2024-03-05 11:17Nyheter

Anna Wolf leder programråd för elektrifiering inom Avancerad Digitalisering

Digitalisering är en viktig faktor för den stora samhällsomställning vi står inför, och inte minst för att hantera en ökad grad av elektrifiering. Forsknings- och innovationsprogrammet Avancerad Digitalisering har nu startat ett programråd för elektrifiering, som kommer att ledas av programrådsordförande Anna Wolf, elsystemexpert och vice vd på Power Circle.

– Vi ser tydligt att digitalisering blir en allt viktigare fråga för många av våra partnerföretag och är ett helt avgörande verktyg för att säkerställa samhällsomställningen och elektrifieringen, säger Anna Wolf, vice vd på Power Circle och programrådsordförande i programrådet för Elektrifiering inom Avancerad Digitalisering.

Digitalisering bidrar till ökad resurseffektivitet och insyn i elnäten, vilket underlättar integrationen av förnybara energikällor som laddstationer och solel. Genom att integrera digitala lösningar i elnätet möjliggörs också effektivare utnyttjande av efterfrågeflexibilitet, mer precisa prognoser och bättre synkronisering mellan marknader.

För att säkerställa industrins elektrifiering behövs tillgång till kostnadseffektiv, stabil, tillförlitlig, säker och konkurrenskraftig el. Dataanalys och optimering med hjälp av avancerad Al är avgörande för att åstadkomma ett flexibelt och robust elsystem i framtiden.

Forsknings- och Innovationsprogrammet Avancerad Digitalisering bygger på ett partnerskap mellan industrin och staten.   Under 2024 har fyra programråd inrättats för att driva på insatser kopplat till prioriterade utmaningsområden. Ett av råden har fokus på elektrifiering. Rådet ska driva på insatser som kan lösa de industriella utmaningarna kopplat till behovet av flexibilitet och effektivisering i olika led genom dataanalys och optimering. Rådet ska också stimulera samarbeten i det nya ekosystemet till följd av industrins elektrifiering.

Under våren kommer programrådet påbörja arbetet med att kartlägga behov och ta fram insatsförslag för forsknings- och innovationsutlysningar kommande år. Om du är intresserad av att ge inspel till programrådet eller delta i en framtida referensgrupp, kontakta oss och boka in ett möte!

– För att lyckas med denna stora samhällsomställning behövs en bred samverkan av aktörer och kompetens över flera sektorer. Genom att arbeta tillsammans kan vi bidra till att Sverige kan fortsätta vara i framkant även med nästa generation av lösningar, avslutar Anna Wolf.

Om Avancerad Digitalisering: Programmet ska främja och påskynda Sveriges och den svenska industrins förmåga att skapa framtidens digitala lösningar. Initiativtagare är ABB, Ericsson, Saab, Teknikföretagen och Vinnova. Läs mer om Avancerad Digitalisering här: www.avanceraddigitalisering.seOm Power Circle

Power Circle samlar energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med våra cirka 100 partnerföretag verkar Power Circle för att accelerera den hållbara utvecklingen genom elektrifiering. Verksamheten inriktas på att bygga nätverk och kunskap inom framtidsfrågor som smarta elnät, flexibilitet, energilager och elektrifierade transporter.


Kontaktpersoner

Anna Wolf
Vice VD & Expert Elsystem
Anna Wolf
Arbetar främst med frågor om energilager, elektrifiering, systemintegration, förnybar energi och flexibilitet mellan energisystem