2023-10-10 13:30Pressmeddelande

30 000 laddpunkter – eller har vi fler?

Infograf som visar nyckeltal

Under årets nio första månader har antalet publika laddpunkter ökat med närmare 13 000 och är nu totalt drygt 30 000 till antalet enligt Power Circles statistiktjänst ELIS. Samtidigt visar andra tjänster att antalet laddpunkter kan vara betydligt högre än så, exempelvis laddkartan ChargeFinder som nu innehåller över 40 000 laddpunkter. Samtidigt visar kriterierna i den nya AFIR-förordningen att utbyggnaden av laddinfrastruktur går i takt med utrullningen av fordon i Sverige. 

– Laddinfrastrukturen ska inte vara det som begränsar elektrifieringen av fordonsflottan. Under året har vi sett att antalet publika laddpunkter ökat i snabb takt, både på grund av den pågående utbyggnaden men också som en följd av att datakvaliten i NOBIL förbättras. Detta är väldigt positivt i ett skede där vi behöver accelerera omställningen, säger Hampus Thuresson statistikansvarig på Power Circle.

I Power Circles statistiktjänst ELIS baseras data över laddinfrastruktur på databasen NOBIL som ägs av den norska staten och som drivs i samarbete med svenska myndigheter. I NOBIL har antalet laddpunkter under året vuxit med hela 70 %, från 18 122 till 30 789. Denna betydande uppgång tillskrivs inte bara en snabbare utbyggnadstakt, utan också en förbättrad datainsamling där NOBIL under året automatiserat datainhämtning från ett flertal större laddoperatörer.

Samtidigt kan det noteras att det finns andra kommersiella tjänster, som exempelvis ChargeFinder och Uppladdning.nu, som ger bilden att den publika laddinfrastrukturen kan vara mer utbyggd än vad NOBIL visar. ChargeFinder, som i dagsläget är den tjänst med flest publika laddpunkter, har under de senaste 6 månaderna visat cirka 10 tusen fler laddpunkter än NOBIL och uppgick i september 2023 till totalt 40 174. 

Jämförelse mellan det totala antalet laddpunkter i NOBIL och
ChargeFinder under de senaste sex månaderna.

– Vi ser ett gap mellan olika tillgängliga datakällor. Det är såklart olyckligt, samtidigt kan vi se att trenden i utvecklingen är densamma mellan källorna och att detta är ett område under utveckling. Exempelvis kommer det nya regelverket AFIR att ställas högre krav på datadelning, vilket kan bidra till bättre datakvalitet på statistiken, säger Hampus Thuresson på Power Circle.

I EU har nu AFIR-förordningen klubbats och kommer framåt att ställa krav på utbyggnaden av publik laddinfrastruktur för såväl lätta som tunga fordon. I AFIR finns bland annat mål om att laddpunkter med hög effekt bör finnas åtminstone var 60:e kilometer på större vägar. De nya kraven innebär också att det kommer behöva finnas publik laddning motsvarande 1,3 kW per elbil och 0,8 kW per laddhybrid. 

 – När vi på Power Circle gör beräkningar utifrån laddifrastrukturen i NOBIL ser vi att Sverige idag uppfyller de nya EU-kraven på publik laddinfrastruktur. Effektkravet i nya förordningen AFIR specificerar inte vilken typ av publik laddning som ska byggas vilket bidrar till att det finns en flexibilitet och dynamik i kravet vilket är positivt, säger David Mowitz, expert inom e-mobility på Power Circle. 

Sammanställning av utvecklingen av laddbara fordonsflottan 2023 och publik laddinfrastruktur jämfört med motsvarande period 2022.

 

sept. 
2023 

Δ jan. – sept.
 2023
 

Δ jan. – sept. 2022 

% skillnad 
2023/2022 

Laddbara fordon totalt 

552 107 

102 104 

93 502 

+ 9 % 

Personbilar BEV 

266 166 

70 281 

53 507 

+ 31 % 

Personbilar PHEV 

263186 

26 053 

36 625 

- 29 % 

Elbussar 

1183 

263 

202 

+ 30 % 

Lätta lastbilar 

18 377 

5 094 

2 793 

+ 82 % 

Tunga lastbilar 

416 

187 

96 

+ 95 % 

MC 

2 779 

226 

279 

- 19 % 

 

 

 

 

 

Publika laddstationer 

4 405 

1 315 

350 

+ 276 % 

Publika laddpunkter 

30 789 

12 667 

2 534 

+ 400 % 


ELIS - Elbilen i Sverige
Power Circle publicerar varje månad utvalda delar av statistiken över beståndet av laddbara fordon och publik laddinfrastruktur i Sverige. Statistiken sammanställs från en unik databas över Sveriges samtliga laddbara fordon (personbilar, lätta och tunga lastbilar, mc och bussar) och ger en heltäckande bild av elbilar och laddhybrider i Sverige. Genom statistikverktyget fås en snabb överblick över den nationella statistiken eller för enskilda län och kommuner.

Du kan se utdrag ur statistiken på www.powercircle.org/elbilsstatistik. För information eller för att beställa statistiken i sin helhet, kontakta:

Hampus Thuresson, Statistikansvarig, Power Circle AB
+46 (0)70 221 18 16, 
hampus.thuresson@powercircle.org


Om Power Circle

Power Circle samlar energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med våra cirka 100 partnerföretag verkar Power Circle för att accelerera den hållbara utvecklingen genom elektrifiering. Verksamheten inriktas på att bygga nätverk och kunskap inom framtidsfrågor som smarta elnät, flexibilitet, energilager och elektrifierade transporter.


Kontaktpersoner

Hampus Thuresson
Statistikansvarig
Hampus Thuresson
Arbetar med frågor om e-mobilitet genom olika projekt och aktiviteter, samt vår statistik ELIS.