2021-02-15 13:30Nyheter

Power Circle lanserar nytt statistikverktyg för elbilar och laddinfrastruktur

Power Circle har följt statistiken på laddbara fordon och publik laddinfrastruktur i nästan tio år. Datan sträcker sig bak till 2014 och sedan dess har det skett en kraftfull ökning i både antal laddbara fordon och laddstationer i landet. För att bättre kunna följa den snabba utvecklingen inom e-mobilitet lanserar Power Circle nu ett nytt digitalt statistikverktyg.

År 2014 fanns 7 900 laddbara fordon och 880 laddpunkter i landet. I slutet av januari 2021 var motsvarande siffror 193 200 och 11 600. Bara det senaste året har antal laddbara fordon nästan dubblerats. Power Circle har följt utvecklingen i nästan tio år och levererar idag den mest detaljerade sammanställningen av Sveriges totala bestånd av laddbara fordon i trafik och publik laddinfrastruktur och hur det utvecklats historiskt.

Statistiken finns sammanställd på nationell nivå, men också på läns- kommun- och för vissa data postortsnivå. Den visar den historiska utvecklingen i laddbara fordon och laddpunkter på års och månadsbasis, samt belyser fördelningen mellan olika laddbara fordonstyper, fordonsmodeller och hur fordonen ägs. Här kan vi till exempel se att 68 % av alla landets fordon ägs av en organisation, vilket visar på vilken drivkraft tjänstebilssektorn är för elektrifieringen.

För kommuner och län finns även över tio olika nyckeltal, vilket gör det möjligt att jämföra utvecklingen i olika delar av landet. Nyckeltalen visar exempelvis hur stor andel av kommunen eller länets fordonsflotta som är laddbar och CPEV (charge point per electric vehicle), även om Power Circle vill lyfta behovet av att nyansera det senare nyckeltalet som inte tar hänsyn till elbilars och laddhybriders väldigt olika behov av publik laddinfrastruktur. Statistiken följer även antal elbussar per län, där Västra Götalands län ligger i topp med över 200 elbussar följt av Skåne och Norrbottens län.

I det nya statistikverktyget är det enkelt att få en snabb överblick över den nationella statistiken eller för enskilda län och kommuner. Statistiken är presenterad i sju olika vyer med grafer och genom att klicka på graferna kan användaren välja att se statistik på års- eller månadsbasis, att se utvecklingen för en enskild fordonstyp eller laddpunkter för en särskild effektnivå. All data bakom graferna kan laddas ned i csv-format och även själva vyerna kan laddas ned som pdf för att användas i t.ex. rapporter eller presentationer.

Det känns rätt att modernisera vår statistik nu när utvecklingen inom e-mobilitet går så snabbt, säger Johanna Barr, expert på Power Circle och ansvarig för utvecklingen av verktyget. Vi har även börjat följa antal bilar med vehicle-to-grid och samlad batterikapacitet i fordonsflottan, eftersom de eldrivna fordonen blir en viktig pusselbit i framtidens elsystem.

På ett webbsänt frukostseminarium på torsdag 18 februari presenterar Power Circle statistiska höjdpunkter från elbilsåret 2020 tillsammans med ett nytt faktablad om smart laddning. Anmäl dig till eventet här. https://frukostseminarium-elbilsstatistik-och-smart-laddning.confetti.events/

Tillgång till statistikverktyget kan beställas månadsvis eller som en prenumeration.
Läs mer här. https://powercircle.org/kunskap/Om Power Circle

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med cirka 90 partnerföretag verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning och påverkan inom framtidsfrågor som smarta elnät, energilager, elektrifierade transporter och förnybar energi.


Kontaktpersoner

Johanna Barr
Tidigare anställd
Johanna Barr
Arbetar främst med frågor om elektrifiering av transportsektorn, laddinfrastruktur, stödtjänster, flexibilitet i elsystemet och digitalisering