2022-04-05 05:50Nyheter

Power Circle förstärker teamet med ny ansvarig för e-mobility

David Mowitz, Power CircleDavid Mowitz, Power Circle

Power Circle, elkraftsbranschens intresseorganisation för framtidsfrågor, rekryterar David Mowitz, som tidigare arbetat med laddinfrastruktur och elektrifiering av transportsektorn på Energimyndigheten.

Stora förändringar sker i energisystemet när mer förnybart introduceras samtidigt som digitaliseringen möjliggör nya affärsmodeller och flera branscher, där ibland transportsektorn, redan har kommit en bra bit på väg i sin elektrifieringsresa. Vi på Power Circle arbetar med att utforska och driva elektrifieringens framtidsfrågor genom att bygga nätverk och kunskap som accelererar den hållbara omställningen. Just nu arbetar vi i ett flertal spännande projekt för att möjliggöra elektrifieringen av transportsektorn. Som förstärkning i teamet får vi nu med oss ytterligare en medarbetare – David Mowitz – som kommer att ta rollen som ansvarig för e-mobilityfrågor.

David kommer närmast från Energimyndigheten, där han arbetat med flera projekt och regeringsuppdrag inom laddinfrastruktur, och även var programansvarig inom regeringsuppdraget att finansiera forskning inom elektromobilitet.

Jag ser fram emot att fortsätta arbeta med frågorna på Power Circle genom olika projekt, samt undersöka och synliggöra den potential och kunskap som finns på området, säger David Mowitz, ansvarig för e-mobility på Power Circle. Det ska också bli spännande att få utveckla mina erfarenheter från Energimyndigheten och samverka närmare med branschen.

David är civilingenjör i Energi, miljö och management från Linköpings universitet och har specialiserat sig på transportsektorns elektrifiering sedan han gjorde sitt examensarbete om spridningen av laddinfrastruktur i Sverige och utfallet av det nationella investeringsstödet Klimatklivet.

David kommer, utöver att bidra med sakexpertis, vara en resurs i våra pågående projekt, bidra till partnernätverkets utveckling, och vara delaktig i att söka och driva nya projekt framöver. Hans erfarenheter från Energimyndigheten, både inom projektledning och sakkompetens, är mycket värdefulla för Power Circles mål att tillsammans med partnernätverket leda omställningen av energi- och transportsektorn.

Jag är glad att vi lyckades värva David, som blir en välkommen förstärkning till vårt kompetenta och energiska team. Nu kan vi fortsätta att utveckla verksamheten och nätverket i takt med de stora pågående omställningarna inom energi och transport, säger Anna Wolf, tillförordnad vd för Power Circle.

Power Circle är en tankeledande organisation för elektrifieringens framtidsfrågor. Vi bygger kunskap och nätverk som accelererar den hållbara omställningen.

Läs mer om alla våra medarbetare och styrelsen här.Om Power Circle

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med cirka 100 partnerföretag verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning och påverkan inom framtidsfrågor som smarta elnät, energilager, elektrifierade transporter och förnybar energi.


Kontaktpersoner

Anna Wolf
Vice VD & Expert Elsystem
Anna Wolf
Arbetar främst med frågor om energilager, elektrifiering, systemintegration, förnybar energi och flexibilitet mellan energisystem