2022-05-18 09:11Pressmeddelande

Power Circle välkomnar nya styrelsemedlemmar

Nya styrelseposter hos Power Circle: Maha Bouzeid, Björn Berg, Johan Söderbom, Eva Kvist Östgren

Under årsmötet den 12 maj valdes Björn Berg (Ngenic) och Maha Bouzeid (Polarium) in i Power Circles styrelse som ersättare för Charlotte Bergqvist och Håkan Thorbjörnsson. Till ny styrelseordförande valdes Johan Söderbom (InnoEnergy) och till vice ordförande Eva Kvist Östgren (ABB) Styrelsen och Teamet välkomnar de nya medlemmarna och vill samtidigt rikta ett stort tack till de avgående ledamöterna för sitt arbete.

Charlotte Bergqvist har valt att avgå som ordförande för Power Circle efter tio år i styrelsen. Hon har varit med och byggt upp organisationen från en mindre sammanslutning företag i elkraftbranschen till en bred intresseorganisation med hundra partnerföretag från flera olika branscher som gemensamt arbetar med elektrifieringens framtidsfrågor. Till ny ordförande valdes Johan Söderbom (InnoEnergy), tidigare vice ordförande med många års erfarenhet i Power Circles styrelse, och till vice ordförande valdes Eva Kvist Östgren (ABB).

– Det känns oerhört kul och smickrande att bli vald till ordförande för Power Circle, säger Johan Söderbom. Jag har följt organisationen sen uppstart och ser oss som en mycket viktig pusselbit i att hjälpa branschen att förstå kraften i elektrifieringen och i omställningen till ett hållbart energisystem. Power Circle samlar idag med sina 100 medlemmar de absolut viktigaste aktörerna i denna omställning.

De två nya styrelsemedlemmarna kommer båda in med lång och gedigen erfarenhet från flera olika branscher, men har nu fokus på den nya energibranschen, och tar med sig kompetens kring bland annat batterier, stödtjänster, flexibilitetslösningar och smart styrning.

Maha Bouzeid har över 10 års erfarenhet av att jobba internationellt, med fokus på ledarskap, försäljning, affärsutveckling och inköp i högteknologiska industrier. Hon är erkänd som en av Sveriges 125 mäktigaste kvinnor i näringslivet 2022 av Dagens Industri och prisad till årets ledare av Chartered Institute of Procurement and Supply chain i MENA-regionen 2021. Maha har lång erfarenhet inom Telekom och bytte fokus mot energibranschen 2021.

– Jag är väldigt hedrad och glad att få vara med i styrelsen för Sveriges mest respekterade organisation inom elektrifieringens framtidsfrågor, säger Maha Bouzeid. Det är ett enastående team som tillsammans med alla våra partners bygger kunskap och nätverk som accelererar den hållbara omställningen. Vi har en fantastisk resa framför oss där vi fortsätter jobba för att Sverige är i framkant i omställningen och förhoppningsvis kan vi även inspirera andra länder och aktörer till att accelerera sin resa.

Björn Berg är idag vd för Ngenic, Sveriges ledande oberoende aggregator av flexibilitetstjänster. Han är investerare, affärscoach och serieentreprenör med erfarenhet från flera olika branscher, allt från läkemedel och IT till gruvbryning, men är sedan 12 år tillbaka aktiv i energibranschens utveckling.

 – Jag ser fram emot att få del av, och dela med mig av erfarenheter från andra i branschen för att både påverka och hjälpa till med den energiomställning vi nu gör. Här är Power Circles roll central och därmed är det naturligt för mig att engagera mig i verksamheten, säger Björn Berg.

Hela styrelsen består av ordförande Johan Söderbom (InnoEnergy), vice ordförande Eva Kvist Östgren (ABB), Karin Ifwer (Vattenfall), Ambra Sannino (DNV), Marcus Wigren (Zander & Ingeström), Mikael Ångman (Rexel Sverige), John Backe (E.ON) Lowina Lundström (Svenska Kraftnät), Björn Berg (Ngenic) och Maha Bouzeid (Polarium). Intresset för Power Circle har ökat de senaste åren och styrelsen har nu en viktig uppgift i att navigera verksamheten framåt.

Läs mer om hela styrelsen och teamet här: https://powercircle.org/om-oss/Om Power Circle

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med cirka 100 partnerföretag verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning och påverkan inom framtidsfrågor som smarta elnät, energilager, elektrifierade transporter och förnybar energi.


Kontaktpersoner

Anna Wolf
Vice VD & Expert Elsystem
Anna Wolf
Arbetar främst med frågor om energilager, elektrifiering, systemintegration, förnybar energi och flexibilitet mellan energisystem