2022-07-07 14:46Nyheter

Almedalen 2022 - vad hände på scenen inom energi- och e-mobilitet?

Diskussionerna på energiscenerna under Almedalen präglades, kanske inte helt förvånande, mycket av valrörelsen, med ett relativt ensidigt fokus på kraftslagsdebatt från politikernas sida. Samtidigt har branschen fortsatt varit enig om att det som är viktigt just nu är att få till elproduktion över huvud taget de kommande åren. Övriga frågor som diskuterades mycket var om och hur elmarknadsmodellen behöver uppdateras, samt hur vi ska kunna lösa kapacitetsfrågan och korta tillståndsprocesserna för elnät.

I den stora politikerdebatten på Arena Energi var alla överens om behovet att korta tillståndsprocesser och att elanvändningen kommer att behöva öka. Målet om 100% förnybart kan komma att ändras till 100% fossifritt, då flera partier nu börjat öppna upp för att i alla fall livstidsförlänga befintlig kärnkraft. Det framkom också att elektrifieringsstrategin kanske inte kommer överleva valet, i alla fall inte i sin nuvarande form men att majoriteten av partierna är positiva till att försöka nå en ny energiöverenskommelse, men poängterar att de diskussionerna ska ske efter valet.

Några frågor som vi på Power Circle tyckte saknades tillräckligt fokus på i diskussionerna var lagring, flexibilitet och nya innovationer. Solelen fick också en plats lite i skymundan då lejonparten av kraftslagsdiskussionerna handlade om vindkraft och kärnkraft. Några undantag värda att nämna är Solkompaniets seminarier om storskaliga solparker, där Power Circles tf vd Anna Wolf deltog i ett om smarta solparker, tillsammans med bland andra Flower, som presenterade spännande projekt med solceller, batterier och superkondensatorer. Seminariet livesändes och kan ses här (https://www.youtube.com/watch?v=d05w65ADXQQ Det börjar 1:09 in i klippet, men föregås av ett annat spännande samtal om solelens potential)!

InnoEnergy bjöd också på ett spännande samtal om nya innovationer som flytande vindkraft, vågkraft, pumpkraft i gruvor och batterier i elnätet. Där deltog bland annat vår styrelseledamot Lowina Lundström, Svk, som påpekade att vi står inför ett vägval: antingen sörjer vi det som varit eller blickar vi framåt och anammar nya innovationer och kompetens i energiomställningen. Själva arrangerade Power Circle ett seminarium tillsammans med Länsstyrelsen i Skåne och Sustainable innovation, där fokus låg på hur vi ska få till en snabb och effektiv omställning av regionala och lokala energisystem med bland annat samtal, dialog, smarta, snabba lösningar och affärsmodeller samt kompetensutveckling. Även detta seminarium går att se i efterhand på denna länk (https://youtu.be/vFMlsmtjcgU).

Panel och moderatorer på vårt eget seminarium. Uppifrån, vänster: Anna Wolf, tf vd Power Circle, Annika Widmark Sjöstedt, Senior Strategy Advisor, Kraftringen, Lowina Lundström, Divisionschef system, Daniel Kulin, Project Development Manager, Cloudberry, Sandra Johanne Selander, Energi- och klimatstrateg, Länsstyrelsen i Skåne, Fredrik Nordin, Managing Director, Mer Sweden.

Intrycken från e-mobilitetsarenorna är att det har varit mycket fokus på utrullning av laddinfra, med snabbladdning i fokus men också samtal kring laddning för boende i flerbostadshus. Frågor som smart laddning och V2G har tyvärr fått väldigt lite uppmärksamhet i år – både här och på energiscenerna. Däremot har många drivmedelsaktörer varit på plats och visat intresse för att bygga laddinfrastruktur. På några seminarier diskuterades även snabbladdning av tunga fordon. Det finns inga snabbladdare på plats just nu, men diskussionen handlar om hur det ska gå att få till snabbladdning för tunga transporter, samt i viss mån aspekter relaterade till elnätet.

Power Circles E-mobilitetsexpert David Mowitz pratar laddinfrastruktur på Volkswagens seminarium.

För er som inte hade möjlighet att delta på plats går även några av seminarierna på e-mobilitetsarenan att se i efterhand, bland annat Volkswagens seminarium om utbyggnad av laddinfrastruktur med vår e-mobilitetsexpert David Mowitz i panelen som kan ses här: (https://www.facebook.com/Volkswagengroupsverige/videos/592000775654847)Om Power Circle

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med cirka 100 partnerföretag verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning och påverkan inom framtidsfrågor som smarta elnät, energilager, elektrifierade transporter och förnybar energi.


Kontaktpersoner

Anna Wolf
Vice VD & Expert Elsystem
Anna Wolf
Arbetar främst med frågor om energilager, elektrifiering, systemintegration, förnybar energi och flexibilitet mellan energisystem