2022-11-01 06:15Nyheter

Lakso fortsätter driva elektrifieringen – tillbaka som vd för Power Circle

Från och med idag, 1 november 2022, är Johanna Lakso åter i tjänst som vd för Power Circle. I samband med det tar Anna Wolf över rollen som vice vd för Power Circle. Tillsammans vill de arbeta för att accelerera elektrifieringen genom mer kunskap om hur elsystemet fungerar och nya teknikers möjligheter.

– Det är väldigt kul att komma tillbaka till teamet på Power Circle. Frågor om elsystemet är högt upp på den politiska agendan och i samhället och här har vi en viktig roll att spela. Jag hoppas nu att arbetet med elektrifieringsstrategin fortsätter och att elektrifieringsrådet kommer i gång, säger Johanna Lakso vd för Power Circle.

Den tidigare regeringen antog elektrifieringsstrategin tidigt i våras och flera myndigheter arbetar med regeringsuppdrag kopplade till strategin. Elektrifieringsrådet ska bidra till ökad samsyn och förankring av elsystemets omställning, något som det finns ett stort behov av om omställningen ska kunna gå fort. Medlemmarna i rådet utsågs i juni av den tidigare regeringen där vd Johanna Lakso är en av dem.

Det är ännu oklart om den nya energiministern kommer att fortsätta arbetet med strategin och elektrifieringsrådet. Samtidigt fortsätter branschen arbetet med omställningen. Många samarbetsprojekt pågår där nya tekniker och affärsmodeller testas. Power Circle bidrar just nu i flera projekt som bygger kunskap om bland annat laddning och flexibilitet.

– Våra frågor är kanske mer aktuella än någonsin, och vi har mycket spännande på gång, både externt och internt, den närmaste tiden. Jag ser fram emot att fortsätta arbeta strategiskt med elektrifieringens framtidsfrågor tillsammans med Johanna, säger Anna Wolf vice vd Power Circle. Nu behövs alla krafter i branschen!Om Power Circle

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med cirka 100 partnerföretag verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning och påverkan inom framtidsfrågor som smarta elnät, energilager, elektrifierade transporter och fossilfri energi.


Kontaktpersoner

Johanna Lakso
Verkställande Direktör
Johanna Lakso
Arbetar övergripande med framtidens elsystem, elektrifierade transporter och energilösningar med systemnytta
Anna Wolf
Vice VD & Expert Elsystem
Anna Wolf
Arbetar främst med frågor om energilager, elektrifiering, systemintegration, förnybar energi och flexibilitet mellan energisystem