2022-02-25 12:50Nyheter

Konsumenternas roll i elsystemet i fokus på vårens SamspEL Arena

Den 31 mars genomförs den sjunde upplagan av SamspEL Arena, en seminarieserie som arrangeras av Power Circle i syfte att i en branschkontext sprida frågeställningar och resultat från Energimyndighetens forsknings- och innovationsprogram SamspEL. Denna gång riktas blickarna mot olika typer av elkonsumenter, och de roller de spelar i ett elsystem som blir allt mer smart. Anmälan öppnar idag.

I takt med att allt fler tekniska lösningar och tjänster blir tillgängliga på elmarknaden skapas nya förutsättningar för privata, offentliga och kommersiella konsumenter att styra och påverka sin egen el- och effektanvändning. Hur kan villaägare och kommersiella fastigheter ta steget från att vara passiva elanvändare till att bli smarta och flexibla resurser i elsystemet? Och vad är viktigt att tänka på för att inte riskera att exkludera konsumenter när elnätet blir smart? Detta är några av frågeställningarna som vi dyker ner i under vårens SamspEL Arena, kl. 13:00-15:00 den 31 mars. 

Frågan om konsumenternas roll i elsystemet kommer att bli allt viktigare i takt med övergången till ett mer smart elnät. Den angränsar till andra viktiga frågor så som flexibilitet, lagring och småskalig elproduktion, vår förhoppning är att SamspEL arena skall belysa detta på ett bra sätt och ge exempel på vilka projektsatsningar Energimyndigheten gör på detta område, säger Peter Bennewitz, programansvarig på Energimyndigheten. 

Elkonsumenter som flexibilitetsresurs och smarta nät för alla

Vårens SamspEL Arena består av två block, och inleds med ett samtal med Cajsa Bartusch Kätting, docent på Uppsala universitet och projektledare för det SamspEL-finansierade projektet Privata, kommersiella och offentliga elkonsumenter som flexibilitetsresurs. Genom en tvärvetenskaplig ansats – med bakgrund inom psykologi och social marknadsföring – syftar projektet till att undersöka potentialen för elkonsumenters drivkrafter och hinder när det kommer till att bidra med efterfrågeflexibilitet. Dessutom avser projektet att genom dess insikter kunna bidra till en inkluderande omställning.  

Frågan om inkludering i omställningen studeras även av Ekaterina Tarasova, forskare på Linköpings universitet och projektledare för SamspEL-projektet Smarta elnät – framtidens elnät för alla? – som undersöker hushållskunder som riskerar att hamna i utanförskap vid övergången till smarta elnät och tjänster kopplade till dessa. Under eftermiddagen medverkar Ekaterina i samtalet för att berätta om projektet och de strategier som identifierats för att göra småhusägare mer delaktiga i användningen av tjänster kopplade till smarta elnät.  

Medverkar gör även Mats Karlström, Senior Business Developer på Ferroamp, och Jesper Björkman,  Head of Business Development på Krafthem, som delar med sig av närsingslivsperpektiv på erfarenheter av nya elsystemtjänster och implementeringen av dessa hos elkunderna. 

Kommersiella fastigheter som flexibla och balanserande resurser i elsystemet 

Under eftermiddagens andra block medverkar Viktor Persson från Siemens för att berätta om SamspEL-projektet Hur kommersiella byggnader resurseffektivt kan balansera elsystemet genom förbrukningsflexibilitet. Med en pre-kommersiell demonstrationsanläggning i ett större köpcentrum undersöker projektet hur ett virtuellt kraftverk – med tekniska lösningar för flexibilitet, lagring och styrning av olika energiresurser – kan användas som verktyg för att åstadkomma balansering av elsystemet och undvika kapacitetsbrist.  

I samtalet medverkar också Johan Sellin, teknisk chef på Castellum, för att berätta om den effektstrategi för fastighetsägare som företaget har tagit fram tillsammans med fem svenska energibolag – med målet att visa hur fastigheter kan förvandlas till aktiva resurser i elnätet. Vi får även höra från Jonas Persson, vd för Karlstad El- och Stadsnät, som i samtalet ger sin syn på virtuella anläggningar ur ett elnätsperspektiv.   

Med dialogen i huvudrollen 

Vårens SamspEL Arena blir den tredje i ordningen att genomföras digitalt – och även i det digitala formatet står dialogen i fokus. De två blocken byggs upp av intervjuer och panelsamtal, med inslag av publikinteraktion i form av slumpade nätverkssamtal. Moderator för eventet är Johanna Barr, elsystemexpert och vice vd för Power Circle. 

 

SamspEL Arena är en seminarieserie som arrangeras av Power Circle på uppdrag av Energimyndigheten. Eventet riktar sig till den breda energibranschen, med syftet att i en branschkontext sprida kunskap och resultat från Energimyndighetens forsknings- och innovationsprogram SamspEL. Besök kunskapsportalen Framtidenselsystem.se för att ta del av information om forskningsprojekt, nyheter och andra event relaterade till SamspEL. Om Power Circle

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med cirka 100 partnerföretag verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning och påverkan inom framtidsfrågor som smarta elnät, energilager, elektrifierade transporter och förnybar energi.


Kontaktpersoner

Elham Kalhori
Expert Elmarknader
Elham Kalhori
Arbetar med frågor om framtidens elsystem, flexibilitet och marknader.
Jesper Werneskog
Tidigare anställd
Jesper Werneskog
Arbetar med frågor om framtidens elsystem genom olika projekt och aktiviteter.