2018-07-01 22:24Blogg

Almedagen dag 1 - Trenden är tydlig

null

Årets upplaga av Almedalen har smygstartat. Det 50:onde året sedan starten, det första för undertecknad. Trenden tycks ändå tydlig…

Det är blåsigt och på sina ställen nästan kallt även om solen skiner. I hamnen ligger båtarna väl förtöjda och Bil Sweden visar tillsammans med MRF och ett gäng fordonstillverkare framtidens bilmodeller på en monteryta som går under namnet "Utsläppsfri zon". I princip alla bilar har sladd.

I Volkswagens stora utställningsyta som tar en hel innergård i anspråk är det full aktivitet inför öppningen imorgon då de bland annat visar BUDD-e och pratar om framtidens elektriskt drivna mobilitetslösningar. Jag får tillfälle att prata med eventpersonalen och frågar med en portion falsk skepsis varför de bara visar elbilar i montern. De rättar mig och påpekar att där står en el-bensinhybridbil och en gasbil men inflikar att till och med den lätta lastbilen som står i montern, en rätt stor Transporter, går på el. Det är logiskt i ljuset av att de redan 2016 skyddade varumärket e-Transporter. Personalen berättar att de visst har bensinbilar men att det är bestämt att företaget i Almedalen bara ska visa upp elbilar och biogasbilar. Det är framtiden säger de. Trenden är tydlig.

Men elbilar behöver laddinfrastruktur - det är sedan gammalt. Volkswagen visar en lösning tillsammans med Clever, Volvo visar lite i skymundan upp sitt samarbete med Vattenfall och verkar (med rätta?) skämmas för att de inte har en ren elbil i modellprogrammet att visa upp ännu. Rexel har byggt klart sin monter och många av deras föredrag handlar om en framtida tjänsteaffär som bygger på att vi rullar ut infrastruktur nu. Mikael Ångman menar att nu växer försäljningen av hårdvara och det är där de börjar tjäna pengar - men inom kort tror han att tjänsten blir lika viktig. Trenden menar han är tydlig.

Jag avslutar eftermiddagen med att besöka Bil Swedens seminarum. För tio år sedan inledde de på söndagen med seminariet "Klimatpolitik i praktiken: Hur ser den naturvetenskapliga grunden ut och ny kunskap sedan IPCCs rapporter publicerades. Hur ser de principiella utgångspunkterna ut för klimatpolitikens utformning och vem bryr sig om IPCC?". Tänk hur mycket som hänt sen dess. Skönt att vi är förbi debatten om klimatfrågans vara eller icke vara. Vi bryr oss om IPCC! Årets seminarium hade rubriken "Kommer Bonus-Malus få avsedd effekt?". Rubriken talar delvis sitt tydliga språk - men seminariet kom mest att handla om elbilars förträfflighet och omställningens naturliga nödvändighet. 

Seminariet avhandlade inledningsvis bilbranschens inställning till det nya Bonus malus-systemet och omdömet är inte femstjärningt. En politikerpanel med Maria Malmer Stengård (M) och Patrik Lundqvist (S) gav sitt perspektiv och var eniga i att de gillar Bonus malus-systemet men att de gärna ser andra mer transformativa styrmedel såsom parkeringsförtur, lägre trängselskatt eller tillgång till att köra i miljözoner för att skynda på ytterligare. 

Frågan om hur dagens bränsleskatt ska ersättas fick de båda politikerna att glida isär något åsiktsmässigt men ingen av representanterna såg det som verkligt problematiskt att ersätta bränsleskatten. Svante Axelsson (Fossilfritt Sverige) och Jessica Alenius (Bil Sweden) hamnade i en ordväxling om miljöbilsdefinitionen där Svante förtjänstfullt deklarerade att omställningen inte handlar om små förbättringar i dagens fossilberoende teknik - utan måste tillåtas vara ett samhällsbyggande tekniksprång. Även om omställningen är delvis ångestfylld från branschens perspektiv konstaterade Jessica att det släpps närmare 100 nya elbilsmodeller de kommande åren. Trenden; var panelen överens om, är tydlig. Elektrifieringen av bilismen kommer med stormsteg.

Panelen från Bil Swedens seminarium

Hinder som nämndes - som måste överbryggas för att elbilen ska bli tillgänglig och inte behäftas med stora fördelningspolitiska aspekter - var alla rörande överens om: Laddinfrastruktur. Både längs vägar, där folk parkerar idag, vid flerbostadshus, och på platser som besöks på säsongsbasis. Dessa frågor tror jag vi kommer att beröra mer under resten av veckan och hoppas få höra många kloka tankar. 

Imorgon ser jag speciellt fram emot att höra Rexels seminarium "Ladda för framtiden - Bensinmacken flyttar in" och DEFAs "Kan elbilsladdare öka lönsamheten för fastighetsbranschen" som fokuserar på att lösa laddfrågan i lägenheter - utan att behöva ta bilen genom trapphuset. Vi fortsätter rapportera och är glada att många av våra medlemsföretag erbjuder riktigt spännande program.

Vi på Power Circle fortsätter blogga under Almedalsveckan - Vi hörs!

Daniel Kulin, sakkunnig e-mobility

Power Circles guide till Almedalens energiseminarier

Power Circles guide till Almedalens e-mobilityseminarierOm Power Circle

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med de cirka 60 partnerföretagen verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Bland partnerföretagen finns energiföretag, teknikleverantörer, tjänsteföretag, lärosäten och andra organisationer. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning, demonstration och påverkan inom framtidsfrågor såsom framtidens elnät och energilager, elektrifiering av transporter samt förnybar energi.


Kontaktpersoner

Anna Wolf
Vice VD & Expert Elsystem
Anna Wolf
Arbetar främst med frågor om energilager, elektrifiering, systemintegration, förnybar energi och flexibilitet mellan energisystem