2020-04-08 10:19Pressmeddelande

Stark start på 2020 för laddbara fordon

Under årets första kvartal har antalet laddbara fordon i trafik ökat med 16 %, vilket kan jämföras med 14 % under samma kvartal förra året. Situationen framöver kan komma att bli mer oviss i spåren av epidemin, men ännu får Power Circle signaler om att verksamheter rullar på. Satsningar på just elektrifiering skulle också kunna vara en smart väg ur en den ekonomiska krisen.

De laddbara fordonen fick en stark start på 2020. Antal laddbara fordon i trafik har ökat med 16 200 stycken eller 16 % sedan årsskiftet, jämfört med 9 800 stycken i Q1 förra året. BIL Sweden rapporterar att nyförsäljningen av laddbara fordon de första tre månaderna har legat på en marknadsandel på 28 % av nyregistreringar jämfört med 13 % för samma kvartal förra året. Andelen elbilar fortsätter utgöra drygt en tredjedel av det totala laddbara beståndet, och fördelningen bland nyregistreringar i Q1 håller sig på samma nivå.

Power Circle lanserar också i samband med denna kvartalsrapport en ny infograf över hur laddningen utvecklas i Sverige. När branschen växer finns behov av att utveckla statistiken och lyfta fram nya nyckeltal. Exempelvis kommer vi framöver att följa utvecklingen av olika sorters fordon närmare och den samlade batterikapaciteten. Hittills finns en samlad batterikapacitet om 2 770 MWh som potentiellt sätt skulle kunna användas för applikationer som reservkraft, balansering eller annat som bilägarna och systemet kan ha nytta av tillsammans.

När det gäller elbussar har den snabba ökningen som sågs 2019 stannat av något under årets första månader med endast ett fåtal nya bussar i trafik sedan årsskiftet. Utbyggnaden av laddinfrastruktur fortgår däremot, med nu över 10 000 publika registrerade laddpunkter på sammanlagt 2 164 laddstationer i landet.

Coronautbrottet kommer förmodligen ha en påverkan på utbyggnaden av laddinfrastruktur, men hur stor är ännu inte klart. Effekterna på nyregistreringen av laddbara fordon förväntas börja märkas först inom de närmsta månaderna, eftersom de bilar som rullar ut i trafik nu beställts flera månader tillbaka. Försäljning av laddboxar till privatpersoner förväntas följa denna utveckling. När det gäller utbyggnad av publik laddinfrastruktur samt laddboxar hos företag och BRFer är utvecklingen inte lika given.

- Hittills verkar företag inom branschen uppleva en relativt oförändrad aktivitet, men naturligtvis kan flödet av nya affärer svalna när de organisationerna som investerar i laddstationer håller hårdare i sina pengar ett tag, säger Daniel Kulin, sakkunnig E-mobility på Power Circle. Att folk stannar hemma mer kan ju också komma att påverka hur mycket som laddas runtom i landet, men det återstår att se.

Under 2019 togs flera politiska initiativ för att stötta utbyggnaden av laddinfrastruktur såsom ökat stöd till snabbladdning under 2020 och initiativ till en elektrifieringskommission med fokus på tunga fordon.

- I ljuset av Coronaepidemin kan dessa initiativ bli ännu viktigare, säger Johanna Barr, sakkunnig och statistikansvarig på Power Circle. Det finns en möjlighet framåt att stimulera ekonomin genom investeringar som också driver omställningen mot ett fossilfritt samhälle. Här skulle bland annat satsningar laddinfrastruktur kunna bidra. 

Topplistan

De vanligaste elbilarna i Sverige är Renault Zoe (5 784 st), Tesla Model 3 (5 421 st) samt Tesla Model S (5 051 st). Bland laddhybriderna är Volkswagen Passat GTE (13 533 st), Mitsubishi Outlander PHEV (12 400 st) och Kia Optima PHEV (7 999 st) vanligast.

På nya www.elbilsstatistik.se finns ytterligare information om det laddbara beståndet och laddinfrastrukturen i Sverige, inklusive grafer och andra visualiseringar av intressant statistik.

ELIS - Elbilen i Sverige

Power Circle publicerar varje månad utvalda delar av statistiken över beståndet av laddbara lätta fordon i Sverige. Statistiken sammanställs från en unik databas över Sveriges samtliga laddbara fordon (personbilar, lätta lastbilar och fyrhjuliga mc) och ger en mer heltäckande bild av elbilar och laddhybrider i Sverige än annan tillgänglig statistik. I databasen, som går att beställa i sin helhet, belyses bland annat olika laddstandarder, tekniska specifikationer specifika för elbilar och geografiska data för varje enskild bil, samt diverse prognoser. Informationen ger ett unikt beslutsunderlag då det kommer till uppbyggnad av lokal laddinfrastruktur, inköp av elfordon och marknadsöversikt.Om Power Circle

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med cirka 70 partnerföretag verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning och påverkan inom framtidsfrågor som smarta elnät, energilager, elektrifierade transporter och förnybar energi.


Kontaktpersoner

Johanna Barr
Tidigare anställd
Johanna Barr
Arbetar främst med frågor om elektrifiering av transportsektorn, laddinfrastruktur, stödtjänster, flexibilitet i elsystemet och digitalisering
Daniel Kulin
Tidigare anställd
Daniel Kulin
Arbetar med frågor om elektrifiering av transportsektorn, laddinfrastruktur, vehicle-to-grid, flexibilitet i transportsektorn

Relaterad media