2024-01-19 10:50Nyheter

En uppmaning till alla valberedningar

Johanna Lakso, CEO

I veckan släppte Kraftkvinnorna sin tredje upplaga av rapporten Jämställdhet i Energibranschen. Sammanställningen visar på få positiva framsteg för kvinnor, tvärtom backar jämställdheten på flera punkter. Nu uppmanar Årets kraftkvinna, Johanna Lakso, alla att ge tydliga uppdrag till årets valberedningar.

– Som vd och styrelseordförande kommer jag idag att ta kontakt med mina valberedningar inför vårens årsmöten, och påminna dem om att jämställdhet är en förutsättning för energibranschens omställning och något jag förväntar mig speglas i förslaget till ny styrelse. Jag uppmanar också alla andra som har kontakt med, eller sitter i, en valberedning att göra detsamma, säger Johanna Lakso vd på Power Circle och Årets kraftkvinna 2023.

Kraftkvinnornas jämställdhetsrapport för 2023 visar på en marginell ökning när det kommer till andelen kvinnor i branschen, från 24 till 25 %, samt andelen kvinnor i styrelser, från 23 % till 24 %. Men på ledande positioner halkar kvinnor ner. När det gäller posten som styrelseordförande är det en 40 % minskning från 16 % till 10 %, och för vd-posten två steg ned från 15 % till 13 %. Därtill minskar antalet bolag som får full pott, medan antalet bolag som inte får ett enda poäng fortsätter att öka.

– Detta är för dåligt. Utvecklingen står i stort stilla när det kommer till andelen kvinnor i branschen och styrelser, och på ledande positioner backar kvinnor som helhet. Även andelen bolag på bottennivån ökar. Detta är för mig en väldigt bekymmersam utveckling med tanke på den stora roll energibranschen kommer att ha det närmaste decenniet. Nu måste vi alla ta ansvar för en bättre utveckling 2024, säger Johanna Lakso.

Under veckan deltog Johanna Lakso även i det rundabordssamtal som Kraftkvinnorna arrangerade med anledning av den nya rapporten. Diskussionen kretsade mycket kring vad som kan göras för att vända trenden. Vad har Årets kraftkvinna för tips till alla organisationer i energibranschen?

– Vi måste bli mycket bättre på att nå ut till, attrahera och behålla kvinnor på våra arbetsplatser. Dessutom behöver vi ge de kompetenta kvinnor vi har inom branschen utrymme och förutsättning att synas och delta på både scener och ledande positioner. Mitt tips är att under året införa en intern policy om vad ni vill uppnå och att redan idag ge era valberedningar i uppdrag att föreslå en jämställd styrelse, säger Johanna Lakso vd på Power Circle och årets kraftkvinna 2023.Om Power Circle

Power Circle samlar energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med våra cirka 100 partnerföretag verkar Power Circle för att accelerera den hållbara utvecklingen genom elektrifiering. Verksamheten inriktas på att bygga nätverk och kunskap inom framtidsfrågor som smarta elnät, flexibilitet, energilager och elektrifierade transporter.


Kontaktpersoner

Johanna Lakso
Verkställande Direktör
Johanna Lakso
Arbetar övergripande med framtidens elsystem, elektrifierade transporter och energilösningar med systemnytta