2021-03-02 09:33Nyheter

Nästa SamspEL Arena djupdyker i temat elkvalitet

Hur påverkas elkvaliteten av den pågående omställningen av elsystemet? Vilka utmaningar uppstår och hur arbetar akademi och näringsliv för att lösa dessa? Det här är några av de frågeställningar som kommer diskuteras i nästa SamspEL Arena den 24 mars, en del av en seminarieserie som Power Circle arrangerar på uppdrag av Energimyndigheten.   

Elkvalitet är ett begrepp som innefattar många aspekter som ska till för en störningsfri elleveransdäribland frekvens, fasobalans, övertoner och ett antal olika typer av spänningsstörningar. Med en förändrad produktionsmix och nya typer av efterfrågan får vi nya förutsättningar för driften av elsystemet. I det här SamspEL Arena kommer vi fokusera på hur omställningen påverkar elkvaliteten och svara på frågor som: Hur påverkas elkvaliteten i elnätet med allt mer förnybar elproduktion, nya elkonsumenter och ny teknik? Hur kan vi säkerställa en bra elkvalitet i framtidens elsystem?Hur kommer kraven hos kunderna utvecklas? Frågor som blir allt mer aktuella.  

SamspEL Arena är en seminarieserie som Power Circle arrangerar på uppdrag av Energimyndigheten för att lyfta pågående forskning inom Energimyndighetens program SamspEL.   

 Det pågår otroligt mycket spännande forskning och innovation inom SamspEL, säger Johanna Barr, expert inom elsystem på Power Circle. Med SamspEL Arena vill vi sätta FoI:n i ett branschkontext och skapa plats för de dialoger som är så viktiga för att forskningen ska få genomslag hos näringslivets aktörer.

Under webbinariet kommer två forskningsprojekt från Chalmers respektive företaget Independent Insulation Group berätta om hur elkvaliteten påverkas i ett system under förändring, samt hur vi kan mäta den och analysera den. Teamet på Chalmers undersöker vilka indikatorer som ska användas för att utvärdera nätstyrkan i elsystemet, när storskalig synkron kraftproduktion utgör en mindre andel av systemet och mängden enheter som använder kraftelektronik, såsom solceller, vindkraftverk och HVDC, ökar. Independent Insulation Group undersöker inverkan av olika osäkerheter på resonanser och spridning av övertoner, och arbetar med att ta fram beräkningsverktyg som kan underlätta bl.a. övertonsstudier i elnät med stora osäkerheter 

Med större variabilitet i nätet är det inte rationellt att bygga nät för att hantera alla extremsituationer som kan uppstå, säger Johanna Barr. Samtidigt har vi i och med digitaliseringen större tillgång på data om vad som sker i systemet som kan användas i kraftfulla beräkningsverktyg och en mer resurseffektiv drift.  

Med på webbinariet deltar även Vattenfall Eldistribution med elnätsägarens perspektivDNV kommer att berätta om några exempel på företagets arbete inom elkvalitet och Energimyndigheten ger inledande och tankeväckande perspektiv på frågan. Moderar gör Lina Bertling Tjernberg, professor i elkraftteknik vid KTH. 

Även i digitalform vill SamspEL Arena skapa dialog med publik  och ge möjligheter till nätverkande. Webbinariet kommer bjuda på både presentationer, digitala bikupor, och paneldiskussioner. Anmälan till eventet öppnar idag och görs här. Varmt välkomna! 

SamspEL Arena är en del av ett bredare uppdrag som Power Circle utför för Energimyndigheten, som syftar till att nyttiggöra och sprida kunskap från forsknings- och innovationsprogrammet SamspEL, som samlar Energimyndighetens insatser på elsystemområdet. Tidigare SamspEL Arena kan ses på Power Circles YouTubeom teman som flexibilitetsolel och elnätets digitalisering Om Power Circle

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med cirka 90 partnerföretag verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning och påverkan inom framtidsfrågor som smarta elnät, energilager, elektrifierade transporter och förnybar energi.


Kontaktpersoner

Johanna Barr
Tidigare anställd
Johanna Barr
Arbetar främst med frågor om elektrifiering av transportsektorn, laddinfrastruktur, stödtjänster, flexibilitet i elsystemet och digitalisering