2022-05-11 07:40Pressmeddelande

Power Circles partnerföretag nr 100: Volvo Cars

Volvo Cars blir nu det hundrade företaget som går med i Power Circle - elkraftbranschens intresseorganisation för framtidsfrågor. Power Circle samlar redan idag de mest ambitiösa företagen inom elektrifieringen av transportsektorn och är därför glada att kunna välkomna Volvo Cars till partnerkretsen.

Power Circle är en tankeledande organisation för elektrifieringens framtidsfrågor. Vi bygger – tillsammans med våra nu 100 partners i olika delar av energibranschen – kunskap och nätverk som accelererar den hållbara omställningen. Power Circle arbetar bland annat med smarta resurseffektiva elnät, transportsektorns elektrifiering och flexibla lösningar med systemnytta.

Under första delen av 2022 har vi fortsatt kunna se laddbara fordon öka i rekordtakt inom flera fordonssegment och laddbara fordon utgör nu mer än 7 % av personbilsflottan, med över 350 000 laddbara fordon som rullar på vägarna. Power Circle har också publicerat flera nya fordonsprognoser under våren och bedömer att 100 % av nya personbilar kan vara rena elbilar år 2030, något som även ligger i linje med Volvo Cars strategi.

– Power Circle har sedan starten varit en drivande kraft för elektrifieringen av transportsektorn och det känns därför extra roligt att välkomna ytterligare en ambitiös biltillverkare med stort intresse för elsystemets framtidsfrågor till partnerkretsen, säger Anna Wolf, tf vd Power Circle.

Intresset för Power Circles verksamhetsområden har varit rekordstort de senaste åren i och med elektrifieringens allt mer framträdande roll för klimatomställningen. Power Circle har arbetat med elektrifieringens framtidsfrågor sedan 2005, då organisationen startades av IVA tillsammans med fyra medlemsföretag. Sedan dess har nätverket växt till att omfatta hundra aktörer som inkluderar allt från energi- och elnätsbolag, elproducenter och teknikleverantörer, leverantörer av energitjänster och digitala lösningar, flexibilitetsaktörer, och aggregatorer till laddinfrastruktursbolag, biltillverkare, och forskningsinstitut, universitet och branschorganisationer.

– Vår ambition är att samla relevanta och ledande aktörer för framtidens elsystem, och breddningen av partnerkretsen speglar tydligt hur allt fler branscher sammanlänkas genom elektrifieringen och omställningen till ett hållbart energisystem, säger Anna Wolf, tf vd Power Circle.

Volvo Cars strategiska inriktning är bli ett helt elektriskt bilmärke med direkta kundrelationer och låga koldioxidutsläpp. Volvo Cars har som mål att år 2030 endast producera och sälja elbilar.

– Vi vill medverka till en snabbare elektrifiering av samhället med ett tydligt fokus på förnyelsebar energi, säger Mats Moberg, chef för Volvo Cars forsknings- och utvecklingsenhet. Elbilen med sin flexibilitet är central i den omställning samhället står inför. Det är viktigt att alla som kan samverkar för att hitta bästa möjliga lösningar för ett långsiktigt hållbart samhälle. Power Circle ger oss den möjligheten. Exempelvis vill vi se en snabb utbyggnad av en infrastruktur för laddning som både är lättillgänglig och enkel att använda för elbilsförare. Enkla betallösningar behövs också. Och givetvis grön el, avslutar Mats Moberg. Om Power Circle

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med cirka 100 partnerföretag verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning och påverkan inom framtidsfrågor som smarta elnät, energilager, elektrifierade transporter och förnybar energi.


Kontaktpersoner

Anna Wolf
Vice VD & Expert Elsystem
Anna Wolf
Arbetar främst med frågor om energilager, elektrifiering, systemintegration, förnybar energi och flexibilitet mellan energisystem