2019-02-20 14:47Nyheter

Välkommen till Power Circle Summit: 6-7 maj i Göteborg

null

Möjligheterna står i fokus när Power Circle Summit kommer tillbaka till Göteborg, 6-7 maj. Under två dagar samlas Energisverige för att diskutera hur vi tillsammans kan skapa ett mer hållbart samhälle. Stora mängder fossil energi ska ersättas, och här finns goda möjligheter för helt nya lösningar.

Årets tema är Omställningen av Energisverige – genom innovationer, nya strategier och nya affärsmodeller. Det är dags att gå från tanke till handling. Vi vill skapa möten mellan näringslivet, entreprenörer, forskare och den offentliga sektorn där det finns möjlighet att lyfta blicken och ta hjälp över de traditionella gränserna. För vi behöver fler innovationer och fler tekniska lösningar om vi ska lyckas begränsa klimatförändringarnas framfart.

Vi vill spetsa till diskussionen ytterligare med frågan: Evolution eller Revolution? Framtidens kunder kräver klimatsmarta lösningar, likaså samhället. Kan digitaliseringen revolutionera energibranschen? Jag tror på det personliga mötet, den kraft som frigörs när vi kommer med olika bakgrund och samlas kring gemensamma frågor. Det skapar nya idéer och nya ofta oväntade lösningar.

Ingen kan lösa klimatfrågan ensam, men tillsammans kan många idéer ge nya möjligheter!

Till mer information och registrering

Välkommen till Power Circle Summit!

Johanna Lakso, VD
Power CircleOm Power Circle

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med de cirka 60 partnerföretagen verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Bland partnerföretagen finns energiföretag, teknikleverantörer, tjänsteföretag, lärosäten och andra organisationer. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning, demonstration och påverkan inom framtidsfrågor såsom framtidens elnät och energilager, elektrifiering av transporter samt förnybar energi.


Kontaktpersoner

Johanna Lakso
Verkställande Direktör
Johanna Lakso
Arbetar övergripande med framtidens elsystem, elektrifierade transporter och energilösningar med systemnytta