2019-03-13 08:59Nyheter

​Omställning Energisverige på årets Power Circle Summit – Bli det evolution eller revolution?

null

Årets upplaga av Power Circle Summit går av stapeln den 6-7 maj i Göteborg. Konferensen fokuserar i år på de möjligheter som omställningen av energisverige skapar och analyserar branschens sätt att arbeta med innovation för att vara en del av lösningen för en hållbar framtid!

Under de närmaste tolv åren behöver de globala utsläppen av växthusgaser i världen halveras. Det är en enorm utmaning som kräver kreativitet, samarbete och stora visioner. På årets konferens vill vi belysa hur innovation, klimat och ekonomi samspelar och samla branschen till en diskussion om hur detta påverkar energisverige. 

Johanna Lakso, VD Power Circle

- Insikten om att det är bråttom att minska utsläppen genomsyrar nu allt fler delar av samhället, säger Johanna Lakso, VD på Power Circle. Vi befinner oss i en tid då både kundernas och samhällets krav på nya klimatkloka tjänster och lösningar ökar.

På senare år har samhällets innovationsfokus ökat men implementeringen av nya lösningar är ofta långsam och det tar tid att nå resultat. Samtidigt är innovationer och ny teknik avgörande för att möta klimatutmaningen. En aspekt som kommer att lyftas under årets Power Circle Summit är hur vi bäst gör för att få samhället med oss på denna omställningsresa.

- Den som kan innovera på hållbarhetstrenden och möta samhällets förändrade förväntningar har mycket att vinna. Det ska bli intressant att diskutera hur hållbarhet kan användas som drivkraft och hur energibranschen möter den med innovation, tycker Johanna.

Nya innovationer kan också leda till att energimarknaderna förändras. Exempelvis har elektrifieringen av transportsektorn redan lett till att flera bilföretag startat energibolag eller börjat omdefiniera synen på sin egen verksamhet. Innovationerna som sker i mellanrummet mellan olika sektorer innebär en möjlighet som branschen kan ta hand om, tror Johanna, men det förutsätter att man vågar tänka om kring sin egen roll och samverka med andra, kanske otippade aktörer.

- Ja, det är en spännande utmaning vi står inför. Hur får vi till en snabb omställning i en bransch som ofta har ledtider på tio år? Vem vågar satsa först och vilka aktörer kommer att bli drivande? Det är frågor som jag tycker är spännande, säger Johanna Lakso.

Utvecklingen handlar också om så mycket mer än bara nya tekniska innovationer, som batterilager eller elbilar. Med digitaliseringen följer också nya möjligheter till tjänster och affärsmodeller som kan bidra till både klimatomställningen och till omställningen av energisverige.

Årets upplaga av Power Circle Summit har ett fullspäckat program som belyser alla dessa aspekter av omställningen. Med hjälp av både branschföreträdare och experter får vi nya perspektiv. Fram till den 17 mars är anmälan öppen med ett specialerbjudande som du inte får missa!

Läs mer och anmäl dig härOm Power Circle

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med de cirka 60 partnerföretagen verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Bland partnerföretagen finns energiföretag, teknikleverantörer, tjänsteföretag, lärosäten och andra organisationer. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning, demonstration och påverkan inom framtidsfrågor såsom framtidens elnät och energilager, elektrifiering av transporter samt förnybar energi.


Kontaktpersoner

Johanna Lakso
Verkställande Direktör
Johanna Lakso
Arbetar övergripande med framtidens elsystem, elektrifierade transporter och energilösningar med systemnytta