2023-04-05 14:54Nyheter

Power Circle bjuder in till frukostseminarium om framtidens laddning i terminaler

De senaste åren har elektrifieringen av kommersiella transporter tagit ordentlig fart, där en nyckelfaktor för att kunna ställa om är att få tillgång till laddning och tillräcklig effekt i terminaler. Power Circle har under våren tittat närmare på potentialen med smart laddning som en lösning och affärsmöjlighet och arrangerar ett seminarium på temat framtidens laddning i terminaler den 17 maj.

Elektrifieringen av kommersiella transporter har börjat ta fart. Under det senaste året ökade antalet eldrivna lastbilar i Sverige markant och enligt Mobility Swedens färdplan för tunga transporter kan varannan ny lastbil år 2030 vara elektrisk. För lätta lastbilar pekar korttidsprognosen från Mobility Sweden på att andelen nyregistreringar kan gå från 14,5 % år 2021 till 20 % 2023. En nyckelfaktor i att lyckas med elektrifieringen av kommersiella transporter är att bygga ut laddinfrastruktur på rätt platser och på ett kostnadseffektivt sätt.

De erfarenheter som finns från elektrifiering av kommersiella fordon pekar på att de segment som elektrifieras först är de transporter som går kortare och mer förutsägbara sträckor, till exempel distribution av varor och gods i stadsnära miljöer. Dessa fordon är framförallt beroende av laddning i depåer och terminaler, varför det är avgörande att få till laddinfrastruktur på dessa platser för att lyckas med och accelerera elektrifieringen av kommersiella transporter.

En av de största utmaningarna med att få till laddning på terminaler är att klara effektförsörjningen, speciellt på kortare sikt. Det finns flera initiativ och projekt som behandlar temat, där Power Circle inom ett projekt under våren undersöker möjligheterna med smart laddning och flexibilitet ur både ett transport-och elnätsperspektiv.

Den 17 maj kl. 9:00–10:30 bjuder Power Circle in till ett digitalt frukostseminarium för att presentera och diskutera resultat från tre olika projekt om laddning i terminaler. Frågor som hur man löser en fullskalig elektrifiering av en terminal, hur effektbehoven ser ut, samt potentialen med lokal elproduktion och energilager kommer att diskuteras. Incitament, hinder och potential för smart laddning, flexibilitet och vehicle-to-grid-lösningar är också i fokus. Frågeställningarna och projektresultaten kommer även att diskuteras med en panel bestående av representanter från fordonstillverkare, transportbolag, elnätsbolag och aggregatorer i slutet av seminariet.

– Det finns fortfarande ett stort behov av kunskap kring hur vi får elektrifieringen av kommersiella transporter på plats, hur man kan arbeta smart kring elnätskapacitet och effekt och hur olika aktörer behöver samverka för att få det att hända. Förhoppningsvis kommer frukostseminariet bidra med spännande insikter för flera av de aktörer som behöver göra den här resan och ta oss ytterligare en bit på vägen, säger David Mowitz, expert inom E-mobility på Power Circle.  

Anmälan till frukostseminariet öppnar idag. Varmt välkommen! Om Power Circle

Power Circle samlar energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med våra cirka 100 partnerföretag verkar Power Circle för att accelerera den hållbara utvecklingen genom elektrifiering. Verksamheten inriktas på att bygga nätverk och kunskap inom framtidsfrågor som smarta elnät, flexibilitet, energilager och elektrifierade transporter.


Kontaktpersoner

David Mowitz
Expert E-mobility
David Mowitz
Arbetar främst med frågor om elektrifiering av transporter, laddinfrastruktur och integration i elsystemet.
Hampus Thuresson
Statistikansvarig
Hampus Thuresson
Arbetar med frågor om e-mobilitet genom olika projekt och aktiviteter, samt vår statistik ELIS.