2024-03-08 09:22Nyheter

Årets kraftkvinna: Vi behöver krafttag för ökad jämställdhet

Johanna LaksoFoto: Jann Lipka

Mycket mer behöver göras, både i det stora och lilla, när det kommer till att öka jämställdheten i energibranschen konstaterar Årets Kraftkvinna Johanna Lakso idag på den internationella kvinnodagen. Det finns både omedvetna fördomar och osynliga strukturer som bromsar. Det är dags för alla att syna sig själv i spegeln – vilka omedvetna fördomar bär du runt på?

Idag på den internationella kvinnodagen sätts strålkastarljuset på kvinnors rättigheter ur många perspektiv, för energibranschen är det kanske framför allt kvinnors möjligheter till en jämställd karriär som är mest relevant att fokusera på.

Att nå en ledande position är idag inte lika lätt eller givet om du är kvinna. På rollen som styrelseordförande var andelen kvinnor 2023 bara 10 procent medan andelen kvinnor som innehar en position som VD var 13 procent 2023, enligt Kraftkvinnornas jämställdhetsundersökning [1].

– Vi måste göra mycket mer för att lyfta kvinnor till ledande positioner inom energibranschen. Att skapa kvinnliga förebilder är en viktig del i att attrahera och behålla kvinnor i branschen. Vid sidan av höga ledarpositioner är också kvinnor i olika expertroller viktigt och att kvinnor får ta plats på scener och i olika beslutande forum, säger Johanna Lakso vd på Power Circle och Årets kraftkvinna 2023.

Omvänd diskriminering

Enligt Kraftkvinnornas jämställdhetsundersökning ligger idag andelen kvinnor som arbetar i branschen på omkring 25 procent. Zoomar man in på olika yrken som Energimyndigheten gjorde i sin kartläggning [2] förra året hittas vissa yrkestitlar där andelen män överstiger 90 procent.

– Oftast när vi på Power Circle lyfter fram att vi vill se en jämställd panel eller grupp så får vi ett positivt bemötande. Men ibland blir reaktionen annorlunda och jag skulle tro att det då ofta grundar sig i omedvetna fördomar eller osynliga strukturer, säger Johanna Lakso vd på Power Circle.

Några exempel på situationer där vårt perspektiv inte uppskattats de senaste månaderna är när vi föreslog att en grupp som tillsätts behöver vara jämställd och en annan ansvarig då svarade "men branschen i stort ser ju inte ut så, det blir omvänd diskriminering mot män om vi tillsätter lika många kvinnor som män". Eller när Johanna själv tackade nej till att delta i en panel som enda kvinna på ett event som även i övrigt bara hade ett fåtal kvinnor och många män.

– Jag förvånas ofta över att aktörer som arbetar professionellt med event inte har en policy att utgå från i sitt arbete. De säger ofta "frågan är såklart viktig för oss men...", speciellt om aspekten dyker upp sent i processen och de flesta talare redan är bokade. Själva utgår vi alltid från jämställdhet när vi börjar planera ett event, och ett bra tips om man tycker det är svårt är att alltid fråga om både en kvinnlig och manlig representant direkt vid inbjudan till en organisation, säger Johanna.

Men det är inte heller enbart män som ibland gör tankevurpor när det kommer till jämställdhet. Även en kvinnlig vd som reflekterar över sina egna, inte alltid så jämställda, event kan komma med kommentaren "att de framför allt tillfrågar personer som kan frågan".

Testa dina omedvetna fördomar

Omedvetna fördomar är något som vi alla har, det är hjärnans sätt att hantera och sortera den otroligt stora mängd information som vi hela tiden tar emot. Det viktiga är att vara medveten om att de finns och inte bedöma eller fatta beslut utifrån dem. Ofta handlar det om att vi reagerar mer negativt på saker som är olikt det vi är vana vid enligt rådande norm.

Det finns idag mycket forskning på att exakt samma CV eller text bedöms olika om det är ett kvinnligt eller manligt namn. Detta oavsett om det är en kvinna eller man som läser. Därför är det bra att i exempelvis rekryteringsprocesser ha steg med anonyma bedömningar.

– På Power Circle låter vi ofta kollegor läsa igenom arbetsprover utan att något om personen bakom finns angivet. Och om jag är den som tar emot ansökningarna med namn och bild ställer jag mig alltid frågan: "Hade jag bedömt ansökan likadant om det var en person som var mer olik mig, eller mer lik mig?", säger Johanna.

Genom att acceptera att man har omedvetna fördomar går det att hitta olika strategier för att hantera dem. För dig som vill lära dig mer om det som på engelska kallas för "unconscious bias" eller testa dina egna fördomar kommer här tre tips:

Det är idag ett stort gap mellan var branschen är och vart vi vill vara för att ha den kompetens och de resurser vi behöver för den stora energiomställning som vi står inför. Antalet medarbetare behöver öka samtidigt som andelen kvinnor i branschen ökar. Fler kvinnor behöver också få ta plats på chefspositioner och i expertroller för att vi alla framöver per automatik ska tänka att det är de där personerna som vi vill ha på vår scen nästa gång vi arrangerar ett event.

[1] Jämställdhet I energibranchen, Kraftkvinnorna 2024:
[2] Kompetensförsörjning för elektrifiering, Energimyndigheten 2023: Om Power Circle

Power Circle samlar energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med våra cirka 100 partnerföretag verkar Power Circle för att accelerera den hållbara utvecklingen genom elektrifiering. Verksamheten inriktas på att bygga nätverk och kunskap inom framtidsfrågor som smarta elnät, flexibilitet, energilager och elektrifierade transporter.


Kontaktpersoner

Johanna Lakso
Verkställande Direktör
Johanna Lakso
Arbetar övergripande med framtidens elsystem, elektrifierade transporter och energilösningar med systemnytta