2022-01-05 08:19Nyheter

Ny ledning under 2022

Under 2022 kommer Power Circle att ledas av Anna Wolf, tillförordnad vd, samt Johanna Barr, vice vd, med anledning av ordinarie vd:s föräldraledighet. Båda tillträder sina nya tjänster från och med idag, och de ser fram emot allt spännande som Power Circle har på gång under det nya året. 

Från och med idag går ordinarie vd för Power Circle, Johanna Lakso, på föräldraledighet. Styrelsen har under frånvaron utsett Anna Wolf till tillförordnad vd och Johanna Barr som vice vd. Båda har under de senaste åren arbetat som experter inom elsystem på Power Circle. Genom att dela på ledarskapet finns fortsatt utrymme att även arbeta vidare med pågående projekt och sakfrågor. 

Power Circle har mycket spännande på gång för år 2022. Två nya projekt som beviljades i slutet av 2021 ska startas upp: projektet DigiGrid som fokuserar digitaliseringen av elnäten, samt en förstudie om delad laddinfrastruktur för kommersiella transporter. Ytterligare ett par pågående projekt ska avslutas under våren bland annat Smart Förnybart som skapar regionala dialoger kring omställningen av energisystemet.

- Utvecklingen går snabbt framåt och vi ser att digitaliseringen har stor potential att bidra till ökad resurseffektivitet. Vi vill under 2022 fortsätta bidra till att sprida den senaste kunskapen och jag ser fram emot att leda Power Circle genom detta spännande år, säger Anna Wolf, tf vd på Power Circle.  

Även projektet ScandELivery är nu inne på sitt sista halvår, där Power Circle kunskapshöjer om elektrifieringen av varu- och godstransporter. På lite samma tema pågår arbetet med det stora samarbetsprojektet Ett elsystem för elfordon, där Power Circle tar fram prognoser för eldrivna lastbilar och bussar i tillägg till personbilar.  

- Jag ser fram emot att både representera Power Circle externt i ännu större grad och att leda vårt team av engagerade och kunniga medarbetare. Samtidigt kommer jag fortsätta att arbeta framför allt inom de projekt som rör elektrifiering av transportsektorn, där utvecklingen går otroligt snabbt nu, både på tunga och lätta sidan, säger Johanna Barr som tillträder som vice vd. 

Andra saker som står på Power Circles agenda för året är kunskapshöjande aktiviteter kring storskalig lagring, nya spännande samarbeten med bland annat eComExpo, tredje upplagan av konferensen Framtidens Elsystem samt nya avsnitt av den nylanserade videoserien Utvecklingssamtalen, där aktuella teman diskuteras med Power Circles partnerföretag.

- Varje år är viktigt nu och vi på Power Circle ser fram emot ett 2022 där vi tillsammans med branschen och framåtlutade partnerföretag tar stora kliv för att accelerera omställningen, avslutar Anna Wolf.  

 Om Power Circle

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med cirka 100 partnerföretag verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning och påverkan inom framtidsfrågor som smarta elnät, energilager, elektrifierade transporter och förnybar energi.


Kontaktpersoner

Anna Wolf
Vice VD & Expert Elsystem
Anna Wolf
Arbetar främst med frågor om energilager, elektrifiering, systemintegration, förnybar energi och flexibilitet mellan energisystem
Johanna Barr
Tidigare anställd
Johanna Barr
Arbetar främst med frågor om elektrifiering av transportsektorn, laddinfrastruktur, stödtjänster, flexibilitet i elsystemet och digitalisering