2021-04-29 09:10Nyheter

Power Circle Summit 2021 får Kraftkvinnornas jämtställdhetsmärkning

Nätverket Kraftkvinnorna har tidigare år granskat jämställdheten i energirelaterade seminarier. Nu är Power Circle Summit en av de första konferenserna att bli jämställdhetscertifierade av Kraftkvinnorna och får märkningen ”Jämställt seminarium”.

Power Circle Summit är en av Sveriges största energikonferenser och går av stapeln digitalt om knappt en vecka. Årets tema är ”Connecting Energy” och bjuder på ett fullspäckat program med spaningar om digitaliseringen möjligheter, nya branschöverskridande samarbeten och hur energiomställningen ser ut världen över. Fördelningen mellan talare på scen är 49 % kvinnor och 51 % män.

Syftet med granskningen är att få branschen att prioritera frågan och att skynda på jämställdheten i branschen genom att utmana föreställningen om att det är svårt att hitta kvinnliga branschföreträdare, säger Amira El-Bidawi från Kraftkvinnornas styrelse.

Kriteriet för att få märkningen är en könsbalans på minst 40/60 procent. Power Circles vd Johanna Lakso är väldigt positiv till initiativet från Kraftkvinnorna och glad för utmärkandet.

Power Circle arrangerar många mötesplatser och har själva en policy om jämställd representation på våra scener, säger Johanna Lakso. Policyn var ett naturligt steg, där vi ser att vi har både ett ansvar och stora möjligheter att bidra till jämställdheten i branschen.

Talaruppsättningen är i år också ovanligt internationell, något som gjorts möjliggjorts av det digitala formatet.

Vi vill även på ett bredare plan verka för ökad mångfald i branschen, och årets konferens bjuder på en variation både när det kommer till ålder och bakgrund, säger Johanna Lakso.

Det är kul att få ge Power Circle Summit märkningen så här bara en vecka innan konferensen sker, säger Amira El-Bidawi slutligen. Vi ser fram emot att få certifiera många fler event i branschen framöver.

Kraftkvinnorna är ett ideellt nätverk för kvinnor i energibranschen som grundades 2015 för att öka jämställdhet i energibranschen. Kraftkvinnorna har bland annat även nyligen lanserat guider för hur företag kan jobba med jämställdhetsarbete.

Power Circle Summit är en årlig strategikonferens för tankeledande aktörer kring framtidens cirkulära energisamhälle. Här möts beslutsfattare, innovatörer, entreprenörer och strateger för att bilda en kunskapskrets av delade insikter – genom seminarier, diskussioner och interaktiva workshops. Med tydligt fokus på de disruptiva krafterna i ny teknik och växlande opinion strävar Power Circle Summit att vara den ledande tankesmedjan i sitt slag i Norden. Arrangörer av Power Circle Summit är Svenska Mässan, Power Circle, Energimyndigheten och EIT InnoEnergy.Om Power Circle

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med cirka 90 partnerföretag verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning och påverkan inom framtidsfrågor som smarta elnät, energilager, elektrifierade transporter och förnybar energi.


Kontaktpersoner

Johanna Lakso
Verkställande Direktör
Johanna Lakso
Arbetar övergripande med framtidens elsystem, elektrifierade transporter och energilösningar med systemnytta