2021-06-23 11:05Pressmeddelande

Nytt faktablad djupdyker i laddning av tunga elektriska lastbilar

År 2030 kan varannan ny lastbils som säljs vara elektriskt. För att komma dit behöver vi bygga ut laddinfrastrukturen på depåer, logisitikcentraler, hamnar och längs de stora vägarna. Detta ställer krav på elnätet och elektrifieringen av tunga transporter innebär ett ännu tätare samarbete mellan energi- och transportsektorn. Utvecklingen går snabbt fram och i ett nytt faktablad från Power Circle sammanställer vi kunskapsläget idag, ger en överblick över potentialen i elektriska lastbilar och fördjupar oss i frågorna kring laddinfrastrukturen. 

Elektrifieringen av tunga transporter tar stora kliv framåt. Den är numera en viktig pusselbit i alla de europeiska lastbilstillverkarnas strategier på vägen mot fossilfrihet. Förra året lanserade Scania sina första elektriska lastbilsmodeller och från och med i år kan hela Volvo Lastvagnars produktutbud av lastbilar beställas med elektrisk drivlina. Förra året kom även en rad initiativ från statligt håll för att stötta utvecklingen i form Elektrifieringskommissionen, utredningsuppdrag till Trafikverket och en dryg miljard i stöd till elektrifieringspiloter. BIL Sweden släppte även sin färdplan som pekar ut att varannan lastbil som säljs år 2030 kan drivas på el.

Gemensamt för lastbilstillverkarna är att de elektrifierar modeller som används för kortare dagliga körsträckor först, såsom sophämtning och distribution i städer, och successivt utvecklar modellutbudet mot längre och mer krävande transporter.  Det finns idag 84 000 lastbilar registrerade i Sverige och nära 85 % av dessa kör inom städer eller regioner.

- Med det modellutbud som finns på marknaden är det redan idag möjligt att elektrifiera en stor del av lastbilstransporterna, även om elektrifieringstakten självklart hänger på utbyggnad av laddinfrastruktur, att existerande fordonsflotta byts ut och att lastbilstillverkarna ska hinna producera fordonen, säger Simon Lundqvist, projektledare på Power Circle och en av författarna till faktabladet.

För stadsdistribution kan depåladdning där lastbilarna står parkerade under natten täcka hela dagsbehovet av energi. För regional distribution kan depåladdning räcka långt, men behöva kompletteras av semi-publik vid platser för av- och omlastning och enstaka gånger publika laddning.

- Fokus de närmsta åren bör ligga på utbyggnad av depå- och semi-publik laddning inom regioner. Dessa laddstationer kan sedan skalas upp och kompletteras med publik laddning för att sammanlänka regioner och så småningom möjliggöra elektriska fjärrtransporter, säger Johanna Barr, expert på Power Circle och också en av författarna till faktabladet.

För fjärrtransporter blir publik laddning kritiskt. År 2030 beräknas det behövas 1200 publika och semi-publika laddpunkter med hög effekt i Sverige. För att ta reda på var dessa laddpunker bör placeras kan data på var dagens lastbilar kör och stannar analyseras. Nyligen publicerades en sådan studie baserad på faktiska körmönster från 400 000 lastbilar, vilket tros vara till stor hjälp i planeringen framåt. Att det dessutom finns tillräcklig kapacitet i elnätet är en nyckel för elektrifieringen av tunga transporter. Därför blir det viktig att ta hänsyn till elnätets förutsättningar på de plaster som är lämpliga ur ett logistikperspektiv under själva utbyggnaden, men även under drift. Nya plattformslösningar som analyserar och optimerar rutter och laddning för elektrifierade lastbilsflottor är under utveckling och här skulle även tillgång och pris på el och nät kunna bli en del av optimeringen.

Elektrifieringen av tunga transporter innebär ett snabbt lärande hos alla inblandade aktörer och gemensamma långsiktiga åtaganden mellan fordonstillverkare, laddinfrastrukturaktörer, transportörer, transportköpare, elnätsbolag, kommuner, regioner och nya aktörer behövs för att minska risker och skapa förståelse för vad omställningen kräver.

- Inom Elektrifieringskommissionen har vi arbetat för att skapa förutsättningar för branschöverskridande åtaganden och i maj lanserades 16 regionala elektrifieringslöften med totalt 252 aktörer, säger Johanna Lakso, VD på Power Circle och en av ledamöterna i Elektrifieringskommissionen. Nu ser vi på Power Circle fram emot att följa dessa initiativ och den fortsatta elektrifieringen. 

Läs faktabladet här 

Faktabladet kommer presenteras på ett frukostseminarium under början av hösten - håll utkik efter inbjudan från oss på Power Circle!

Faktabladet är framtaget av Power Circle inom projektet ScandELivery, ett Interreg-finansierat projekt med fokus på elektrifieringen av varu- och godstransporter. Mer information om projektet ScandELivery finns på Power Circles hemsida

 Om Power Circle

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med cirka 90 partnerföretag verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning och påverkan inom framtidsfrågor som smarta elnät, energilager, elektrifierade transporter och förnybar energi.


Kontaktpersoner

Johanna Barr
Tidigare anställd
Johanna Barr
Arbetar främst med frågor om elektrifiering av transportsektorn, laddinfrastruktur, stödtjänster, flexibilitet i elsystemet och digitalisering
Simon Lundqvist
Tidigare anställd
Simon Lundqvist
Arbetar med frågor om e-mobilitet och smart laddning genom olika projekt och aktiviteter