2023-05-25 14:12Nyheter

Power Circle välkomnar nya styrelsemedlemmar

Bild på Kristofer Fröjd och Dan-Eric Archer

Under årsmötet den 11 maj valdes Kristofer Fröjd (Ellevio) och Dan-Eric Archer (CheckWatt) in i Power Circles styrelse som ersättare för Marcus Wigren och John Backe. Samtidigt omvaldes Johan Söderbom (InnoEnergy) som styrelseordförande. Styrelsen och teamet välkomnar de nya ledamöterna och vill samtidigt rikta ett stort tack till de avgående ledamöterna för sitt arbete.

För två veckor sedan gick Power Circles årsmöte av stapeln i Göteborg med ett tjugotal partners närvarande. På mötet omvaldes de sittande ledamöterna Johan Söderbom (InnoEnergy), Eva Kvist Östgren (ABB) och Lowina Lundström (Svenska kraftnät). Till styrelseordförande omvaldes Johan Söderbom, och Eva Kvist Östgren till vice ordförande. Därtill valdes två nya ledamöter in i styrelsen, samtidigt som Marcus Wigren och John Backe avtackades.

– Vi vill rikta ett stort tack till de avgående ledamöterna för deras engagemang i Power Circles styrelse. Båda har bidragit med nya perspektiv och tänkvärda reflektioner kring det strategiska arbetet för organisationen, säger Johanna Lakso, vd på Power Circle.

Power Circle samlar idag en stor bredd av företag och organisationer som arbetar med elektrifiering och framtidens elsystem. Den nya styrelsen består av totalt tio personer med lång bakgrund inom energisektorns alla delar, och styrelsens nytillskott kommer in med värdefull kompetens och erfarenheter kring fokusfrågor flera av Power Circles fokusområden.

Kristofer är idag Senior Vice President Strategi & Affärsutveckling på Ellevio. Uppdraget innefattar att driva strategiska frågeställningar för Elleviokoncernen samt affärs- och verksamhetsutveckling. Han arbetar även med nya satsningar som görs inom områden som energilager, fordonsladdning och Power as a Service. Kristofer driver ett aktivt arbete inom startup-sektorn med konceptet Startup4Climate, och genom sitt engagemang i bolagsstyrelser som Triangelbolaget, Flower Infrastructure Technologies, och Ellevio Energy Solutions AB.

– Power Circle, har varit en naturlig samarbetspartner för Ellevio de senaste åren, en källa för kunskap och inspiration samt en central kugge för att driva viktiga frågor mot beslutsfattare, näringslivet och politiken för att vi ska lyckas med energiomställningen. Att nu kunna vara med och arbeta i styrelsen för denna viktiga organisation är både en ära och otroligt stimulerande, säger Kristofer Fröjd senior vice president strategi & affärsutveckling på Ellevio.

Den andra nya ledamoten är Dan-Eric Archer som är VD för företaget CheckWatt. De levererar tjänster inom mätning, driftövervakning, analys och hantering av flexibilitet till energibranschen. Han har jobbat med energifrågor i 10 år och framförallt med solkraft. Utöver arbetet i Sverige har han även engagemang i Östafrika, där han driver företag som jobbar med den gröna omställningen.

– De senaste åren har utvecklingen inom både flexibilitet och solenergi gått snabbt framåt. Power Circle har varit en viktig partner för nätverksbyggande och samarbeten kring flera viktiga frågor under dessa år. Jag ser fram emot att nu får vara med och driva verksamheten framåt genom styrelsearbetet, säger Dan-Eric Archer vd på CheckWatt.

Hela styrelsen består av ordförande Johan Söderbom (InnoEnergy), vice ordförande Eva Kvist Östgren (ABB), Karin Ifwer (Vattenfall), Ambra Sannino (DNV), Mikael Ångman (Rexel Sverige), Lowina Lundström (Svenska Kraftnät), Björn Berg (Ngenic), Maha Bouzeid (Polarium), Dan-Eric Archer (CheckWatt) och Kristofer Fröjd (Ellevio). Intresset för Power Circle har ökat de senaste åren och styrelsen har en viktig uppgift i att navigera verksamheten framåt och bredda verksamheten allt eftersom fler och fler sektorer blir en naturlig del av det nya energilandskapet.

Läs mer om hela styrelsen och teamet här: https://powercircle.org/om-oss/Om Power Circle

Power Circle samlar energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med våra cirka 100 partnerföretag verkar Power Circle för att accelerera den hållbara utvecklingen genom elektrifiering. Verksamheten inriktas på att bygga nätverk och kunskap inom framtidsfrågor som smarta elnät, flexibilitet, energilager och elektrifierade transporter.


Kontaktpersoner

Johanna Lakso
Verkställande Direktör
Johanna Lakso
Arbetar övergripande med framtidens elsystem, elektrifierade transporter och energilösningar med systemnytta