2019-07-05 08:20Blogg

Almedalen 2019: Nya klimatsmarta affärer

null

Efter några intensiva dagar i Almedalen är det skönt att sätta sig och reflektera över vad jag tar med mig hem utöver de nya visitkorten i fickan. För Almedalen är en fantastisk mötesplats. Ett tillfälle att bygga relationer, springa på bekanta och ibland möta helt oväntade men berikande kontakter. Det är något som jag uppskattar med Almedalsveckan, och kanske en av anledningarna till att jag nu besökte Visby första veckan i juli för åttonde gången.

I år kretsade många av energisamtalen kring Power Circles huvudfråga – elektrifieringen. Alla var överens om att en ökad elektrifiering är viktigt för minskade utsläpp, så fokus var istället på ”hur”. Hur ser vägen ut till 100 % fossilfria bilar? Hur bygger vi laddinfrastruktur i hela Sverige? Hur ska elförsörjningen säkras för att klara utbyggnaden av Sverige? Hur löser vi effektbristen i Sveriges elnät? Det är uppenbart att branschen har en del att prata om när det kommer till elektrifieringen av samhället. Politiken har självklart en fortsatt roll i att riva hinder och skapa förutsättningar. Men sedan är det många frågor där vi i branschen själva behöver hitta lösningar och affärsmodeller.

Just nya affärer och framtidens hållbara energiföretag var ett annat tema i Almedalen där jag deltog. Många ledare var tydliga med att lyfta klimatfrågan som den bakomliggande anledningen för företagets satsningar framåt och presenterade nya verksamhetsområden för att kunna vara en del i att lösa klimatutmaningen.

Fortums vd, Pekka Lundmark, lyfte bland annat kolsänkor som något som energiföretag skulle kunna arbeta med i framtiden och efterlyste en internationell marknadsplats för kolsänkor liknande utsläppshandelssystemet. Volkswagen presenterade förutom sin nya klimatneutrala elbil att de satsar på laddinfrastruktur och försäljning av förnybar el genom dotterbolag. Nissan visade sin V2G-laddbox och energilagerlösning med upcyclade bilbatterier. Samtidigt släpper IKEA snart solceller på svenska marknaden och satsningen på energi kommer fortsätta med bl.a. energilager.

En hållbar affärsmodell framåt bygger också på en god kundrelation när elkonsumenterna blir en allt viktigare del av energisystemet. Istället för att passivt konsumera el ses elkunderna som en outnyttjad resurs med flexibilitetspotential. En potential som med rätt affärsmodeller, incitament eller marknadsplatser skulle kunna frigöras mycket fortare än att bygga nya stora elnätsledningar.

Vi avrundade Almedalen med ett energifyllt mingel i en av Visbys vackraste trädgårdar. Samtidigt presenterade Energimarknaden och Dagens industri en topplista över personer med makt inom energi. Det är såklart väldigt glädjande att jag och Power Circle fick komma med på plats 19. Det stärker hela teamet i arbetet framåt och bekräftar att de frågor som vi arbetar med är viktiga. Tillsammans har vi från Power Circle deltagit i 16 olika seminarier under Almedalsveckan.

Så nu ska det bli skönt att slappna av, reflektera och hämta krafter inför hösten. Då ska vi fortsätta bidra i diskussionerna om lokala flexibilitetsmarknader, nätägarnas möjligheter, laddinfrastrukturens utveckling, stödtjänster till elnätet, vehicle-to-grid och mycket annat.

Jag önskar dig en underbar sommarsemester, så ses och hörs vi igen i augusti!

//Johanna Lakso, vd Power CircleOm Power Circle

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med de cirka 60 partnerföretagen verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Bland partnerföretagen finns energiföretag, teknikleverantörer, tjänsteföretag, lärosäten och andra organisationer. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning, demonstration och påverkan inom framtidsfrågor såsom framtidens elnät och energilager, elektrifiering av transporter samt förnybar energi.


Kontaktpersoner

Johanna Lakso
Verkställande Direktör
Johanna Lakso
Arbetar övergripande med framtidens elsystem, elektrifierade transporter och energilösningar med systemnytta