2021-01-15 05:30Pressmeddelande

2020 ett rekordår för både tunga och lätta laddbara fordon

2020 medförde epidemin till trots en rekordstark ökning av laddbara fordon på våra vägar. I december var hälften av landets alla nya bilar laddbara och Sverige har nu den högsta andelen laddbara fordon bland nyregistreringar inom EU. Utbyggnaden av laddinfrastruktur ökade starkt under december månad och nya aktörer har gått in på marknaden. 2020 var dessutom året då elektrifieringen av tunga transporter verkligen tog fart och då vikten av smart laddning uppmärksammades av både bransch och media.

Transportsektorn elektrifierades i rekordtakt under 2020. 2019 avslutades med att antalet laddbara fordon passerade milstolpen på 100 000 och statistiken från december 2020 visar att det rullar totalt 187 000 laddbara fordon i Sverige efter en stark ökning på drygt 16 000 fordon under december. Power Circle har länge följt hur tillväxten av laddbara fordon sett ut de senaste 12 månaderna och statistiken från december visar på hela 82% procent tillväxt vilket är ett nytt rekord. Dessutom var 50% av nyregistrerade fordon laddbara i december. Sett över hela året var drygt 30% av nyregistrerade fordon laddbara, vilket kan jämföras med lite mer än 10 % i 2019. Sverige har nu klättrat bland de europeiska länderna och hade högst andel laddbara fordon i nybilsförsäljningen i EU under årets första nio månader, och kom på tredje plats bland alla europeiska länder.

Något vi noterar nu vid årets slut är att antalet nya laddbara fordon i 2020 översteg vår prognos för året med 16 000 fordon eller 25 %, spännande nog särskilt tack vare ökningen av rena elbilar, säger Johanna Barr, expert och statistikansvarig på Power Circle. Vår prognos tar sikte på 2030 och en ska inte uppehålla sig för mycket vid variationer enskilda år, men det här är självklart något vi kommer hålla ögonen på.

En spännande utveckling i slutet av året var att det i december rullade ut 145 nya elbussar i Göteborgsområdet och bidrog till att var tredje bussresa i området nu sker utsläppsfritt.

På personbilssidan introducerades den efterlängtade Volkswagen ID.3, som blev den mest sålda elbilen under 2020 och därmed puttade ned Tesla Model 3 från förstaplatsen. Volvo S/V60 höll en stabil första plats under 2020 när det kommer till laddhybrider. Elbilsbeståndet i Sverige toppas av Tesla Model 3 följt av Renault ZOE och Nissan Leaf. För laddhybriderna ligger VW Passat på första plats följt av Mitsubishi Outlander och Volvo S/V60. Dessutom presenterades spännande nyheter att flera tillverkare som tidigare varit motsträviga mot elektrifieringen, såsom Rolls Royce och Toyota, kommer lansera helt elektrifierade fordon.

Under våren 2020 spekulerades det kring den pågående epidemins påverkan på utbyggnaden av laddinfrastruktur när allt större delar av samhällets näringsliv tvingades att köra på sparlåga. Och visst har beläggningen vid vissa publika laddstationer varit lägre på grund av mindre resande, men samtidigt rapporterar våra partners om en stark fortsatt utbyggnad. Nyheten om att Skellefteå Kraft inlett ett samarbete tillsammans med OKQ8 för att etablera 800 publika snabbladdare på OKQ8s stationer i landet i slutet av året får exemplifiera den framtidstro som finns. I slutet av året offentliggjordes även de första 20 snabbladdsstationer som får det nya ”vita sträckor”-stödet från Trafikverket. Stationerna kommer ha laddning med effekt på upp till 150 kW, med kablage förberett för 350 kW.

December karakteriserades också av en ökning i antalet snabbladdningsstationer (16 st) och totalt antal laddpunkter (ca 600 st). Över hela året ökade antal laddpunkter med nästan 25 % och det finns idag 11 500 laddpunkter fördelat 2350 publika laddstationer.

