2021-05-20 09:54Nyheter

Power Circle välkomnar Lowina Lundström och John Backe till styrelsen!

Under årsmötet den 19 maj valdes Lowina Lundström (SvK) och John Backe (E.ON) in i Power Circles styrelse som ersättare till Ulf Moberg (SvK) och Karin Jönsson (E.ON). Styrelsens ordförande Charlotte Bergqvist vill rikta ett stort tack till Ulf och Karin för sitt arbete i styrelsen.

Power Circle arbetar med att sprida kunskap och samlar organisationer som arbetar med framtidens elsystem. Styrelsen består av tio personer med lång och bred bakgrund inom energisektorns alla delar för att främja alla sakområden som Power Circle arbetar med.

Under årsmötet den 19 maj blev Charlotte Bergqvist omvald som styrelseordförande och påbörjar nu sitt åttonde år som styrelseordförande. Övriga ledamöter i styrelsen väljs in på tvåårs mandat och i år omvaldes tre sittande ledamöter – Marcus Wigren (Nilar), Johan Söderbom (InnoEnergy) och Eva Kvist Östgren (ABB). Samtidigt tackades Ulf Moberg (Svenska kraftnät) och Karin Jönsson (E.ON) av och två nya ledamöter valdes in, Lowina Lundström och John Backe.

Lowina är chef över divisionen System inom Svenska kraftnät och ansvarar genom rollen för systemansvar, elmarknadsfrågor, drift samt investeringar i transmissionsnätet. Hon är medlem i koncernledningen för Svk och styrelseledamot i Fifty AS och eSett Oy. Lowina har 12 års erfarenhet av energibranschen och har haft olika ledande roller.

Vad ser du fram emot som ny styrelseledamot för Power Circle?

– Power Circle spelar en central roll i energiomställningen för Sverige och har genom åren visat sig ha en mycket god förmåga att dela kunskap och driva viktiga frågor för elkraftbranschen och dess partners. Samverkan är nyckelordet för att lyckas och med min erfarenhet och ansvar inom Svk ser jag att jag kan bidra till helhetsbilden för att tillsammans skapa framtidens elsystem, säger Lowina Lundström. 

Vad tycker du är viktigt i omställningen till framtidens elsystem?

– Att tillsammans hitta nya innovativa lösningar som skapar möjligheter för en god samhällsutveckling samtidigt som kraftsystemets stabilitet bibehålls, säger Lowina.

John leder Affärsutveckling och PMO på E.ON Energidistribution. Det innebär ett ansvar för specifika utvecklingsprojekt inom bl.a. flexibilitet och lokala energisystem, men även ett övergripande ansvar för utvecklingsmodellen i sig. 

Vad ser du fram emot som ny styrelseledamot för Power Circle? 

– Power Circle gör ett framgångsrikt arbete med att utveckla energibranschen och jag ser fram emot att bli en del i det arbetet och medverka till den fortsatta utvecklingen på den inslagna vägen. Jag tycker verkligen att Power Circle driver rätt frågor och jag tror att jag kan bidra här, t.ex. med erfarenheter ifrån flexibilitet och lokala energisystem, två områden som vi har kommit långt med inom E.ON, säger John Backe.

– Jag ser också framemot att vara med och driva på hur vi kan möjliggöra förändring generellt inom branschen. Med risk för att slå in öppna dörrar så står energibranschen verkligen inför ett paradigmskifte och det är avgörande, både för branschen och för energiomställningen att vi lyckas. Men förändring kommer sällan för att vi kan, utan oftast för att vi måste. Jag tror det finns många möjligheter att samverka även i dessa lite bredare frågeställningar som är gemensamma över bolagsgränser och inom de många olika förmågor som vi behöver bygga upp. Här lägger jag mycket fokus och energi i mitt dagliga arbete, och jag tror också att det kan vara värdefulla perspektiv i rollen som styrelseledamot i Power Circle, avslutar John. 

Hela styrelsen består av ordförande Charlotte Bergqvist (Trinda), vice orförande Johan Söderbom (InnoEnergy), Karin Ifwer (Vattenfall), Ambra Sannino (DNV GL), Håkan Torbjörnsson (Göteborg Energi), Marcus Wigren (Nilar AB), Mikael Ångman (Rexel Sverige), Eva Kvist Östgren (ABB), John Backe (E.ON) och Lowina Lundström (Svenska Kraftnät). Intresset för Power Circle har ökat de senaste åren och styrelsen har nu en viktig uppgift i att navigera verksamheten framåt.Om Power Circle

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med cirka 90 partnerföretag verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning och påverkan inom framtidsfrågor som smarta elnät, energilager, elektrifierade transporter och förnybar energi.


Kontaktpersoner

Johanna Lakso
Verkställande Direktör
Johanna Lakso
Arbetar övergripande med framtidens elsystem, elektrifierade transporter och energilösningar med systemnytta