2017-01-11 08:00Pressmeddelande

​12 151 nya laddbara bilar i Sverige 2016

När 2016 summeras kan det konstateras att de laddbara bilarna fortsatte att växa i hög takt. Under året ökade marknaden med 76 procent, eller 12 151 laddbara bilar. Under årets avslutande månad ökade beståndet med 1 188 bilar till totalt 28 113. Det gångna året var laddhybridernas år, vilket Power Circle spår blir detsamma under 2017. Prognosen för 2017 är cirka 20 000 nya laddbara bilar, vilket innebär att det kan komma att finnas 48 000 laddbara bilar i Sverige vid årets slut.

Utvecklingen under förra året på marknaden för bilar som drivs helt eller delvis med el kan sammanfattas med:

  • Det laddbara beståndet av bilar i Sverige ökade med 12 151 st, en uppgång med 76 procent jämfört med 2015.
  • Ökningen under 2016 utgjordes av 9 047 laddhybrider och 3 104 rena elbilar. Motsvarande siffra för 2015 var 4 943 laddhybrider och 3 091 rena elbilar.
  • Populäraste modellerna under 2016 var Volkswagen Passat GTE (+3 687), Mitsubishi Outlander (+1 341), Volvo V60 PHEV (+895), Tesla Model S (+811) samt Nissan Leaf (+764).
  • De län som uppvisade störst ökningar var Stockholms län (+6 472), Skåne län (+1644), Västra Götaland +1344. I relativa tal var ökningarna störst i Skåne län (+103 procent), Stockholms län (+90 procent) samt Västmanlands län (+ 77 procent).

Olle Johansson, VD för Power Circle, kommenterar året:

Givet förutsättningarna blev 2016 ett mycket bra år. Laddhybriderna visade styrka trots att regeringen halverade supermiljöbilspremien för dessa i början av året. Det kom många nya modeller under året, vilket jag tror är en stor del av förklaringen till den kraftiga ökningen. Elbilarna ökade inte i den omfattning jag hade hoppats, men jag tror många väntar på de nya modeller som snart kommer.

Power Circles prognos för 2017 var ursprungligen att det fanns potential för en ökning med 28 000 laddbara bilar under året, detta förutsatte dock att ett bonus-malussystem hade implementerats från 1 januari 2017. Nu revideras prognosen till 20 000 nya laddbara bilar.

Jag är kritisk mot den brist på handlingskraft som regeringen visar. Miljöbilarna backar generellt, man försämrade supermiljöbilspremien för laddhybriderna förra året, och nu har man också försämrat för dem som överväger en elbil eller laddhybrid som förmånsbil. Avsaknaden av ett bonus-malussystem i år kostar statskassan 700 miljoner kronor, samtidigt som klimatet blir förlorare då det sannolikt säljs väsentligt färre fossiloberoende bilar. Inget bra facit för regeringen, avslutar Olle Johansson.

Den svenska laddinfrastrukturen växte under året med 797 laddpunkter fördelat på 219 laddstationer. Det finns nu 743 publika laddstationer i Sverige med totalt 2 634 laddpunkter.

Topplistan

De vanligaste elbilarna i Sverige är Nissan Leaf (2 251 st) samt Tesla Model S (2 069 st). Bland laddhybriderna är Mitsubishi Outlander (6 474 st) och Volkswagen Passat GTE (3 937 st) vanligast.

På www.elbilsstatistik.se finns ytterligare information om det laddbara beståndet och laddinfrastrukturen i Sverige, inklusive grafer och andra visualiseringar av intressant statistik.

ELIS - Elbilen i Sverige

Power Circle publicerar varje månad utvalda delar av statistiken över beståndet av laddbara lätta fordon i Sverige. Statistiken sammanställs från en unik databas över Sveriges samtliga laddbara fordon (personbilar, lätta lastbilar och fyrhjuliga mc) och ger en mer heltäckande bild av elbilar och laddhybrider i Sverige än annan tillgänglig statistik. I databasen, som går att beställa i sin helhet, belyses bland annat olika laddstandarder, tekniska specifikationer specifika för elbilar och geografisk data för varje enskild bil, samt diverse prognoser. Informationen ger ett unikt beslutsunderlag då det kommer till uppbyggnad av lokal laddinfrastruktur, inköp av elfordon och marknadsöversikt.Om Power Circle

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med cirka 70 partnerföretag verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning och påverkan inom framtidsfrågor som smarta elnät, energilager, elektrifierade transporter och förnybar energi.


Kontaktpersoner

Johanna Barr
Tidigare anställd
Johanna Barr
Arbetar främst med frågor om elektrifiering av transportsektorn, laddinfrastruktur, stödtjänster, flexibilitet i elsystemet och digitalisering