2020-10-14 14:15Pressmeddelande

Sveriges elektrifieringsstrategi, energilager och mikronät i fokus på Framtidens Elsystem 2020

Nästa vecka, onsdag 21 oktober kl 10:00-15:15, livesänds den digitala konferensen Framtidens Elsystem, som arrangeras av Power Circle, Fossilfritt Sverige och Energimyndigheten. Över 400 personer har redan tackat ja, och anmälan är fortfarande öppen. Med utgångspunkt i frågeställningar från SamspEL, forsknings- och innovationsprogrammet som drivs av Energimyndigheten, ger konferensen inblick i dagsaktuell FoU från elsystemområdet.

Framtidens Elsystem 2020 tar avstamp i en central frågeställning för den samlade energibranschen: Hur elektrifierar vi Sverige? I konferensdagens inledande samtal intervjuas Sebastian de Toro, statssekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman, om arbetet med den kommande elektrifieringsstrategin – ett arbete som många i energibranschen väntat på och är intresserade av att få inblick i.

Konferensens förmiddag fortsätter sedan med temat batterier i framtidens elsystem. Här ger Fossilfritt Sverige ett smakprov på innehållet i sin nya strategi för hållbar batterivärdekedja, som lanseras senare under hösten. Representanter från myndigheter och riksdagen får möjlighet att ge sin respons på den nya strategin. Därefter bjuds åhörarna på spännande pitchar med fokus på elnätsapplikationer från företag och projekt inom SamspEL, följt av ett panelsamtal med industrin. 

– Vi ser att forskningen allt oftare sätter batterier i fokus för framtidens elsystem, och utvecklingen går riktigt snabbt framåt nu. Därför känns det viktigt att sammanföra aktörer från myndigheter, politik, forskning och industri för att diskutera vad vi kan göra, och vad vi behöver för att ta utvecklingen vidare, säger Johanna Barr, Power Circles projektledare för stödprojektet till SamspEL.

Förmiddagen rundas av med ett bredare perspektiv i panelsamtalet Decade of Action, som behandlar frågan om forskning och utveckling i en värld som måste förändras snabbt. Vi hör representanter från branschen, energimyndigheten och akademin ge sina tankar om vilken typ av forskning vi har behov av just nu, och hur vi ser till att dra nytta av hela branschens samlade kreativitet. 

 Tempot i elektrifieringen av transporter och industriprocesser är högre än vad man anade bara för ett par år sedan, och i industrins färdplaner ser vi hur kraven på ett flexibelt elsystem är centrala för att vi ska nå klimatmålen samtidigt som vi stärker vår konkurrenskraft, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

Under eftermiddagen dyker konferensen in i sessioner om mikronätens tekniska, affärsmässiga och regulatoriska möjligheter, flexibel fjärrvärme, prognosstöd för elnätsbolag och elmarknadens utveckling. Vi får ta del av dagsfärska insikter från inspirerande SamspEL-projekt och företag som diskuterar frågeställningarna och drivkrafterna bakom den FoU som formar framtidens elsystem. Dessutom bjuds vi in till en interaktiv workshop där Fossilfritt Sverige  som inlett arbetet med att ta fram en strategi för hur användning av vätgas ska kunna accelerera utvecklingen mot ett fossilfritt samhälle  ger åhörarna möjlighet att kunna påverka arbetet.   

– Det finns många spännande tankar och idéer inom forskningen som har potential att bidra till klimatomställningen. Mötesplatser där branschen träffar forskare för att utforska dessa tankar vidare behövs för att samhället ska kunna dra nytta av den forskning som vi finansierar, säger Susanne Karlsson, enhetschef Hållbar el på Energimyndigheten.

Framtidens Elsystem arrangeras av Power Circle och Fossilfritt Sverige på uppdrag av Energimyndigheten, med syfte att i en branschkontext lyfta frågeställningar från SamspEL, forsknings- och innovationsprogrammet som samlar Energimyndighetens insatser på elsystemområdet. Konferensen riktar sig brett till branschen, och sänds live mellan kl. 10:00-15:15 den 21 oktober. Information om deltagande på länk går ut till alla anmälda deltagare dagen innan konferensen.  

Här kan du se programmet och anmäla dig till Framtidens Elsystem.
Anmälan är öppen t.o.m. den 19 oktober.  Om Power Circle

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med cirka 80 partnerföretag verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning och påverkan inom framtidsfrågor som smarta elnät, energilager, elektrifierade transporter och förnybar energi.


Kontaktpersoner

Johanna Barr
Tidigare anställd
Johanna Barr
Arbetar främst med frågor om elektrifiering av transportsektorn, laddinfrastruktur, stödtjänster, flexibilitet i elsystemet och digitalisering