2024-05-14 06:00Nyheter

Välkomna på lunchwebbinarium om lokal flexibilitet 

Miljöbild från Uppsala med illustration av nätverksnoder i förgrundenProjektbild, Uppflex

Flexibilitet är en nyckel för att alla resurser ska användas mer effektivt i energisystemet. Nya prissignaler genom lokala flexibilitetsmarknader, bilaterala avtal och nya affärsmodeller kan bli möjliggörare för att förverkliga de stora teoretiska flexibilitetspotentialer som finns. Uppsala universitet har, tillsammans med Vattenfall Eldistribution, STUNS, Uppsala kommun och Power Circle, sedan förra våren drivit ett projekt för att utveckla och testa olika affärsmodeller och utreda hinder och incitament för efterfrågeflexibilitet. Nu bjuder alla aktörer gemensamt i till ett webinarium den 19 juni för att redovisa resultaten. 

Projektet UppFlex - ett samlat (aktörs-) grepp om kapacitetsutmaningen i Uppsalaregionen, har samlat de deltagande aktörernas erfarenheter från den lokala flexibilitetsmarknaden som funnits i Uppsala under fem vintersäsonger. Genom intervjuer och workshops har olika aktörers perspektiv fångats in. Projektet UppFlex har även arbetat vidare med att utveckla olika typer av affärsmodeller avseende flexibilitet och undersökt hur mer flexibilitet kan frigöras för det lokala elsystemets nytta.  

Nu bjuder de fem projektdeltagarna in till ett gemensamt webinarium den 19 juni för att dela med sig av resultaten från projektet och diskutera hur flexibilitet kan främjas lokalt med flera spännande aktörer. På scen får vi möta Cajsa Bartusch Kätting, Uppsala universitet, Yvonne Ruwaida, Vattenfall Eldistribution, Linnea Nedar, Uppsala kommun, Nicholas Etherden, Checkwatt, Sanna Iveroth, Ingrid Capacity och Ulf Näslund, Vasakronan.  

Läs mer och anmäl dig här. 

Resultat från projektet kommer även att spridas under ett seminarium i Almedalen, läs mer här. 

Projektet UppFlex finansieras av Energimyndigheten och pågår mellan den 1 april 2023 och den 30 juni 2024. 

För mer information, se projektets hemsida här 

Kontaktperson: Cajsa Bartusch Kätting, docent vid Uppsala universitet och huvudprojektledare för UppFlex. 
Mobil: 070 527 43 27
Epost: cajsa.bartusch@angstrom.uu.se Om Power Circle

Power Circle samlar energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med våra cirka 100 partnerföretag verkar Power Circle för att accelerera den hållbara utvecklingen genom elektrifiering. Verksamheten inriktas på att bygga nätverk och kunskap inom framtidsfrågor som smarta elnät, flexibilitet, energilager och elektrifierade transporter.


Kontaktpersoner

Anna Wolf
Vice VD & Expert Elsystem
Anna Wolf
Arbetar främst med frågor om energilager, elektrifiering, systemintegration, förnybar energi och flexibilitet mellan energisystem
Isak Vencu Öhrlund
Samhällspolitik och policy
Isak Vencu Öhrlund
Arbetar med elektrifieringen ur ett policy- och samhällsutvecklingsperspektiv, samt externa relationer och remisser.