2023-01-27 06:45Nyheter

Power Circle undersöker möjligheter till ett effektivare elsystem i ny förstudie

I förstudien 2 möjligheter för ett effektivare elsystem ska Power Circle tillsammans med Energikontor Norr undersöka möjligheter till att arbeta proaktivt med utmaningar kopplat till den stundande elektrifiering som Norrbotten står inför. I förstudien kommer förutsättningar och intresse för att utveckla ett scenarioverktyg för att arbeta proaktivt med utmaningar i elsystemet undersökas. Samtidigt kommer en kartläggning att göras med fokus på hur vanligt det är med luftbokningar i nätet.

Till följd av etableringen av nya elintensiva industrier, elektrifiering av nuvarande industrier och elektrifiering i samhället förväntas el-och effektbehovet öka kraftigt de närmsta 20–25 åren i Norrbotten. Denna omställning kommer påverka behovet av elproduktion, överföringskapacitet och flexibilitet. En nyckel i elektrifieringen kommer vara att arbeta proaktivt, och en god samverka mellan aktörer i regionen för att möjliggöra för den infrastruktur som krävs.

I projektet kommer Power Circle framförallt arbeta med den första delen som fokuserar på att undersöka behovet av och förutsättningar för att skapa ett verktyg för ett framtida elsystem. Tanken är att kunna identifiera framtida problem samt undersöka hur problemen kan undvikas. Först kommer en omvärldsanalys göras där dialog kommer ske med aktörer i regionen men också med andra liknande initiativ runt om i landet. Målet är att ta fram en rekommendation kring om, och i så fall hur, ett verktyg kan utformas, hur arbetet bör gå vidare samt vem som är lämplig att leda det. Målgrupp är aktörer som på olika sätt påverkar elsystemet.

- Det ska bli intressant att undersöka vilka utmaningar aktörer i Norrbotten står inför och kartlägga vilket behov det finns för att utveckla ett verktyg som möjliggör för proaktivt arbete och samverkan i Norrbotten. Speciellt med tanke på den stora elektrifiering som är på gång i regionen, säger Jesper Werneskog på Power Circle.  

I förstudiens andra del kommer Energikontor Norr att undersöka förekomsten av överbokningar i elnätet. Finns aktörer som abonnerar en större effektanslutning än vad de har behov av eller bokar upp mer effekt framåt som garanti? Förstudien vill skapa en förståelse för om detta är ett generellt problem eller inte.

Förstudien 2 möjligheter för ett effektivare elsystem  projektleds av Energikontor Norr i samverkan med Power Circle. Projektet pågår till den 31 augusti 2023 och finansieras av Region Norrbotten. Läs mer om projektet på Energikontor Norr hemsida.Om Power Circle

Power Circle samlar energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med våra cirka 100 partnerföretag verkar Power Circle för att accelerera den hållbara utvecklingen genom elektrifiering. Verksamheten inriktas på att bygga nätverk och kunskap inom framtidsfrågor som smarta elnät, flexibilitet, energilager och elektrifierade transporter.


Kontaktpersoner

Jesper Werneskog
Tidigare anställd
Jesper Werneskog
Arbetar med frågor om framtidens elsystem genom olika projekt och aktiviteter.
Hampus Thuresson
Statistikansvarig
Hampus Thuresson
Arbetar med frågor om e-mobilitet genom olika projekt och aktiviteter, samt vår statistik ELIS.