2021-01-29 05:30Nyheter

Elbilsåret 2020 och smart laddning för att accelerera omställningen - digitalt frukostseminarium 18 februari

Vad är smart laddning? Vad kan det innebära för elsystemet? Vad krävs för att nå dit? Och inte minst, hur har utvecklingen av laddbara fordon sett ut under 2020? Det hoppas vi att ni vill vara med och ta del av den 18e februari när Power Circle presenterar statistik från det laddbara rekordåret 2020 och för paneldiskussioner om smart laddning.

Allt fler studier pekar på att smart laddning är en nyckel för att kunna elektrifiera transportsektorn snabbt och samhällsekonomiskt. För att visa på potentialen i laddbara fordons nytta för elsystemet släpper Power Circle i samband med seminariet ett nytt faktablad om smart laddning. Faktabladet har genom dialoger med branschen och ett närliggande projekt arbetats fram under 2020 med målet att sätta ord på vad som menas med smart laddning och vad det kan innebära för både användaren och elsystemet.

I faktabladet konkretiseras begreppet smart laddning genom olika nivåer av smarthet, där den lägsta nivån kan innebära att användaren laddar efter behov med hjälp av lokala inställningar. I de högre nivåerna optimeras laddning för både användaren och elsystemets behov med hjälp av aggregering och styrning av laddning mot marknader och styrsignaler.

Dessutom kommer presentationen att följas upp av en paneldiskussion med bland annat Anna-Karin Andersen, VD på laddföretaget Zaptec Sweden - John Diklev, grundare av det nystartade energitjänste- och elhandelsbolaget Krafthem - och Lina Kinning från Infrastrukturdepartementet som deltar i arbetet med Sveriges nya elektrifieringsstrategi.

Det har även varit ett riktigt rekordår för elektrifieringen av transportsektorn under 2020. December månad var 50% av nyregistrerade fordon laddbara och statistiken visar en 82-procentig tillväxt av laddbara fordon de senaste 12 månaderna – en summering av statistiken över elbilar och laddinfrastruktur är därför på sin plats. Utöver att lyfta spännande siffror från året som gick kommer vi även här att visa vårt nya digitala statistikverktyg, som på ett visuellt sätt ger en snabb överblick över antal fordon och laddstationer nationellt, och i enskilda län och kommuner.

Säkra din plats och anmäl dig till eventet här.Om Power Circle

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med cirka 90 partnerföretag verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning och påverkan inom framtidsfrågor som smarta elnät, energilager, elektrifierade transporter och förnybar energi.


Kontaktpersoner

Johanna Barr
Tidigare anställd
Johanna Barr
Arbetar främst med frågor om elektrifiering av transportsektorn, laddinfrastruktur, stödtjänster, flexibilitet i elsystemet och digitalisering