2023-06-22 06:50Nyheter

Seminarium om en lyckad elektrifiering - 13 september

Bild till nyhet

Efterfrågan på fossilfri el är stor, och att få möjlighet att ansluta sin verksamhet till elnäten blir en kritisk faktor både för stora industrisatsningar och transportsektorns omställning. Power Circle och Energikontor Norr har under våren tittat på några faktorer som kan skapa bättre förutsättningar för en lyckad elektrifiering och bjuder nu in till ett digitalt seminarium den 13 september.  

Att det i norra Sverige sker en grön industrirevolution har inte passerat någon obemärkt när stora industrisatsningar aviseras och den gröna industrirevolutionen ofta lyfts som ett föregångsexempel. Elektrifiering spelar en central roll i att dessa satsningar ska realiseras och tillgång på fossilfri el är en nödvändighet där möjlighet att ansluta sin verksamhet till elnäten är en förutsättning.

Utan tillgång till el riskerar omställningen att bromsas upp och därför har Power Circle  tillsammans med Energikontor Norr genomfört förstudien "2 möjligheter för ett effektivare elsystem" och identifierat såväl utmaningar som möjligheter till att arbeta mer proaktivt med elektrifieringen. 

Utmaningarna är flera, dels behöver befintliga processer effektiviseras och arbetet bli mer proaktivt. Överbokningsaspekten är en viktig del i nyttjandegraden av infrastrukturen, inte bara i storstadsregionerna utan även i Norrbotten. Förstudien har undersökt hur stort problemet med överbokningar av eleffekt är och om överbokningar är ett generellt och stort problem som leder till att system överdimensioneras.

Historiskt sett har diskussionen om tillgång till elkraft och effekt inte varit ett problem, Norrbotten har varit en nettoexportör av kraft. Men inom en snar framtid kommer Norrbottens behov av elkraft och effekt öka dramatiskt, från en förbrukning i storleksordningen 9 TWh till uppskattningsvis drygt 100 TWh. Stora överbokningar riskerar då innebära onödiga kostnader, slöseri med resurser och onödiga fördröjningar.  

Utöver att undersöka problem kopplat till nya verktyg har förstudien identifierat olika typer av verktyg för att möjliggöra en effektiv elektrifiering. Under seminariet kommer bland annat kapacitetskartor och olika regionala initiativ att presenteras tillsammans med slutsatser om vägen framåt.

Anmäl dig till seminariet >>Om Power Circle

Power Circle samlar energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med våra cirka 100 partnerföretag verkar Power Circle för att accelerera den hållbara utvecklingen genom elektrifiering. Verksamheten inriktas på att bygga nätverk och kunskap inom framtidsfrågor som smarta elnät, flexibilitet, energilager och elektrifierade transporter.


Kontaktpersoner

Hampus Thuresson
Statistikansvarig
Hampus Thuresson
Arbetar med frågor om e-mobilitet genom olika projekt och aktiviteter, samt vår statistik ELIS.