2019-04-04 17:00Nyheter

Laddguldet 2019 – vilken kommun och vilket företag har gjort mest för omställningen till laddbara fordon?

null

– Varje kommun och företag som gjort en insats i omställningen mot elbilar har även gjort en viktig insats för miljön. Vi vill med Laddguldet uppmärksamma de bästa kommunerna och företagen och inte minst eldsjälarna bakom dessa framgångar. Tanken är att dessa exempel ska inspirera andra så att Sverige ska lyckas med sin ambition om en snabbare omställning av transportsektorn, säger Tobias Henmark på Fortum Charge & Drive.

Syftet med Laddguldet är att sprida goda exempel och lyfta fram framgångsfaktorerna för de kommuner och företag som är med och driver omställningen till utsläppsfria transporter.

– Omställningen till avgasfri bilism måste få ordentligt fart om Sverige ska klara klimatmålen som riksdagen beslutat. Därför är pådrivande kommuner och företag så viktiga, säger Mattias Goldmann, vd för tankesmedjan Fores med 2030-sekretariatet.

– Vi är inne i en stor omställning av både transport- och energisektorn. Då är det viktigt med aktörer som vågar satsar på nya lösningar och smart laddinfrastruktur. Med Laddguldet vill vi uppmärksamma föredömen som kan inspirera andra, säger Johanna Lakso, vd på Power Circle.

– Vi vet att det är viktigt med goda exempel för att få drivkraft mot en varaktig förändring. Om vi ska lyckas med att ställa om till ett hållbart samhälle måste alla goda krafter samverka, och här spelar såväl företag som kommuner en avgörande roll. Föregångare ska naturligtvis uppmärksammas, säger Olov Carlsson chefredaktör för Dagens Samhälle.

Om Laddguldet
År 2030 ska hela transportsektorns klimatpåverkan ha minskat med 70%. Det kräver att man driver på från alla håll, och därför instiftade Fortum Charge & Drive, 2030-sekretariatet och Power Circle tävlingen Laddguldet. 2017 var första året för tävlingen Laddguldet – Sveriges bästa elbilskommun. Vinnare blev Gävle, följt av Östersund och Falun som tog hem andra respektive tredje plats. På delad fjärdeplats kom Stockholm, Jönköping och Kalmar. År 2018 vann Lerums kommun samt Ryska Posten.

Om tävlingen
Tävlingen är öppen för alla att nominera den kommun eller det företag man tycker gör ett bra jobb. Nomineringstiden pågår fram till den 24 april. Vinnarna utses i början av juni.

Juryn tar bland annat hänsyn till volymer, fordon och laddplatser, i kommunal respektive privat regi samt vilka informationsinsatser som görs.

Juryn består av Tobias Henmark, Business Manager för Fortum Charge & Drive i Sverige, Mattias Goldmann, vd Fores och Johanna Lakso, vd Power Circle och Olov Carlsson, Chefredaktör Dagens Samhälle.

För mer information, kontakta gärna:
Tobias Henmark, business manager för Fortum Charge & Drive, tfn 072-570 18 53
Mattias Goldmann, vd för tankesmedjan Fores med 2030-sekretariatet, tfn 070-309 00 45
Johanna Lakso, vd, Power Circle, tfn 070-898 3208
Olov Carlsson, chefredaktör Dagens Samhälle, tfn 070-300 29 88
Per-Oscar Hedman, kommunikationschef Sverige, Fortum, tfn 070-214 75 45Om Power Circle

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med de cirka 60 partnerföretagen verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Bland partnerföretagen finns energiföretag, teknikleverantörer, tjänsteföretag, lärosäten och andra organisationer. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning, demonstration och påverkan inom framtidsfrågor såsom framtidens elnät och energilager, elektrifiering av transporter samt förnybar energi.


Kontaktpersoner

Johanna Lakso
Verkställande Direktör
Johanna Lakso
Arbetar övergripande med framtidens elsystem, elektrifierade transporter och energilösningar med systemnytta