2023-09-05 12:06Nyheter

Isak blir ny samhällspolitisk expert

Bild på Isak

Power Circle förstärker teamet och välkomnar Isak Öhrlund som samhällspolitisk expert. Isak har tidigare både arbetat med laddinfrastruktur och elektrifiering av transportsektorn på Naturvårdsverket och kommer stärka upp Power Circles arbete med elektrifiering ur ett policy- och samhällsperspektiv. 

Elektrifieringen går fortare än någonsin och flera större policyförändringar implementeras till följd av att EU:s Gröna giv sjösätts. Sverige ligger i framkant i den gröna omställningen, men för att klara att leva upp till de högt ställda klimatmålen så behövs mer. I denna omställning krävs en politik som stöttar utvecklingen av energisystemet med mer elnät, flexibilitet, elproduktion och digitalisering. Vi behöver se nya affärsmodeller och en elektrifiering av hela transportsektorn och samhället.  

För att fortsätt utforska och driva elektrifieringens framtidsfrågor förstärker vi nu teamet med Isak Öhrlund som kommer att ta rollen som samhällspolitisk expert. Isak kommer ansvara för att utveckla Power Circles strategiska arbete med policy- och lagstiftningsfrågor genom de olika projekt och forum där vi arbetar. På så vis tar Power Circle nästa steg i att driva på för ett elektrifierat samhälle. 

Isak kommer närmast från Naturvårdsverket, där han arbetat med samordning och utveckling av Klimatklivets stöd till laddinfrastruktur, kommunikation och samverkan mellan bransch och myndigheter för att öka takten i Sveriges laddinfrastrukturutbyggnad. Därtill har Isak lång erfarenhet av att arbeta i en politisk miljö med policyutveckling. 

Jag ser fram emot att fortsätta arbeta med elektrifiering i allmänhet och transportsektorns gröna omställning i synnerhet på Power Circle. Omställningstakten är högre än någonsin och då är det viktigt att hela samhället möjliggör en elektrifiering som går snabbt, är effektiv och kommer alla till del. Jag ser att Power Circle kan bli en än mer aktiv aktör för att visa vägen till det elektrifierade samhället genom samverkan med en bredd av samhällsaktörer, säger Isak Öhrlund, ansvarig för samhällspolitiska frågor på Power Circle.  

Isak är utbildad i naturvetenskap och nationalekonomi på Handelshögskolan i Göteborg och har specialiserat sig på transportsektorns elektrifiering sedan han gjorde sitt examensarbete om kopplingen mellan stöd till laddinfrastruktur genom Klimatklivet och nybilsförsäljningen av laddbara bilar i Sverige. Utöver Naturvårdsverket har Isak erfarenhet av arbete inom fordonsbranschen. 

Isak kommer bidra med sakexpertis, vara en resurs i våra pågående projekt, arbeta med policy- och samhällsutveckling, kommunikation och ansvara för kontakt med partners och externa aktörer. 

Med rekryteringen av Isak så tar Power Circle ett nytt steg mot att vara en samhällsaktör som driver på mot en hållbar och elektrifierad framtid. Jag är glad att Isak blir en del av vårt kompetenta team och hans erfarenheter är mycket värdefulla när vi växlar upp i takt med att energiomställningen behöver accelerera, säger Johanna Lakso, vd för Power Circle.  Om Power Circle

Power Circle samlar energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med våra cirka 100 partnerföretag verkar Power Circle för att accelerera den hållbara utvecklingen genom elektrifiering. Verksamheten inriktas på att bygga nätverk och kunskap inom framtidsfrågor som smarta elnät, flexibilitet, energilager och elektrifierade transporter.


Kontaktpersoner

Johanna Lakso
Verkställande Direktör
Johanna Lakso
Arbetar övergripande med framtidens elsystem, elektrifierade transporter och energilösningar med systemnytta