2023-01-19 12:07Blogg

Event och konferenser 2023

Våren 2023 bjuder på många spännande event inom elektrifiering, e-mobilitet och elsystemets omställning. Nedan har vi på Power Circle sammanställt de vi inte vill missa! Eventen är en mix av stora konferenser och mässor, men också flera digitala webbinarium. Listan nedan kommer att uppdateras löpande i takt med att fler event kommer till vår kännedom. Känner du till event som kan vara relevant för den här listan och som inte finns med får du gärna skicka länk och två till tre rader med info om eventet till jesper.werneskog@powercircle.org.

4 digitala tvärsektoriella fördjupade aktörsdialoger arrangeras av Energimyndigheten i januari och februari. Fokus på dialogerna är hur vi ökar takten för att bli ett energieffektivt samhälle inom:

  • Bebyggelse, 17 januari.
  • Näringslivet, 18 januari.
  • Transport- och mobilitetsaktörer, 24 januari.
  • Städer, lokalt och regionalt, 7 februari.

Building a secure futre for EV production in Europe är ett webbinarium som Financial Times arrangerar den 31 januari. Frågor som kommer att diskuteras är bland annat: Kommer biltillverkningen i Europa kunna konkurrera prismässigt? Påverkas OEMs redan av USAs Inflation Reducion Act?

Advancing the Nordic Nuclear Supply Chain är en hybridkonferens som arrangeras av Energiforsk i Stockholm den 1-2 februari. På konferensen kommer experter att diskutera, reflektera och presentera insikter om kärnkraftens möjligheter.

Det nya energilandskapet är ett webbinarium som anordnas av Dagens industri och Aktuell Hållbarhet den 3 februari. Fokus är att utforska hur dagens situation banar vägen för ett nytt energilandskap.

eCarExpo Stockholm arrangeras på Friends Arena den 3-5 februari. Eventet är en mötes- och handelsplats för hela infrastrukturen bakom elektrifieringen, för teknikindustrin som förser fordonen med laddning och energiföretagen som ser till att vi får elkraft från alla olika källor. Nytt för i år är att bara rena elbilar kommer finnas på mässan.

Det nya NIS 2-direktivet är en digital nyhetsdag som arrangeras av Energiföretagen den 7 februari. Under mötet presenteras de nya bestämmelserna och jämförelser med det gamla direktivet.

Charging infrastructure and EMC är en hybridworksop som Swedisch Electromobility Center bjuder in till den 7 februari. Syftet är att starta en diskussion kring vilken kunskap som behövs framöver kring snabbladdning och EMC för att inte överskrida gränsvärden som kan störa digital kommunikation, pacemakers osv.

EBR Elsäkerhetsdag arrangeras digitalt den 9 februari av Energiföretagen. Under dagen behandlas arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor i energibranschen.

Initiative seminar 2023 Transport Area of Advance arrangeras av Chalmers i Göteborg den 9 februari. Temat är Elektromobility is here- are we ready? Under dagen kommer nuvarande och framtida utmaningar och möjligheter gällande e-mobilitet att diskuteras.

Ny analys: Elbehovet 2045 och gapet som måste fyllas. Energiföretagen presenterar sin senaste analys kring elbehovet på ett webbinarium den 15 februari. På webbinariet besvaras frågor kring elbehovet 2045, hur stort gapen är mellan dagens system gällande effekt, energi och elnätskapacitet och hur fördelningen kommer se ut över landet.

Frukostmöte om flexibilitetens framtid  arrangeras av Svk och aktörer inom Sthlm Flex den 21 februari. Det finns möjlighet att delta på plats eller digitalt. Under mötet kommer följande frågor att diskuteras frågor: Hur påverkar energikrisen den lokala flexibilitetsmarknaden och flexibiliteten Hur har tillväxten sett ut för sthlmflex från 2020 fram till idag? Hur kommer tillväxten se ut för flexibilitetsmarknader i framtiden? Vilka förutsättningar är viktiga för att köpa/sälja flexibilitet?  

Hur bygger man framtidens robusta energiförsörjning? diskuteras på ett lunchseminarie som arrangeras av Chalmers den 16 mars. Temaområden för eventet är Omvärlden ger nya förutsättningar, Åtgärder som kan minska sårbarhet, Göteborg, sårbarhet och åtgärder för att minska den och Ett historiskt perspektiv på energisystemens sårbarhet. Eventet sker på plats i Göteborg.

Lokal eldistribution – en bransch i förändring är ett webbinarium som anordnas av Energiföretagen den 16 mars. Dagen kommer att handla om branschens utveckling de senaste 20 åren och lärdomar och framgångsfaktorer från strategiskt förändringsarbete.

Sweden Innovation Days anordnas av Energimyndigheten den 21-23 mars. Konferensens fokus är hur vi kan möjliggöra innovation som gör skillnad för samhället, ekonomin och klimatet.

Uppsala Energy 2023 arrangeras av STUNS i Uppsala den 21 mars. Uppsala Energy är en mötesplats för akademi, näringsliv och offentliga organisationer att föra diskussioner inom hållbarhetsområdet. Eftermiddagens tre fokusområden är Innovativt företagande, Talangutveckling och Framväxt av testmiljöer och nya lösningar.

Strategisk energiförsörjning 2023 arrangeras av Di konferens den 23 mars. Under dagen kommer ämnen som påverkar framtidens energiförsörjning för industrier och företag att behandlas. Exempelvis Regelutveckling och hur visionen för EU:s och Sveriges energiförsörjning 2030.

