2024-01-25 14:12Pressmeddelande

Power Circle summerar elbilsåret 2023

Infografik över elbilsutvecklingen

Med över en halv miljon laddbara fordon på vägarna och en publik laddinfrastruktur som växt i snabb takt, har elbilsåret 2023 varit händelserikt. I sammanfattningen Elbilsåret 2023 beskriver Power Circle utvecklingen och bakomliggande orsaker samt blickar in i 2024. 

Tidigare år har det varit en kraftig tillväxt i antalet laddbara fordon, men under 2023 observerade vi en lätt avmattning i tillväxten. Detta trots att flottan expanderade mer än året innan inom flera fordonssegment.  Den största minskningen sker hos laddhybrider och motorcyklar. Blickar vi framåt mot 2024 får vi oroväckande rapporter från branschen om att tillväxten bromsar in ytterligare, något som kan påverka möjligheten att nå vår långsiktiga prognos, säger Hampus Thuresson, statistikansvarig på Power Circle  

När året summeras ser vi att flera milstolpar passerats, bland annat har den laddbara fordonsflottan passerat en halv miljon fordon och 10 % av fordonsflottan. Totalt växte den laddbara fordonsflottan med 137 044 fordon under året och det var framför allt rena elbilar och lätta lastbilar som stod för en stark utveckling jämfört med tidigare år. Även på laddinfrastruktursidan har utvecklingen gått starkt framåt med 1 604 nya laddstationer i databasen Nobil. 

I den nypublicerade rapporten "Elbilsåret 2023" går Power Circle igenom några av årets mest betydelsefulla händelser och presenterar statistik från vår tjänst ELIS, som sätter siffror på utvecklingen av laddbara fordon och publik laddinfrastruktur i Sverige.  


Sammanställning av utvecklingen av laddbara fordon i trafik och publik laddinfrastruktur jämfört med motsvarande period 2022.
 

 

dec. 
2023 

Δ jan. – dec.
 2023
 

Δ jan. – dec. 2022 

% skillnad 
2023/2022 

Laddbara fordon totalt 

587 047

137 044

140 841

-3%

Personbilar BEV 

271 309

94 312

86 150

9%

Personbilar PHEV 

290 197

34 176

49 228

-31%

Elbussar 

1 221

301

253

19%

Lätta lastbilar 

21 087

7 804

4 840

61%

Tunga lastbilar 

511

282

156

81%

MC 

2 722

169

214

-21%

 

 

 

 

 

Publika laddstationer 

4 694

1 604

451

256%

Publika laddpunkter 

34 394

16 272

4 960

228%

 

ELIS – Elbilen i Sverige
Power Circle publicerar varje månad utvalda delar av statistiken över beståndet av laddbara fordon och publik laddinfrastruktur i Sverige. Statistiken sammanställs från en unik databas över Sveriges samtliga laddbara fordon (personbilar, lätta och tunga lastbilar, mc och bussar) och ger en heltäckande bild av elbilar och laddhybrider i Sverige. Genom statistikverktyget fås en snabb överblick över den nationella statistiken eller för enskilda län och kommuner. 

Du kan se utdrag ur statistiken på www.powercircle.org/elbilsstatistik.
För information eller för att beställa statistiken i sin helhet, kontakta:

Hampus Thuresson, Statistikansvarig, Power Circle AB hampus.thuresson@powercircle.org Om Power Circle

Power Circle samlar energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med våra cirka 100 partnerföretag verkar Power Circle för att accelerera den hållbara utvecklingen genom elektrifiering. Verksamheten inriktas på att bygga nätverk och kunskap inom framtidsfrågor som smarta elnät, flexibilitet, energilager och elektrifierade transporter.


Kontaktpersoner

Hampus Thuresson
Statistikansvarig
Hampus Thuresson
Arbetar med frågor om e-mobilitet genom olika projekt och aktiviteter, samt vår statistik ELIS.