2020-11-13 10:31Nyheter

Stödprojektet till SamspEL förlängs till 2022

Mellan 2018 och 2020 har Power Circle på uppdrag av Energimyndigheten drivit ett stödprojekt för att samla, nyttiggöra och sprida kunskap från forsknings- och innovationsprogrammet SamspEL, som samlar Energimyndighetens insatser på elsystemområdet. Nu står det klart att stödprojektet förlängs till 2022.

Det svenska elsystemet står inför en period av stora förändringar, med nya resurser på produktions- och användarsidan och ett elnät som blir mer dynamiskt och uppkopplat. Forsknings- och innovationsprogrammet SamspEL samlar Energimyndighetens insatser inom elsystemområdet och innefattar både samhällsvetenskapliga och tekniska projekt. Power Circle arbetar med ett stödprojekt till SamspEL där syftet är att sprida och nyttiggöra resultaten från forskningen.

- Förändringarna i elsystemet innebär både nya möjligheter och utmaningar, och utvecklingen går snabbt nu. Det pågår otroligt mycket viktig forskning och innovation inom SamspEL, men för att det ska göra verklig nytta för omställningen måste kunskapen nå ut till branschens aktörer, som ska implementera, vidareutveckla och fatta beslut baserat på den. Det är här stödprojektet kommer in i bilden, säger Johanna Barr, projektledare och expert på Power Circle.

Projektportföljen innehåller ett 80-tal forsknings- och innovationsprojekt. Inom SamspEL arbetar akademi, näringsliv, och offentlig sektor med allt från enskilda hårdvarukomponenter och styrsystem, till omfattande analyser av elsystem och elmarknad, till demonstration av nya affärsmodeller med lagring, elbilsladdning och mikroproduktion. Programmet omfattar totalt 283 miljoner kronor under år 2016–2023.

Så här sprider och nyttiggör vi resultaten från SamspEL

Mötesplatserna Framtidens Elsystem, SamspEL Arena och SamspEL Dialog

Framtidens Elsystem är en publik konferens som riktar sig brett till branschen och går vartannat år (2018, 2020, 2022). Årets upplaga av konferensen Framtidens Elsystem arrangerades den 21 oktober 2020 tillsammans med Fossilfritt Sverige och Energimyndigheten. Omkring 500 deltagare deltog digitalt och 32 talare, panelmedlemmar och moderatorer var med på scenen. Läs gärna också den sammanfattande bloggen.

Seminarieserien SamspEL Arena samlar representanter från projekt och näringsliv för att skapa dialog och höja kunskapen om den FoI som pågår inom programmet. Exempel på teman som avhandlats det senaste året är flexibilitet och flexibilitetsmarknader, affärsmodeller kring solel och digitalisering av elnäten. Nästa SamspEL Arena kommer mest troligt arrangeras digitalt under första kvartalet 2021.

I det nya stödprojektet tillkommer också SamspEL Dialog, som är tänk att bli ett forum och ett sorts rundabordssamtal för djupare dialog mellan ett fåtal projekt och dess intressenter på ett utvalt tema.

Syntesrapporter

Projektens resultat sammanställs i form av syntesrapporter inom utvalda teman. Temana tar avstamp i kunskapen från olika SamspEL-projekt, och förankras i en branschkontext för att höja kunskapsläget hos kommersiella aktörer samt forskningsaktörer som kan vidareutveckla projektens idéer. Den senaste syntesen tar sig an batterier i elsystemet och sammanfattar kunskapsläget kring batteriers olika applikationer, hur lönsamheten ser ut och vilken forskning och innovation som krävs framåt.

Kunskapsportalen Framtidenselsystem.se

Webbplatsen framtidenselsystem.se fungerar som en kunskapsportal och samlar information om projekten inom SamspEL. På kunskapsportalen annonseras även seminarier och event såsom SamspEl Arena, men även sådana som sker inom de enskilda forskningsprojekten. Vi kommer under de kommande månaderna att uppdatera och förbättra framtidenselsystem.se som en del i den nya projektperioden, så håll utkik där!

- Nu inleds en ny tvåårsperiod där Power Circle vunnit upphandlingen för att driva stödprojektet för SamspEL. Vi fortsätter göra sådant som varit framgångsrikt och vill med Power Circles hjälp nyttiggöra, öka kunskapen och skapa nya möten, allianser som kan ta SamspEL in i framtiden, säger Peter Bennewitz, programansvarig SamspEL, Energimyndigheten

- Vi ser fram emot två år till med stödprojektet till SamspEL för att fördjupa nätverkandet, stötta projektens aktörer samt bidra med kunskap till Energimyndigheten, näringslivet och samhället för att kunna ställa om Sverige och anpassa energisystemen till vår föränderliga samtid, säger Johanna Lakso, vd Power Circle.

Läs mer om SamspEL hos Energimyndigheten här.
Läs mer om stödprojektet till SamspEL på Power Circles projektsidan och på kunskapsportalen framtidenselsystem.se.Om Power Circle

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med cirka 80 partnerföretag verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning och påverkan inom framtidsfrågor som smarta elnät, energilager, elektrifierade transporter och förnybar energi.


Kontaktpersoner

Johanna Lakso
Verkställande Direktör
Johanna Lakso
Arbetar övergripande med framtidens elsystem, elektrifierade transporter och energilösningar med systemnytta
Johanna Barr
Tidigare anställd
Johanna Barr
Arbetar främst med frågor om elektrifiering av transportsektorn, laddinfrastruktur, stödtjänster, flexibilitet i elsystemet och digitalisering