2018-07-04 09:43Blogg

Almedalen dag 3 - fotboll, jämställdhet och flexibilitet

null

Flexibilitet och hållbarhet – men på nya arenor?

Inte helt förvånande så är en av årets spaningar att flexibilitet i elnätet så väl som hållbart energisystem är två frågor som är heta teman på energiarenan, nu när frågan om förnybart i princip är avgjord och vi inte behöver prata tillförsel längre. Energiministern spanade under morgonens seminarium hos Naturskyddsföreningen och 100% förnybart att hela energidebatten i Almedalen i år utgår ifrån att vi har ett helt förnybart energisystem kring 2040. Rickard Nordin (C) lyfte vikten av politiskt mod för att låta elpriset variera, även när det blir högt, för att skapa en marknad för flexibilitet. Flera panelister efterfrågade en utredning kring hur en marknad för flexibilitet ska skapas, vilket fick energiministern att skämta om att Sverige måste vara det enda land i världen där lobbyisternas högsta önskan till ministern är en utredning… Han påpekade även att flertalet utredningar redan pågår eller har avslutats, och en smärre twitterstorm under seminariet visade en frustration hos vissa aktörer. Det är dags att gå från utredning till handling och sätta igång nu! Även flexibilitet och styrning av fjärrvärmen diskuterades under dagen i Almedalen under ett seminarium med Ngenic, Jämtkraft mfl som utlovar ett fossilfritt Alpin-VM i Åre 2019 delvis tack vare smart styrning av fjärrvärmenätet.

Frågan om hur elpriset ska variera och hur elskatten bör utformas för att främja flexibilitet har även diskuterats på flera seminarier under Almedalsveckan. Till exempel lyfte professor Tomas Kåberger problematiken med att ”el beskattas som om det alltid vore kolkondens på marginalen” på ett seminarium med Swedegas och Energiforsk. Det riskerar att hindra elektrifieringen och en smart användning av el i överskottssituationer i framtiden. V2G, eller hur elbilsbatterierna ska utnyttjas i energisystemet, är också en fråga som seglat upp allt tydligare i diskussionerna om ökad flexibilitet i elnätet.

En av de mest spännande trenderna som jag sett under årets Almedalen är dock också att frågorna, även om de inte är helt nya på agendan, i viss mån har bytt arenor och många organisationer har breddat sitt perspektiv bortom de traditionellt ”egna” frågorna. I år pratar Vattenfall fossilfrihet och klimat och Naturskyddsföreningen pratar flexibilitet i elnätet, samtidigt som Swedegas kört seminarium om disruption och nya marknadsmodeller.

Flexibilitetsdiskussion med Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningen, Marielle Lahti, Forum för smarta elnät, Anna Wallsten, Linköpings universitet, Hans Kreisel, Skellefteå Kraft, Ibrahim Baylan, Samordnings- och energiminister, Rickard Nordin, Centerpartiet, Linda Burenius Magnusson, 100% Förnybart.

Vägen mot en jämställd energisektor

En annan fråga som fått ta större plats hos allt fler organisationer är jämställdhetsfrågan. Bland annat har både Volkswagen, ABB och Ellevio seminarier och event på temat i år, och som vi har skrivit om tidigare har Kraftkvinnorna jämställdhetsmärkt energiseminarier, vilket även många som levt upp till kraven har skyltat med på sociala media. Än så länge lever långt ifrån alla seminarier dock upp till kraven, men det blir tydligare och tydligare att det inte längre går att få acceptans för bortförklaringar om att det ”inte går att hitta kompetenta kvinnor som vill ställa upp” när hälften av publiken består av just kompetenta kvinnor, som inte blivit tillfrågade. Precis som påpekades på ABBs seminarium, vilket min kollega Alexandra skrev om igår, är det faktiskt också en rent affärskritisk fråga. Forskningen visar tydligt att ökad jämställdhet och mångfald i organisationer leder till ökad lönsamhet och tillväxt. Det är också en fråga om kompetensförsörjning – om energibranschen ska kunna fortsätta rekrytera unga talanger i konkurrens med andra sektorer behöver vi mer än halva befolkningen som rekryteringsbas! Så hur ska vi kunna förändras och skapa plats för en ökad mångfald och jämställdhet i energisektorn? Några tankar som kommit upp under veckans olika diskussioner är:

  • Att komma bort från plakatpolitik och fina ambitioner om att ”skapa engagemang” till att behandla frågan som alla andra affärskritiska frågor; med konkreta målsättningar och tydlig uppföljning.
  • Att tillåta kvinnor att också göra misstag och inte kräva att de ska vara bättre än sina manliga kollegor för att passa in
  • Att jobba med rekryteringen genom att ha blandade team som rekryterar, se över stereotyper i kravprofilen och anonymisera processerna så långt det är möjligt
  • Att lyfta fram kvinnliga förebilder inom energi och teknik, både inom branschen men även inom utbildningsväsendet för att locka fler kvinnor att läsa teknik och energi
  • Att jobba med inkludering för de kvinnor som finns i organisationen och fundera över tilltalet

Den sista punkten är något som jag själv ofta reagerat på – jag var alldeles nyligen med om att en branschkollega föreslog en kvinnlig talare (och hög chef inom energisektorn) eftersom hon ”ju är en duktig tjej”, och osökt undrat om de skulle komma på tanken att motivera en manlig VDs scennärvaro med att han är ”en duktig kille”. På samma sätt pratas det ofta om att ”hitta kompetenta kvinnor” eller att man söker en ”driftig kvinna”, uttryck som sällan används om deras manliga kollegor.

Women in EV – WEV

 

Power Circles VD Olle Johansson, tillsammans med Charlotte Eisner (vänster) och Anna Fägersten (höger), båda från DEFA och grundare av nätverket Women in EV

Även inom fordonssektorn finns ett stort behov av att bygga kvinnliga nätverk och verka för ökad jämställdhet. Kraftkvinnorna finns ju sedan några år, men på plats i Almedalen 2018 initierades även ett helt nytt nätverk – Women in EV – under pompa och ståt. Lanseringen bjöd inte bara på intressanta samtal med branschkollegor som på olika sätt jobbar med elektrifieringen av fordonssektorn, utan också på stort jubel när Sverige gjorde 1-0 mot Schweiz, mitt under pågående mingel. Det hördes nämligen över hela Visby, och 2018 kommer nog gå till historien som det året det bevisades att fotboll är populärare än politik, även i Almedalen. Åtskilliga var de arrangörer som flyttade eller la ned seminarier och mingel och visade matchen istället. Samtidigt var stämningen hög under kvällen med en gratis conversation starter för alla mingel, så kanske allt är förlåtet i alla fall?

Vill du läsa mer? Ta del av bloggen från söndagen av Daniel Kulin, sakkunnig e-mobility

Blogg: Almedalen dag 1 - Trenden är tydlig

och blogg från måndagen av Alexandra Andersson, uppdragsledare Elektrifiering 

Blogg: Almedalen dag 2 - Energibranschens viktigaste fråga

//Anna Wolf, sakkunnig energisystem & smarta elnätOm Power Circle

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med de cirka 60 partnerföretagen verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Bland partnerföretagen finns energiföretag, teknikleverantörer, tjänsteföretag, lärosäten och andra organisationer. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning, demonstration och påverkan inom framtidsfrågor såsom framtidens elnät och energilager, elektrifiering av transporter samt förnybar energi.


Kontaktpersoner

Daniel Kulin
Tidigare anställd
Daniel Kulin
Arbetar med frågor om elektrifiering av transportsektorn, laddinfrastruktur, vehicle-to-grid, flexibilitet i transportsektorn