbilsflottan uppkopplad och fordonens körmönster loggas av de stora åkerierna och fordonstillverkarna. Detta gör det möjligt att identifiera de bästa platserna för laddning och öppnar upp för ett proaktivt arbete med att säkerställa att laddinfrastruktur och elnätskapacitet finns på plats, både vid depåer, terminaler och publika truckstopp. I en nyligen utgiven rapport från branschorganisationen ACEA har regionala kluster för laddinfrastruktur i Europa identifierats och visualiserats på en öppen och interaktiv karta. Analysen baseras på data från 400 000 lastbilar från sju lastbilsföretag.

Med hjälp av detta finns en stor potential i att skapa en gemensam plan framåt för både energi och logistikbranschen.

På frukostseminariet kommer Power Circle att presentera faktabladet som släpptes precis innan sommaren. Volvo lastvagnar kommer att berätta om studien av lastbilars kör- och stoppmönster och hur den kan användas. Vi avslutar med en paneldiskussion där även ett elnätsbolag ger sitt perspektiv på hur den nya datan kan användas i planering av elnätets utveckling.

Välkommen!

Anmäl dig här >> Anmälan

Plats: Digitalt

Program

9 – 9.05 Välkommen

9.05 – 9.25 Power Circle, presentation av faktablad

9.25 – 9.40 Volvo, introduktion av strategiska laddpunkter

9.40 – 9.55 Paneldiskussion

9.55 – 10 AvslutOm Power Circle

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med cirka 90 partnerföretag verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning och påverkan inom framtidsfrågor som smarta elnät, energilager, elektrifierade transporter och förnybar energi.


Kontaktpersoner

Simon Lundqvist
Tidigare anställd
Simon Lundqvist
Arbetar med frågor om e-mobilitet och smart laddning genom olika projekt och aktiviteter