Något som diskuterats i media under året var om utbyggnaden av publik laddinfrastruktur hänger med ökningen av elbilar. Den kraftiga ökningen av laddbara fordon som skett under 2020 har medfört att CPEV-värdet (publika laddpunkter per laddbara fordon) nu ligger på 0.6, även om relevansen av CPEV som måttstock också diskuteras då värdet inte tar hänsyn till skillnad mellan elbilar och laddhybrider. Utbyggnadstakten av publik laddinfrastruktur kommer behöva öka framöver, men det är viktigt att inse att processen med att införskaffa en ny bil kan ske relativt snabbt i relation till processen med att uppföra nya laddstationer.

När det kommer till omställningen av transportsektorn kommer vi kanske minnas 2020 som året som då elektrifieringen av tyngre fordon verkligen tog fart. BIL Sweden publicerade sin färdplan för tunga transporter, Scania och Volvo har båda gjort lanseringar på el-lastbilsfronten, och regeringen har initierat flera nya satsningar för elektrifieringen av tunga vägtransporter.

Ute i Europa har allt fler städer och länder börjat införa eller prata om förbud mot fossila bilar inom en inte allt för avlägsen tidshorisont. UK har t ex flyttat fram sitt säljstopp till 2030 under året och Kalifornien har kommit med liknande besked. I Sverige utreds frågan, med förväntat resultat i februari 2021.

2020 var också året då allt fler uppmärksammade begreppet smart laddning, det vill säga att ladda efter elsystemets förutsättningar, exempelvis när elnätet är mindre belastat eller när förnybar produktion ligger på gränsen till överproduktion.  

Att möjliggöra incitament och tekniska lösningar för smart laddning är en nyckel till en snabb och samhällsekonomisk elektrifiering av transportsektorn, säger Simon Lundqvist, projektledare på Power Circle, och något vi kommer fortsätta fokusera på i 2021.

Power Circle släppte under 2020 både en rapport om smart laddning och ett faktablad om vehicle-to-grid.

Slutligen har diskussionen om hur det ska bli ännu enklare för elbilskunderna betala för laddning fortgått under året, med lansering av nya roamingnätverk och Ygeman som satte press på laddbolag att införa ett gemensamt betalsystem. Höstens budget innehöll även flera förändringar i stöd till elektrifiering av personbilar, med nytt grönt rotavdrag för hemmaladdning, förändrat bonus malus och höjd fordonsskatt för höga utsläpp. Vi på Power Circle följer utvecklingen av marknaden i 2021 med spänning.

ELIS - Elbilen i Sverige

Power Circle publicerar varje månad utvalda delar av statistiken över beståndet av laddbara lätta fordon i Sverige. Statistiken sammanställs från en unik databas över Sveriges samtliga laddbara fordon (personbilar, lätta lastbilar och fyrhjuliga mc) och ger en mer heltäckande bild av elbilar och laddhybrider i Sverige än annan tillgänglig statistik. I databasen, som går att beställa i sin helhet, belyses bland annat olika laddstandarder, tekniska specifikationer specifika för elbilar och geografiska data för varje enskild bil, samt diverse prognoser. Informationen ger ett unikt beslutsunderlag då det kommer till uppbyggnad av lokal laddinfrastruktur, inköp av elfordon och marknadsöversikt.

På nya www.elbilsstatistik.se finns ytterligare information om det laddbara beståndet och laddinfrastrukturen i Sverige, inklusive grafer och andra visualiseringar av intressant statistik.

För mer information, engångsutdrag eller abonnemang på ELIS, kontakta;

Johanna Barr, statistikansvarig och expert, Power Circle AB

+46 (0)70-532 00 47, johanna.barr@powercircle.orgOm Power Circle

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med cirka 80 partnerföretag verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning och påverkan inom framtidsfrågor som smarta elnät, energilager, elektrifierade transporter och förnybar energi.


Kontaktpersoner

Johanna Barr
Tidigare anställd
Johanna Barr
Arbetar främst med frågor om elektrifiering av transportsektorn, laddinfrastruktur, stödtjänster, flexibilitet i elsystemet och digitalisering