2020-01-17 15:26Pressmeddelande

100 000 laddbara fordon passerades vid årsskiftet

null

Elbilsåret 2019 avslutades med att antal laddbara fordon i trafik passerade 100 000 under december månad. 2019 var året har då de rena elbilarna plockade upp takten och antal elbussar ökade markant. Flera politiska initiativ för att stötta utbyggnaden av laddinfrastruktur togs. Elektrifieringen av fordonsflottan diskuterades både som utmaning och möjlighet i relation till nätkapacitetsbristen. Och Power Circle och BIL Sweden släppte sina prognoser kring de laddbara fordonens utveckling.

2019 blev året då antal laddbara fordon i trafik passerade 100 000. Det blev också året då de rena elbilarna plockade upp farten gentemot laddhybriderna. 41 % av de tillkomna laddbara fordonen under året utgjordes av rena elbilar (inkluderat lätta lastbilar och MC), mot resterande 59 % som utgjordes av laddhybrider, enligt siffror från Power Circles statistik, som är den enda månadsvisa sammanställningen av antalet laddbara fordon i trafik. Dessa siffror kan ställas mot fördelningen i det totala laddbara fordonsbeståndet på 35 % rena elbilar och 65 % laddhybrider. I mars 2019 tillkom för första gången fler rena elbilar än laddhybrider under en enskild månad.

- Det var en milstolpe, som i stort berodde på att Tesla Model 3 började levereras då, säger Johanna Barr, statistikansvarig och sakkunnig framtidens elsystem, Power Circle.

Model 3 blev utan tvekan den mest sålda elbilen under 2019, följt av Renault Zoe och Nissan Leaf, enligt siffror på nyregistreringar från BIL Sweden. Bland laddhybriderna hamnade Mitsubishi Outlander, Kia Niro och Kia Optima i topp. När det kommer till ägande, har andelen laddbara fordon som ägs av privatpersoner ökat under året, från 25 % till 30 %. Återigen knappar elbilarna in på laddhybriderna, och Ratsit som följer antal privatägda elbilar, rapporterade i slutet av året att dessa har dubblerats under 2019.

Den mest iögonfallande utvecklingen skedde dock bland elbussar, där antalet ökade med 275 % jämfört med december 2018. Det totala antalet i landet är nu 261 stycken. Västra Götalands län innehar för tillfället rekordet med 73 elbussar, vilket ligger i linje med Västtrafiks mål om fossilfri kollektivtrafik till 2030, som kommunicerades i december.

Jämfört med samma månad föregående år har den publika laddinfrastrukturen ökat med 41 % och omfattar nu 9 348 laddpunkter fördelat på 2 049 laddstationer. Utbyggnaden av laddinfrastrukturen är kritisk för utvecklingen av laddbara fordon, och under 2019 har flera politiska initiativ tagits för att stötta denna såsom ökat stöd till snabbladdning, en elektrifieringskommission med fokus på tunga fordon och förenklat investeringsstöd för privat laddning.

Under året har även elbilarna diskuterats flitigt i ljuset av den nätkapacitetsbrist som uppstått på flera håll i landet, både som utmaning och som möjlighet genom att agera flexibilitetsresurs. Den samlade batterikapaciteten från landets laddbara fordon uppgår nu till 2300 MWh, en ökning med 80 % sen samma tid förra året.

- Vi tror att vi kommer se en spännande utveckling kring elbilen som resurs i systemet de kommande åren, säger Daniel Kulin, sakkunnig e-mobility och laddinfrastruktur Power Circle. Vi håller för närvarande på att göra en sammanställning kring teknik- och marknadsläget för V2G.

Året inleddes med att Power Circle släppte sin prognos för utvecklingen av elbilar och avslutades med att BIL Sweden släppte sin version inom ramen för Fordonsindustrins färdplan, som även den lyfter en hög grad av elektrifiering med 80 % av nyregistreringar laddbara i 2030.

Topplistan

De vanligaste elbilarna i Sverige är Renault Zoe (5 297 st), Tesla Model S (4 821 st) samt Nissan Leaf (4 467 st). Bland laddhybriderna är Volkswagen Passat GTE (12 522 st), Mitsubishi Outlander PHEV (11 548 st) och Kia Optima PHEV (6 857 st) vanligast.

På nya www.elbilsstatistik.se finns ytterligare information om det laddbara beståndet och laddinfrastrukturen i Sverige, inklusive grafer och andra visualiseringar av intressant statistik.

ELIS - Elbilen i Sverige

Power Circle publicerar varje månad utvalda delar av statistiken över beståndet av laddbara lätta fordon i Sverige. Statistiken sammanställs från en unik databas över Sveriges samtliga laddbara fordon (personbilar, lätta lastbilar och fyrhjuliga mc) och ger en mer heltäckande bild av elbilar och laddhybrider i Sverige än annan tillgänglig statistik. I databasen, som går att beställa i sin helhet, belyses bland annat olika laddstandarder, tekniska specifikationer specifika för elbilar och geografiska data för varje enskild bil, samt diverse prognoser. Informationen ger ett unikt beslutsunderlag då det kommer till uppbyggnad av lokal laddinfrastruktur, inköp av elfordon och marknadsöversikt.

För mer information, kontakta:

Daniel Kulin, sakkunnig e-mobility & laddinfrastruktur, Power Circle AB

+46 (0)76-833 07 77, daniel.kulin@powercircle.org

För engångsutdrag eller abonnemang på ELIS, kontakta;

Johanna Barr, statistikansvarig och sakkunnig framtidens elsystem, Power Circle AB

+46 (0)70-532 00 47, johanna.barr@powercircle.org

Rättelse: Antal elbussar i landet är 261 stycken, och ökningen sedan december 2018 275 %. Västra Götalands län har 73 elbussar.

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med de cirka 60 partnerföretagen verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Bland partnerföretagen finns energiföretag, teknikleverantörer, tjänsteföretag, lärosäten och andra organisationer. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning, demonstration och påverkan inom framtidsfrågor såsom framtidens elnät och energilager, elektrifiering av transporter samt förnybar energi.Om Power Circle

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med de cirka 60 partnerföretagen verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Bland partnerföretagen finns energiföretag, teknikleverantörer, tjänsteföretag, lärosäten och andra organisationer. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning, demonstration och påverkan inom framtidsfrågor såsom framtidens elnät och energilager, elektrifiering av transporter samt förnybar energi.


Kontaktpersoner

Johanna Barr
Tidigare anställd
Johanna Barr
Arbetar främst med frågor om elektrifiering av transportsektorn, laddinfrastruktur, stödtjänster, flexibilitet i elsystemet och digitalisering
Daniel Kulin
Tidigare anställd
Daniel Kulin
Arbetar med frågor om elektrifiering av transportsektorn, laddinfrastruktur, vehicle-to-grid, flexibilitet i transportsektorn