2022-02-02 11:07Nyheter

Power Circle del av ny förstudie om laddinfrastruktur för kommersiella fordon

Under våren kommer Power Circle tillsammans med Novoleap och Chalmers, som båda är del av Power Circles partnernätverk, att ta fram en ny förstudie om laddinfrastruktur för kommersiella fordon. Målet är att ta reda på vilka barriärer som finns och vilka åtgärder som behövs för att kunna implementera en laddinfrastruktur som kan delas av flera olika transportbolag, för att därmed öka nyttjandegraden och sänka kostnaderna för laddning.

Elektrifieringen av kommersiella transporter börjar ta fart. Under det gångna året fördubblades antal eldrivna lastbilar i Sverige – från ett 30-tal till drygt 70 stycken – och enligt BIL Swedens färdplan för tunga transporter kan varannan ny lastbil år 2030 vara elektrisk. I ett parallellt projekt arbetar Power Circle med att ta fram nya scenarier för utvecklingen av eldrivna lastbilar och ser att det med rätt förutsättningar kan gå ännu snabbare. När det kommer till lätta lastbilar pekar korttidsprognosen från BIL Sweden att andelen nyregistreringar på kan gå från 7,5 % år 2021 till hela 17 % 2022.

En nyckel i elektrifieringen är att bygga ut laddinfrastrukturen, på rätt platser och på ett kostnadseffektivt sätt. Europas största branschorganisation för bilindustrin, ACEA, uppskattar att det behövs 350 publika och semi-publika laddpunkter med höga laddeffekter 2025 i Sverige och 1200 stycken 2030. Semi-publikt för yrkesfordon syftar ofta på att laddarna kan användas av flera olika transportörer som har tillgång till laddstationen, vid till exempel en logistikhub eller i en hamn.

En fråga som diskuterats flitigt de senaste åren är vilka aktörer som ska investera i laddinfrastrukturen för kommersiella fordon. Den aktuella förstudien är en fortsättning på en tidigare förstudie som utfördes av Novoleap och Chalmers under 2021, och som undersöker en lösning som möjliggör att flera transportbolag går samman och investerar i delad, semi-publik, laddinfrastruktur. Även integration för planering undersöks, vilket är kritiskt då kostnaden för en chaufför som står still utan att ladda är dyr och vilket också kan bidra ökad nyttjandegraden av laddpunkterna.

- Lösningen bidrar både till att optimera laddningen utifrån transportbolagens logistiska behov och till att sänka deras kostnader för laddning, säger Henrik Wallström, VD och grundare på Novoleap. Flera av de varuägare som deltog i studien har i samband med den tagit steg mot en ökad elektrifiering av sina fordon.

Den tidigare förstudien undersökte tekniska aspekter av lösningen och även transportbolagens inställning till elektrifiering och till att dela laddinfrastruktur. I den aktuella förstudien ska Chalmers utreda aspekter som rör affärsmodeller för delade resurser, bland annat genom att titta på andra exempel inom delningsekonomin. Power Circle kommer ansvara för att titta på hur förutsättningarna för en delad laddinfrastruktur ser ut i policy och regelverk. Målsättningen med förstudien är att kartlägga barriärer som kan finnas inom både teknik, affärsmodell och regelverk, och att föreslå åtgärder.

- Laddning på depå och semi-publikt är det allra viktigaste att få till i det här skedet av elektrifieringen av kommersiella transporter, säger Johanna Barr, vice vd på Power Circle. Vi ser fram emot att jobba med två av våra partnerföretag för att bidra till att smidiga lösningar för detta ändamål kommer på plats.

Förstudien Acceleration av implementering av öppen plattform för delad laddinfrastruktur  finansieras av Vinnova och pågår fram till augusti 2022. Den leds av Chalmers och utförs gemensamt av Chalmers, Novoleap och Power Circle. Följ projektet på Power Circles hemsida

Läs även om förstudien Öppen plattform för delad laddinfrastruktur eller mer om elektrifieringen av tunga transporter i Power Circles faktabladOm Power Circle

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med cirka 100 partnerföretag verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning och påverkan inom framtidsfrågor som smarta elnät, energilager, elektrifierade transporter och förnybar energi.


Kontaktpersoner

Johanna Barr
Tidigare anställd
Johanna Barr
Arbetar främst med frågor om elektrifiering av transportsektorn, laddinfrastruktur, stödtjänster, flexibilitet i elsystemet och digitalisering