2023-08-09 09:54Pressmeddelande

Över en halv miljon laddbara personbilar på vägarna

Antalet laddbara personbilar har nu passerat en halv miljon, vilket utgör 10% av personbilsflottan. Sedan årsskiftet har närmare 72 000 laddbara personbilar adderats till fordonsflottan och det är framför allt de rena elbilarna som stått för ökningen. Dessutom visar statistiken över laddinfrastruktur på stora ökningar senaste halvåret med över 11 000 nya laddpunkter.

Hittills i år har landets laddbara fordonsflotta ökat med drygt 75 000 fordon, motsvarande 17%. Den 31 juli rullade 525 714 laddbara fordon i Sverige, varav 246 605  elbilar, 258 344 laddhybrider,  2 738 elmotorcyklar, 1 083 elbussar samt 16 566 lätta och 378 tunga lastbilar.

På personbilssidan ser vi att elbilen varit det populäraste valet under årets sju första månader.  Nyregistreringarna uppgick till drygt 58 932, vilket kan jämföras med antalet nyregistrerade laddhybrider som uppgår till 33 012. Jämfört med motsvarande period förra året har nyregistreringarna av elbilar ökat med 32% och minskat med 16% för laddhybriderna. Mobility Sweden beskriver dock i sitt senaste pressmeddelande att nyregistreringarna av laddbara personbilar förväntas minska under hösten.

– Efter borttagandet av klimatbonusen efterfrågar allt fler nu politiska styrmedel riktade mot laddbara fordon. Det kommer att bli intressant att följa utvecklingen under hösten och se om vi kan se den nedgång i nyregistreringar som nu förväntas komma , säger Hampus Thuresson.

På lastbilssidan ökar antalet laddbara fordon snabbt. Sedan årsskiftet har det totala antalet lätta lastbilar ökat med närmare 25% och uppgår nu till 16 566 fordon. Elektrifieringen av tunga lastbilar utvecklas också fortsatt starkt. I slutet av juli fanns 378 tunga laddbara lastbilar i trafik och motsvarande siffra var vid årsskiftet 229, en ökning med 65%.

När de laddbara fordonen blir allt fler ökar också den samlade batterikapaciteten snabbt, och uppgår idag till cirka 10 700 MWh. Det ökande behovet av elektricitet till elbilarna kan skapa utmaningar för Sveriges elsystem, samtidigt som batterilagringskapaciteten kan skapa betydande nytta för elsystemet på exempelvis Svenska kraftnäts stödtjänstmarknader eller lokala flexibilitetsmarknader.

Den genomsnittliga ökningen av laddinfrastruktur har under delar av 2023 stuckit ut med stora ökningar av nya laddstationer och laddpunkter. Totalt visar statistiken på 1 176 nya laddstationer och 10 618 nya laddpunkter, ökningar motsvarande 38% respektive 59%. Utvecklingen beror delvis på att utbyggnaden av ny laddinfrastruktur fortsätter, men också på att databasen NOBIL, som samlar information och data över laddinfrastruktur, under våren utvecklat och förbättrat metoden för datainsamling.

Det är glädjande att se hur statistiken över laddinfrastruktur utvecklas och täckningsgraden förbättras. Tillförlitlig data är en förutsättning för att vi ska kunna använda oss av olika nyckeltal och se hur utbyggnaden av laddinfrastruktur förhåller sig till utvecklingen av den laddbara fordonsflottan säger Hampus Thuresson, projektledare på Power Circle.


Om Power Circle

Power Circle samlar energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med våra cirka 100 partnerföretag verkar Power Circle för att accelerera den hållbara utvecklingen genom elektrifiering. Verksamheten inriktas på att bygga nätverk och kunskap inom framtidsfrågor som smarta elnät, flexibilitet, energilager och elektrifierade transporter.


Kontaktpersoner

Johanna Lakso
Verkställande Direktör
Johanna Lakso
Arbetar övergripande med framtidens elsystem, elektrifierade transporter och energilösningar med systemnytta
Anna Wolf
Vice VD & Expert Elsystem
Anna Wolf
Arbetar främst med frågor om energilager, elektrifiering, systemintegration, förnybar energi och flexibilitet mellan energisystem
Hampus Thuresson
Statistikansvarig
Hampus Thuresson
Arbetar med frågor om e-mobilitet genom olika projekt och aktiviteter, samt vår statistik ELIS.