2023-11-07 11:55Nyheter

Välkommen på Arena om resilient energiförsörjning 7 december

bild på talare till konferensen

Idag öppnar anmälan till den första upplagan av Arena Framtidens elsystem som går av stapeln den 7 december klockan 13-15. Arenan är en fortsättning på seminarieserien SamspEL Arena och denna gång är temat för seminariet är trygg och resilient elförsörjning. Evenemanget kommer att hållas digitalt via Teams och modereras av Johanna Lakso, VD för Power Circle.  

Det svenska energisystemet genomgår just nu stora förändringar. Samhället elektrifieras och produktionsmixen förändras och decentraliseras, vilket skapar nya utmaningar för att säkerställa tillräcklig kapacitet, stabilitet och kvalitet i elförsörjningen. I takt med den ökande efterfrågan på energi uppstår utmaningen i att kontinuerligt anpassa och stärka infrastrukturen för att hantera större påfrestningar. Genom att utforska och diskutera dessa frågor på Arena Framtidens elsystem hoppas vi kunna dela kunskap om lösningar och hinder på vägen mot en trygg och resilient elförsörjning i Sverige.  

Under den första sessionen kommer resultat från tidigare och ny forskning inom området att presenteras och diskuteras för att klarlägga var vi står idag, inklusive presentation av en forskningssyntes samt en presentation av nya projekt inom forsknings- och innovationsprogrammet framtidens elsystem. Bland annat medverkar Lars Nordström, KTH och Fredrik Hedenus, Chalmers.

Den andra sessionen kommer att fokusera på vad som görs i branschen, och kommer att inkludera en paneldiskussion som kommer belysa hur relevanta frågor kring elsystemets behov för att säkra en trygg och resilient elförsörjning, samt hur akademi, näringsliv, politik och myndigheter kan samarbeta på bästa sätt för att hitta lösningar. I panelen ingår bland annat Maja Lundbäck, Klimat- och näringslivsdepartementet, Sara Bargi, RISE och Niclas Damsgaard, Svk.

Det är tydligt att forskningsområdet resilient och trygg elförsörjning är brett och innefattar många discipliner och ämnesområden, men också att synen på innebörden av resilient och trygg elförsörjning inte är entydig. Det ska därför bli mycket spännande att få höra det senaste inom forskningen och vad branschen efterfrågar, säger Anna Wolf vice vd på Power Circle. 

Om Arena Framtidens elsystem 

Arena Framtidens elsystem är en seminarieserie som arrangeras av Power Circle uppdrag av Energimyndigheten. Forumet riktar sig till den breda energibranschen, med syfte att i en branschkontext sprida kunskap från Energimyndighetens forsknings- och innovationsprogram Framtidens elsystem. Läs mer om programmet här. 

Du kan ta del av inspelningar från den tidigare seminarieserien SamspEL Arena om framtidens elbehov, konsumentens roll i elsystemet, flexibilitet, digitalisering av elnäten, solelochelkvalitet. För mer information om FoI-projekt som tilldelats medel genom Framtidens elsystemkan du besöka kunskapsportalenFramtidenselsystem.se. Om Power Circle

Power Circle samlar energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med våra cirka 100 partnerföretag verkar Power Circle för att accelerera den hållbara utvecklingen genom elektrifiering. Verksamheten inriktas på att bygga nätverk och kunskap inom framtidsfrågor som smarta elnät, flexibilitet, energilager och elektrifierade transporter.


Kontaktpersoner

Anna Wolf
Vice VD & Expert Elsystem
Anna Wolf
Arbetar främst med frågor om energilager, elektrifiering, systemintegration, förnybar energi och flexibilitet mellan energisystem