Energi 2023 arrangeras av Energiföretgagen den 23-24 mars i Stockholm. Konferensen tar upp de aktuella frågorna i energibranschen och ger fördjupad information och kunskap. Ett utmärkt tillfälle att träffa branschaktörer, ta del av spaningar på omvärlden och utvecklingen i branschen. Möjlighet finns även att följa konferensen digitalt. 

Workshopar om EU:s regelverk för nätanslutning arrangeras av ACER. Under våren arrangeras tre möten. Den första workshopen handlar om elbilar och laddinfrastruktur, power-to-gas och värmepumpar. Den hålls den 17 april. Den andra workshopen handlar om frekvensstabilitet och elnät (grid forming capabilities) och hålls den 10 maj. Den tredje workshopen handlar om lagringsanläggningar och hålls den 11 maj. Obs, se till att anmäla er i tid.

Triple F vårkonferens arrangeras av Triple F i Stockholm den 20 april. Agenda och innehåll publiceras framöver. Triple F är Trafikverkets forsknings- och innovationssatsning med fokus på omställning till ett fossilfritt transportsystem.

Wind Europe går av stapeln i Köpenhamn den 25–27 april. Några av fokusområden på konferensen är vad som krävs för att möjliggöra en snabb utbyggnad av vindkraft, tillståndsprocesser, hur supply chain ser ut och hur kapaciteten kan byggas ut.

Advanced Battery Power conference 2023 arrangeras parallellt med Vehicle 2 Grid 27-28 april i Aachen. Båda eventen är mötesplatser för akademi och näringsliv för att utbyta erfarenheter. Agenda och innehåll publiceras på eventets hemsida framöver. Det finns möjlighet att följa konferenserna digitalt.

Framtidens elmarknad anordnas av Di konferens den 4 maj i Stockholm. Frågor som kommer att diskuteras under dagen är vilka tekniker som driver utvecklingen, hur branschens affärsmodeller förändras och vilka krav som kunderna ställer imorgon.

Nordic EV Summit 2023 äger rum i Oslo den 4-5 maj. Exempel på teman är: Hur gör vi batteriproduktionen hållbar? Vem är i framkant av utvecklingen av elbilar? Bygger vi tillräckligt med laddinfrastruktur? Hur bidrar elektrifieringen av transportsektorn till minskade klimatutsläpp? Vem ska ha tillgång till data och hur görs det på ett säkert sätt?

Power electrification summit arrangeras av Svenska Mässan i Göteborg den 9 maj. Årets tema är: Entreprenörskap driver energiomställningen – men vad är receptet för framgång?

Energy future in Industry 2023 äger rum i Göteborg den 9–11 maj. Konferensen syftar till att analysera, kunskapshöja och identifiera möjligheter, hinder och åtgärder på både lång och kort sikt för att industrisektorn ska bli energieffektivare och uppnå noll- eller negativa utsläpp.

Future of the Car är en hybridkonferens som arrangeras i London den 9–11 maj av Financial Times. Under dagarna kommer det att hållas diskussioner om hur kostnaden på batterier kan bli lägre, hur resandet kommer att förändras i meta-verse och vad som är nästa steg för autonoma fordon och net zero bilar.

Elfack arrangeras i Göteborg den 9-12 maj. Årets tema är ett digitaliserat, elektrifierat och hållbart samhälle.

Energimyndigheten bjuder in till tre dialogmöten om laddinfrastruktur och tankinfrastruktur för vätgas.

Mer flexibilitet i elsystemet – hur når vi dit? är temat på EFFEKT-dialogens digitala seminarium den 11 maj som arrangeras av Energimarknadsinspektionen. Under 2022 fick Ei, Svk, Energimyndigheten och swedac i uppdrag av regeringen att ta fram förslag på åtgärder för att realisera potentialen för flexibilitet i elsystemet. På seminariet  presenteras de resultat och slutsatser som myndigheterna kommit fram till så här långt.

EU:s reform av elmarknaden – vad innebär förslaget? Energiforsk bjuder in till ett webbinarie den 12 maj där sju experter kommenterar EU-kommissionens förslag på en ny elmarknadsdesign.

Mobilitet & Samhälle är ett hybridevent som arrangeras av Aktuell Hållbarhet och Dagens Samhälle den 30 maj. Teman som kommer att diskuteras är elektrifiering och laddinfrastruktur, parkeringsekonomi, fastighetens nya roll som katalysator, transporteffektivitet, effektiv implementering, framgångsrika pilotprojekt och samhällsplanering för hållbar mobilitet.

Repowering the Industry är en halvdagskonferens som arrangeras i Uppsala, och digitalt, den 30 maj. Eventet genomförs av Energimyndigheten i samband med Sveriges ordförandeskap i Europeiska unionens råd. RePowering the Industry kommer främst att fokusera på policyfrågor från ett europeiskt innovationsperspektiv, och utforska möjligheter och utmaningar för att stödja ökad industriell elektrifiering.



Om Power Circle

Power Circle samlar energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med våra cirka 100 partnerföretag verkar Power Circle för att accelerera den hållbara utvecklingen genom elektrifiering. Verksamheten inriktas på att bygga nätverk och kunskap inom framtidsfrågor som smarta elnät, flexibilitet, energilager och elektrifierade transporter.


Kontaktpersoner

Jesper Werneskog
Tidigare anställd
Jesper Werneskog
Arbetar med frågor om framtidens elsystem genom olika projekt och aktiviteter.