2022-10-19 09:54Nyheter

Ny energipolitik behöver inkludera teknisk utveckling

Nu är den nya regeringen på plats och inriktningen för den energipolitik som ska genomföras under den närmaste mandatperioden har annonserats. Elektrifiering och klimatomställning står fortsatt i fokus vilket är positivt, men Power Circle vill understryka vikten av att utgå från fakta och att ta del av ny kunskap när politiska beslut tas under mandatperioden.

Igår förmiddag stod det klart att Ebba Busch blir Sveriges nya energiminister. Nyheten kom samtidigt som Power Circle arrangerade konferensen Framtidens Elsystem, under ett panelsamtal med Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén, Svenska kraftnäts generaldirektör Lotta Medelius-Bredhe och Energiforsks vd Markus Wråke på scenen.

Den nya regeringen har både i regeringsförklaring och Tidöavtalet aviserat fortsatta satsningar på elektrifiering och att klimatpolitiken ska vara ambitiös.

– Vi på Power Circle ser positivt på att den nya regeringen vill fortsätta satsningarna på utbyggnad av laddinfrastruktur i hela Sverige. Omställningen av transportsektorn är en viktig del i Sveriges klimatomställning där elektrifieringen kommer att spela en avgörande roll, säger Johanna Lakso vd på Power Circle.

Omställningen i transportsektorn har tagit fart de senaste åren och det är därför viktigt att de styrmedel som nu möjliggör omställningen – exempelvis bonus-malus, klimatklivet och reduktionsplikten – inte hastigt förändras i grunden då det skapar osäkerhet för alla de aktörer som nu håller på att investera i omställningen.

Power Circle välkomnar även regeringens ambitioner att korta ledtider för att bygga nya elnät och mer fossilfri elproduktion. Däremot ser inte vi att Tidöavtalet beskriver hela den omställning som nu pågår i elsystemet.

– Regeringens politikiska inriktning saknar helt den utveckling som nu sker inom flexibilitet och energilager. Två områden under snabb utveckling som skapar förutsättningar för ett mer resurseffektivt och tryggt elsystem, säger Johanna Lakso.

Elektrifiering, flexibilitet, energilager och trygga energisystem var i fokus under gårdagens konferens Framtidens Elsystem (se konferensen i efterhand här). Kunskapen om hur vi kan använda nya tekniker för att möta dagens utmaningar tar ständigt steg framåt, och både forskningsprojekt och demonstrationer visade upp sina resultat.

Att sprida kunskap om ny teknik och elektrifiering är en viktig del i Power Circles uppdrag. Elsystemet är komplext och det är lätt att förenklade budskap blir felaktiga. Därför är det väldigt olyckligt att regeringen själv bidrar till att sprida felaktig information. Igår sa statsministern exempelvis följande: ”Fram till rätt nyligen, var Sverige självförsörjande på el alla årets dagar, alla dygnets timmar.” Ett påstående som är direkt felaktigt.

– Det är anmärkningsvärt att statsministern inleder energiavsnittet med faktafel. Jag hade hoppats att vi lämnat den retoriken bakom oss med valrörelsen. Vi står inför tillräckligt stora utmaningar när vi ska genomföra en snabb elektrifiering, så det finns inget behov av att måla upp falska utmaningar, säger Johanna Lakso.

– Jag kommer att bjuda in både den nya energiministern och de nya energitalespersonerna för att för att dela med mig av den samlade kunskap vi på Power Circle har om den energiomställning som pågår, avslutar Johanna Lakso.Om Power Circle

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med cirka 100 partnerföretag verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning och påverkan inom framtidsfrågor som smarta elnät, energilager, elektrifierade transporter och fossilfri energi.


Kontaktpersoner

Johanna Lakso
Verkställande Direktör
Johanna Lakso
Arbetar övergripande med framtidens elsystem, elektrifierade transporter och energilösningar med systemnytta