2021-04-15 04:05Nyheter

Internationell och inspirerande talaruppsättning på årets Power Circle Summit

Den 4 maj är det dags för Power Circle Summit 2021! Vi har intervjuat årets moderatorer – Power Circles Johanna Barr och Energimyndighetens Peter Bennich – för att få några smakprov på vad vi kan vänta oss av årets konferens, som går av stapeln om mindre än en månad. Konkreta exempel på digitaliseringens möjligheter, insikter från omställningen globalt och spaningar om vilka tekniker och trender som kan påverka energisektorn härnäst står på dagordningen.

Årets tema är Connecting Energy – vad innebär det?

Johanna Barr: Digitaliseringen genomsyrar all teknik- och samhällsutveckling och är en förutsättning för omställningen till ett fossilfritt energisystem. Med årets tema vill vi lyfta vilken roll uppkopplade lösningar och en mer dynamisk elmarknad spelar i ett elsystem som definieras av förnybar produktion och distribuerade resurser.

Peter Bennich: Men Connecting Energy handlar också om mycket annat. Dels handlar det om hur vi kopplar samman energisektorn med transport och industri, genom elektrifiering och vätgas. Det handlar också om hur vi kopplar ihop resurser och erfarenheter från olika länder globalt, och hur organisationer hittar nya typer av partnerskap och samarbeten.

Vilka är årets keynotes?

Johanna: Dagens första keynote är Märtha Rehnberg, medgrundare till tankesmedjan DareDisrupt. Hon kommer dela med sig av tankeväckande spaningar om vad som kan komma att påverka energisektorn inom kort, men som ändå ligger bortom de flestas dagliga fokus. Det finns saker de flesta av oss har på radarn, som potentialen i digitaliseringen och behovet av disruptiva affärsmodeller – även om det kan vara ett stort arbete att omsätta detta till verklighet. Märtha kommer hjälpa oss att blicka bortom horisonten. Förra årets keynote med Dennis Pamlin var otroligt uppskattad, eftersom han hjälpte publiken att just lyfta blicken ordentligt. Jag är övertygad om att Märtha kommer göra detsamma i år! 

Peter: Dagens andra keynote är ingen mindre än Andreas Kuhlmann, vd för DENA som är Tysklands motsvarighet till Energimyndigheten. Det ska bli väldigt givande att få prata med en sådan central person i den tyska energiomställningen, med tanke på hur drivande Tyskland är och har varit i omställningen globalt. Vi har ju ett speciellt år bakom oss med vikande efterfrågan, fortsatt stark utbyggnad av förnybart och satsningar för en grön återstart, så det ska bli extra spännande att höra om lärdomarna de dragit från hur elsystemet påverkats av detta.

Johanna Barr, Power Circle och Peter Bennich, Energimyndigheten kommer moderera Power Circle Summit 2021

Johanna Barr, Power Circle och Peter Bennich, Energimyndigheten kommer moderera Power Circle Summit 2021

Vad ser ni fram emot mest med årets konferens?

Johanna: Bredden i programmet och den fantastiska talaruppsättningen. Det är en lyx att få ta del av kunskap och visioner från så många kunniga människor i olika delar av världen, något som det digitala konferensformatet möjliggjort. Utöver en gedigen skara talare från Sverige har vi bl.a. med oss ordföranden för Sydafrikas branschorganisation för vindenergi, som kommer prata om landets potential som global exportör av grön vätgas. Vi kommer också få höra aktörer som arbetar med utbyggnad av solenergi och mikronät för de som idag lever utan tillgång till el, samt bjudas på insikter från Microsofts Director of Energy Innovation and Impact i USA. Den här bredden av intryck tror jag är det bästa för att skapa nya kreativa tankar hos publiken.

Peter: I våra förberedande samtal med talarna slås jag av hur många som påpekar att vi har bråttom att ställa om nu, och som lyfter både företagens roll och vikten av policies som stöttar företagens ambitioner. Vi kommer få höra olika perspektiv på hur vi ska klara av det – räcker teknikoptimism eller måste vi tänka helt annorlunda? Sedan ser jag också mycket fram emot att få prata om omställningen i utvecklingsländer: vad som är viktigt för att lyckas, vilket visar sig handla mycket om sociala aspekter såsom kvinnors roll i arbetet, och hur företag och organisationer här i Sverige kan bidra.

Case Marathon är en favorit från förra årets konferens – vilka case kommer vi få höra om i år?

Peter: I år har vi fyra case. De kommer svara på frågor som: Hur kan ett köpcentrum bidra till balanseringen av elnätet? Hur kan vi se till att alla fordon laddas på väg? Hur kan smart belysning revolutionera energianvändningen? Och frågan alla ställer sig just nu: vilken roll kan vätgasen komma att få i skärningspunkten mellan transport, industri och elsystem?

Johanna: Poängen med Case Marathon är att på ett koncist, konkret och energigivande sätt lyfta en rad olika lösningar med stora möjligheter i framtidens energisystem.  Vad är problemet, vad är lösningen, och hur stor är potentialen? Det är en programpunkt som får mig att känna mig hoppfull!

Vem ska anmäla sig till årets Power Circle Summit?

Peter: Konferensen riktar sig brett till aktörer inom energibranschen, och de branscher som alltmer glider in i den – såsom transport- och fastighetssektorn och industrin. Konferensen passar strateger, omvärldsbevakare, affärsutvecklare, innovatörer, och utvecklare!

Johanna: Power Circle Summit är en konferens som ska hjälpa publiken att lyfta blicken från det dagliga arbetet och få nya tankar och insikter om vad som påverkar branschen och den egna verksamheten, såväl i dagsläget som på längre sikt. Och som Märtha Rehnberg kommer prata om: att hjälpa organisationer hitta sin väg mot den framtid de vill se.

Anmäl dig till Power Circle Summit 2021 här!

Power Circle Summit är en årlig strategikonferens för tankeledande aktörer kring framtidens cirkulära energisamhälle. Här möts beslutsfattare, innovatörer, entreprenörer och strateger för att bilda en kunskapskrets av delade insikter – genom seminarier, diskussioner och interaktiva workshops. Med tydligt fokus på de disruptiva krafterna i ny teknik och växlande opinion strävar Power Circle Summit att vara den ledande tankesmedjan i sitt slag i Norden.

Arrangörer av Power Circle Summit är Svenska Mässan, Power Circle, Energimyndigheten och EIT InnoEnergy. Mer information om konferensen Power Circle Summit finns på pcsummit.se.

 Om Power Circle

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med cirka 90 partnerföretag verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning och påverkan inom framtidsfrågor som smarta elnät, energilager, elektrifierade transporter och förnybar energi.


Kontaktpersoner

Johanna Lakso
Verkställande Direktör
Johanna Lakso
Arbetar övergripande med framtidens elsystem, elektrifierade transporter och energilösningar med systemnytta
Johanna Barr
Tidigare anställd
Johanna Barr
Arbetar främst med frågor om elektrifiering av transportsektorn, laddinfrastruktur, stödtjänster, flexibilitet i elsystemet och digitalisering