2022-02-18 09:22Nyheter

Nya elfordonsprognoser presenteras på webbinarium 15 mars

Den 15 mars kl 9:00-11:00 bjuder Power Circle in till ett webbinarium för att presentera nya långsiktiga elfordonsprognoser för personbilar, lätta och tunga lastbilar och bussar. Prognoserna är framtagna inom projektet Ett elsystem för elfordon och målar upp en möjlig utveckling både på nationell och på regional nivå. Bloomberg New Energy Finance inleder webbinariet med en global utblick på elfordonsområdet.

Ett elsystem för elfordon är ett tvåårigt samverkansprojekt lett av Energiforsk, med målet att ta ett samlat grepp om utvecklingen av laddinfrastruktur, elsystemet och elnäten för att säkerställa elektrifieringen av fordonsflottan till 2030. Inom projektet har Power Circle och Sweco tagit fram både hög- och lågscenarier för eldrivna vägtransporter, som tillsammans med ny kunskap om körmönster och laddstrategier kommer användas för att förstå behovet av laddinfrastruktur och effekt, och därmed när och var flaskhalsar kan uppstå i elnätet.  

Power Circle släppte i början av 2019 en prognos över antalet laddbara personbilar. Prognosen var nytänkande i att den enligt s-kurvans funktion antog en exponentiell utveckling av andelen laddbara nyregistreringar, samt i att den visade på att nära 100 % av nybilsförsäljningen år 2030 kan utgöras av rena elbilar. Sedan dess har elektrifieringen fått ökat stöd från politiskt håll, både nationellt och från EU, fordonstillverkarnas strategier på området har vässats och konsumenters efterfrågan har ökat. Dessutom har elektrifiering av tyngre fordon tagit fart.

- Prognosen från 2019 står sig bra när vi tittar framåt 2030, även om vi tror att rena elbilar faktiskt skulle kunna nå hela vägen till 100 % av nybilsförsäljningen, säger Johanna Barr, vice vd på Power Circle och som jobbat med att ta fram de nya prognoserna. Vi ser dock att utvecklingen går snabbare på kort sikt och att laddhybriderna fasas ut snabbare än väntat.

De nya nationella prognoserna har tagits fram genom en omfattande omvärldsanalys och ett stort antal intervjuer med bland annat fordonstillverkare, olika typer av transportbolag och branschorganisationer. När det kommer till bussar har även en enkätstudie skickats ut till alla landets kollektivtrafikbolag. Svaren på enkäten visar på att eldrift i de allra flesta fall har blivit det självklara valet för stadsbussar – och att det även för regionbussar börjar bli ett attraktivt val.

- En spännande insikt från intervjustudien är bland annat att flera bolag som kör både tunga och lätta kommersiella transporter är redo att ställa om till el i en takt som är snabbare än den utveckling som målas upp i existerande scenarier och färdplaner, säger Johanna Barr.

En viktig del av projektet har också handlat om att visa hur elektrifieringstakten skiljer sig åt mellan olika delar av landet. För att synliggöra detta har en modell utvecklats för att skapa prognoser på läns- och kommunnivå för personbilar, lätta och tunga lastbilar samt bussar.

Resultatwebbinarium 15 mars

Vid webbinariet den 15 mars presenteras olika exempel  på hur utvecklingstakten för elfordon kan se ut – från global nivå ner till kommunnivå i Sverige. Webbinariet inleds med en global utblick av Aleksandra O'Donovan, analytiker på Bloomberg New Energy Finance, och fortsätter därefter med presentation av de nya nationella och regionala prognoserna som Power Circle och Sweco tagit fram. Därefter avslutas webbinariet  med kommentarer från nyckelaktörer i branschen.

Anmälan till webbinariet öppnar idag och görs här.Om Power Circle

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med cirka 100 partnerföretag verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning och påverkan inom framtidsfrågor som smarta elnät, energilager, elektrifierade transporter och förnybar energi.


Kontaktpersoner

Johanna Barr
Tidigare anställd
Johanna Barr
Arbetar främst med frågor om elektrifiering av transportsektorn, laddinfrastruktur, stödtjänster, flexibilitet i elsystemet och digitalisering