2020-02-21 08:00Nyheter

Stor publik på frukost om nya tekniker i elsystemet

 

Förra veckan bjöd Power Circle in till ett frukostseminarium för att presentera organisationens två senaste faktablad. Det ena – som släpptes samma dag – reder ut begreppet vehicle-to-grid (V2G), det vill säga när elbilen används som en aktiv resurs in i elsystemet. Det andra tar ett bredare grepp om hur nya tekniker kan bidra till att säkra elsystemets stabilitet. Frukostseminariet samlade en bred publik med allt från representanter från biltillverkarna till Svenska kraftnät, från tjänstemän och forskare, till affärsutvecklare och tekniker.

Power Circles VD Johanna Lakso inledde morgonen med att kommentera på året som gått och den snabba utvecklingen inom teknik och inom energisektorn – med vindkraftsturbiner som ökar i storlek, solceller som integreras i allt fler konsumentprodukter, AI som blir en allt viktigare kraft att räkna med, och elbilarnas räckvidd som fortsätter att öka.

Jag är verkligen superinspirerad av att få träffa och samarbeta med så många drivna aktörer som jobbar med omställningen av energisystemet, säger Johanna Lakso, om arbetet på Power Circle.

Publiken fick även en ”sneak peak” på Power Circles nya statistik kring elbilar och laddinfrastruktur, som kommer få ett lyft under året.

Därefter klev Daniel Kulin, sakkunnig e-mobility på Power Circle, upp på scen och presenterade faktabladet om vehicle-to-grid (V2G) som släpptes samma morgon (du hittar faktabladet här). V2G innebär alltså att elbilen används som en aktiv resurs för att optimera situation för bilägaren bakom mätaren, hantera flaskhalsar åt lokalnätsägaren eller bidra med t.ex. frekvensreglering till elsystemet. Daniel belyste potentialen i V2G-tekniken samt gav en överblick över vad som behöver falla på plats för att den ska realiseras.

 

Den absolut viktigaste pusselbiten för att få till V2G är standarden ISO 15118, som definierar både tekniska krav på hårdvara och vilken information som ska kommuniceras mellan bil och laddare, säger Daniel Kulin. Den är redan implementerad för Chademo-kontakter, och är nu på gång för den europeiska kontaktstandarden CCS/Typ 2.

Se Daniels presentation om V2G

Johanna Barr, sakkunnig framtidens elnät på Power Circle, placerade V2G i ett bredare kontext genom att berätta hur denna resurs, tillsammans med andra flexibla resurser såsom övriga energilager, efterfrågeflexibilitet och vindkraft, skulle kunna bidra till ett stabilt elsystem (läs faktabladet här).

 

Av naturliga själ är Svenska kraftnäts balansmarknader utformade för att passa vattenkraftens förutsättningar, säger Johanna Barr. Precis som att vattenkraften levererar både energi och stödtjänster till systemet, så kan de nya teknikerna som utgör allt större del av energimixen göra detsamma, men då behöver marknaderna för stödtjänster anpassas efter även de nya teknikernas förutsättningar.

Svenska kraftnät jobbar med att göra dessa förändringar, och i presentationen gav Johanna både en crash course i hur dagens balansmarknader fungerar, samt en inblick i vilka förändringar som behövs och som är på gång.

Se Johannas presentation om stödtjänster från nya tekniker

Frukostseminariet avslutades med en paneldiskussion där fyra representanter för nyckelaktörer i omställningen diskuterade när och hur nya tekniker såsom V2G kan få en roll i elsystemet: Jessica Alenius från BIL Sweden, Stefan Gabrielsson från CTEK, Anders Kallebo från Myrspoven och Linda Thell från Svenska kraftnät.

Se paneldiskussionen och seminariet i sin helhet här

 Om Power Circle

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med cirka 70 partnerföretag verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning och påverkan inom framtidsfrågor som smarta elnät, energilager, elektrifierade transporter och förnybar energi.


Kontaktpersoner

Johanna Barr
Tidigare anställd
Johanna Barr
Arbetar främst med frågor om elektrifiering av transportsektorn, laddinfrastruktur, stödtjänster, flexibilitet i elsystemet och digitalisering
Daniel Kulin
Tidigare anställd
Daniel Kulin
Arbetar med frågor om elektrifiering av transportsektorn, laddinfrastruktur, vehicle-to-grid, flexibilitet i transportsektorn