2021-04-12 11:10Pressmeddelande

Nu över 200 000 laddbara fordon

Ytterligare 28 340 laddbara fordon introducerades på våra vägar i Sverige under årets första kvartal och nu har nästa milstolpe - 200 000 laddbara fordon - passerats. Detta kan jämföras med första kvartalet under 2020, då ökningen var 16 200 stycken och 100 000 laddbara fordon nåddes.

Power Circle har genom ELIS – Elbilen i Sverige statistik på utvecklingen av laddbara fordon sedan 2014. Milstolpen 100 000 laddbara fordon nåddes dock först 2020 och när vi summerar första kvartalet 2021 kan vi konstatera att det bara tog ett år att dubblera antalet till 200 000. Totalt finns nu 215 700 laddbara fordon i landet. Andelen elbilar och laddhybrider av nyregistreringarna uppgick under mars månad till 37 % enligt BIL Swedens siffror och är en ökning med drygt 70 % jämfört med mars under förra året.

”Det blir spännande att följa resten av 2021, då det nu satsas för fullt på initiativ för att öka tempot i omställning mot en elektrifierad fordonsflotta” säger Simon Lundqvist, projektledare på Power Circle.

Det var laddhybriderna som fick en ordentlig skjuts ut på marknaden under första kvartalet. En möjlig anledning till detta var ett ökat tryck innan det nya bonus-malus systemet trädde i kraft 1 april, vilket innebär ca 10 000 kronor mindre i bonus för laddhybriderna. Bonusen ökar samtidigt från 60 000 till 70 000 kronor för elbilarna. Denna förändring kan, tillsammans med sjunkande priser på elbilar, förväntas bidra till att antalet elbilar succesivt kommer ikapp och går om försäljningen av laddhybrider, i linje med den prognos på nybilsförsäljningen av laddbara fordon som Power Circle presenterade i början av 2019.

Nu när 200 000 laddbara fordon passerats blir det viktigare än någonsin att se till att laddinfrastrukturen hänger med i utvecklingen. Dessvärre har inte utbyggnaden av publik laddinfrastruktur följt med dubbleringen av fordon, utan nu finns dryga 12 500 laddpunkter runt om i landet, att jämföra med 9 000 st i början av 2020. Även om tiden för att etablera en publik laddstation är betydligt längre än leveranstiden av en ny elbil visar detta att laddinfrastrukturen inte hänger med i tempot.

Power Circle släppte i februari en ny analys som visar att antalet laddpunkter behöver öka från dagens 12 500 till 50 000 år 2025 och 90 000 år 2030. Detta motsvarar en genomsnittlig årlig utbyggnadstakt på ca 23 %. Analysen bygger på Power Circles prognos om 2,5 miljoner laddbara personbilar år 2030, och att publik laddinfrastruktur får en allt viktigare roll när fler individer i flerbostadshus och samfälligheter skaffar elbil eller laddhybrid.

Fordonstillverkare, kommuner, elnätsbolag och andra aktörer är väl medvetna om laddinfrastrukturens nyckelroll i omställningen mot elektrifierade transporter. I mars presenterades den så kallade Elektrifieringspakten som är ett initiativ mellan Stockholms stad, Ellevio, Scania och Volkswagen med syfte att förenkla för Stockholms invånare att skaffa elbil. Ett smakprov av arbetet är målet med 4 000 publika laddpunkter redan nästa år, vilket skulle innebära en dubblering från dagens 2 000.

Det är välkänt att laddbara fordon hittills huvudsakligen tilltalat köpgrupper med laddningsmöjlighet i hemmet. För att elektrifieringen nu ska ta fart på riktigt måste även kundgrupper utan möjlighet till laddning i hemmet ges samma förutsättningar att bekvämt få bilen laddad. Därför gav regeringen i januari uppdrag till Energimyndigheten att föreslå åtgärder för att förbättra laddning vid hemmet. Detta tillsammans med kommunala initiativ, likt Elektrifieringspakten, kan bana god väg för framtiden.

Elektrifieringskommissionens viktiga arbete har under första kvartalet kommit igång med fokus att påskynda elektrifieringen. Bland annat tittar de på tekniker som elvägar. Något som även personbilar kan komma att utnyttja i framtiden och som Power Circle kommer att fördjupa sig mer i på nätverksträffen den 15 april. Anmälan till träffen: https://elvagars-utveckling.confetti.events/

ELIS - Elbilen i Sverige

Power Circle publicerar varje månad utvalda delar av statistiken över beståndet av laddbara lätta fordon och publik laddinfrastruktur i Sverige. Statistiken sammanställs från en unik databas över Sveriges samtliga laddbara fordon (personbilar, lätta lastbilar, mc och bussar) och ger en mer heltäckande bild av elbilar och laddhybrider i Sverige än annan tillgänglig statistik. Verktyget har uppdaterats till 2021 och gjort det enkelt att få en snabb överblick över den nationella statistiken eller för enskilda län och kommuner. Statistiken är presenterad i sju olika vyer med grafer och genom att klicka på graferna kan användaren välja att se statistik på års- eller månadsbasis, att se utvecklingen för en enskild fordonstyp eller laddpunkter för en särskild effektnivå. All data bakom graferna kan laddas ned i csv-format och även själva vyerna kan laddas ned som pdf och ger ett unikt beslutsunderlag då det kommer till uppbyggnad av lokal laddinfrastruktur, inköp av elfordon och marknadsöversikt.

För mer information, engångsutdrag eller abonnemang på ELIS, kontakta;

Simon Lundqvist, projektledare, Power Circle AB

+46 (0)70 319 48 33, simon.lundqvist@powercircle.orgOm Power Circle

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med cirka 90 partnerföretag verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning och påverkan inom framtidsfrågor som smarta elnät, energilager, elektrifierade transporter och förnybar energi.


Kontaktpersoner

Simon Lundqvist
Tidigare anställd
Simon Lundqvist
Arbetar med frågor om e-mobilitet och smart laddning genom olika projekt och aktiviteter