2019-03-08 08:00Pressmeddelande

Elmotorcykeln tar plats i statistiken

Elektrifiering av transportsektorn pågår för fullt. Borträknat motorcyklar tillkom 2 176 laddbara fordon i trafik vilket är en 40 procentig ökning jämfört med februari ifjol och följer den prognos som Power Circle tagit fram om 2,5 miljoner laddbara fordon till 2030. Elbilar och laddhybrider får sällskap av ett växande antal lätta lastbilar och motorcyklar. Sedan februari ingår 1 593 eldrivna motorcyklar i statistiken över laddbara fordon i trafik i Sverige.

Under februari tillkom 3 516 laddbara fordon (varav 2176 bilar och lätta lastbilar) i trafik i Sverige. Det finns nu 74 705 laddbara fordon i trafik i Sverige, varav 18 363 elbilar och 51 840 laddhybrider. Den höga ökningen beror delvis på att ett växande antal elmotorcyklar sen februari månad inkluderas i statistiken. Sammanlagt finns 1 593 elmotorcyklar i landet. Några av dessa är mindre fyrhjuliga transportfordon från Goupil och Garia Utility men även motorcyklar som Zero och andra eldrivna MC ökar.

Statistiken har tidigare innefattat fyrhjuliga motorcyklar som används som personbilar. Nu utökas definitionen till att omfatta samtliga eldrivna MC-klassade fordon. Många företag ser fördelar med eldrift såsom kostnadsbesparingar, bättre arbetsmiljö av minskat buller, inga utsläpp vid drift vilket skapar möjlighet att obehindrat köra samma fordon inom som utomhus.

- Eldrift möjliggör nya typer av transport och mobilitetslösningar. Vi ser ett växande antal mindre arbetsfordon som i flera fall ersätter personbilen. Även tvåhjuliga motorcyklar övergår till eldrift när allt fler konsumenter upptäcker hur kul det är att köra på el, säger Alexandra Andersson, projektledare Power Circle.

Jämfört med samma februari 2018 finns det 54 procent fler laddbara fordon i trafik och jämfört med samma månad har försäljningen ökat med 40 procent. Generellt minskar nybilsförsäljningen och totalt utgjorde laddbara bilar 12 procent av försäljningen i februari. Nissan Leaf, Renault Zoe och Kia e-Niro var de populäraste elbilarna och Garia Utility – ett kompakt transportfordon för stadsmiljö är också populär.

Den publika laddinfrastrukturen fortsätter öka, men inte i samma takt som bilarna. Jämfört med samma månad föregående år har antalet laddstationer ökat med 41 procent och antalet laddpunkter ökat med 64 procent. Det finns nu 7 817 publika laddpunkter i Sverige fördelat på 1 821 laddstationer varav 395 erbjuder snabbladdning

- Elbilarna är ofta det billigaste alternativet både för bilägaren och samhället men det är fortfarande långt till snabbladdning på vissa ställen. Det är viktigt att politiken pushar på i hela landet med elektrifieringen för att tidigt skapa förtroende för den nya tekniken och göra omställningen kostnadseffektiv, säger Daniel Kulin, sakkunnig e-mobility & laddinfrastruktur, Power Circle.

Det finns totalt 112 helt eldrivna bussar i Sverige, registrerade i 15 kommuner. Antalet elbussar i Sverige har fördubblats jämfört med samma månad förra året. Flest elbussar (19 st) finns just nu i Helsingborg kommun. Även Västerås, Malmö, Göteborg och Eskilstuna har satsat på elbussar med 12-15 st per kommun.

Topplistan

De vanligaste elbilarna i Sverige är Nissan Leaf (4 223 st), Renault Zoe (3 798 st) samt Tesla Model S (3 702 st). Bland laddhybriderna är Volkswagen Passat GTE (11 887 st), Mitsubishi Outlander PHEV (9 453 st) och Kia Optima PHEV (4 454 st) vanligast.

På nya www.elbilsstatistik.se finns ytterligare information om det laddbara beståndet och laddinfrastrukturen i Sverige, inklusive grafer och andra visualiseringar av intressant statistik.

Faktaruta publik laddinfrastruktur

Laddstation är en plats med en eller flera laddare för eldrivna fordon. Laddpunkt är kontakten där det laddbara fordonet laddas. En laddstation kan ha fler än en laddpunktSnabbladdning sker vid snabbladdningsstationer. En snabbladdare har en högre effekt och därmed kortare laddtider än normalladdare.

Elbilsläget 2018 med ny prognos

I januari publicerade Power Circle rapporten Elbilsläget 2018 med ny prognos som pekar på 2,5 miljoner elbilar till 2030 vilket skulle minska klimatutsläppen från personbilar med 30 procent. Utvecklingen ställer krav på förnybar elproduktion och att laddinfrastrukturen runt om i landet fortsätter att utvecklas. Rapporten visar att bonus-malussystemet har stimulerat elektrifiering under senare delen av 2018 men att Sverige bara är i början av en storskalig elektrifiering. I rapporten finns information om utvecklingen av laddbara bilar i trafik i Sverige, publik laddinfrastruktur, bilmodeller samt regionala topplistor.

ELIS - Elbilen i Sverige

Power Circle publicerar varje månad utvalda delar av statistiken över beståndet av laddbara lätta fordon i Sverige. Statistiken sammanställs från en unik databas över Sveriges samtliga laddbara fordon (personbilar, lätta lastbilar och fyrhjuliga mc) och ger en mer heltäckande bild av elbilar och laddhybrider i Sverige än annan tillgänglig statistik. I databasen, som går att beställa i sin helhet, belyses bland annat olika laddstandarder, tekniska specifikationer specifika för elbilar och geografiska data för varje enskild bil.

ELIS innehåller även kommun- och regionspecifika prognoser år för år över elbilsutvecklingen fram till och med 2030. Informationen ger ett unikt beslutsunderlag då det kommer till uppbyggnad av lokal laddinfrastruktur, inköp av elfordon och marknadsöversikt.Om Power Circle

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med cirka 70 partnerföretag verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning och påverkan inom framtidsfrågor som smarta elnät, energilager, elektrifierade transporter och förnybar energi.


Kontaktpersoner

Johanna Barr
Tidigare anställd
Johanna Barr
Arbetar främst med frågor om elektrifiering av transportsektorn, laddinfrastruktur, stödtjänster, flexibilitet i elsystemet och digitalisering